ZETApress

hírportál

Magyar?ukrán hadisír-gondozás

A Hmelnickij megyei Szlavuta városban, valamint a Luganszki megyei Brjanka településen elhunyt magyar és más nemzetiségű hadifoglyok emlékére létesítendő emlékművekről, valamint a folyamatban lévő hadisírgondozó munkálatokról további részletes tájékoztatást hallottunk a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumban az Ukrajna Budapesti Nagykövetsége által rendezett sajtótájékoztatón. Az elmúlt két világháborúban csaknem egymillió magyar katona halt meg a frontokon harcokban, hadifogságban vagy betegségben. Az áldozatok emlékének méltó megörökítése céljával a Magyar Köztársaság Kormánya több országgal kötött kétoldalú kormányközi megállapodást.

A magyar?német, magyar?orosz, magyar?moldáv, magyar?olasz, magyar?szlovén hadisírgondozó egyezmény mellett kiemelkedő jelentőségű a magyar?ukrán kormányközi hadisírgondozó megállapodás. A háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló magyar?ukrán kormányközi hadisírgondozó megállapodás 1996. november 16-án, Kijevben került aláírásra. A megállapodás végrehajtására magyar részről a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum kapott megbízást, ukrajnai partnerszervezete az Ukrajna Kormánya Mellett Működő Háborúk Áldozatainak és Politikai Üldözöttek Emlékének Megörökítését Intéző Állami Tárcaközi Bizottság, röviden Állami Tárcaközi Bizottság.

Az Állami Tárcaközi Bizottság legjelentősebb magyar vonatkozású tevékenységei között említendő a 2004-ben összeállított számítógépes adatbázis, amelyben 372 olyan ukrajnai hadifogoly-temető szerepel, ahol magyar áldozatok is nyugszanak. A nyilvántartás 13 ezer 819 szovjet hadifogságban elhunyt magyar állampolgár adatait és eltemetési helyének jelenkori vázlatrajzát tartalmazza. Az ukrajnai hadszíntereken elesett magyar katonaveszteség a kutatások szerint ennek többszöröse. Sajnos a helyszínbejárások során készített feljegyzések többsége gondozatlan, vagy ráépítés következtében megsemmisült bejegyzést tartalmaz, ami indokolja az ukrajnai magyar hadisírgondozó tevékenység következetes folytatását, a még fellehető magyar hősi sírok mielőbbi megóvása érdekében foganatosított intézkedések végrehajtását.

A szükséges személyi és anyagi feltételek hiánya miatt az ukrajnai hadisírgondozó tevékenység gyakorlati megvalósítása mindössze 2004-ben kezdődött meg az ungvári, ökörmezői, és vorochtai magyar katonai emlékművek létesítésével, az ott lévő katonai parcellák felújításával. Az ukrajnai magyar hadisírgondozó tevékenység folytatásaként 2005-ben került kivitelezésre a Zsitomiri területen lévő Kupiscse (korábban: Dorosics) körzetében meggyilkolt 396 munkaszolgálatos emlékműve. Az ukrajnai magyar hadisírgondozó tevékenység jelentősebb eseményei közé tartozik az Ivano-Frankivszki területen lévő Horod településen, valamint Nadvirnán létesített II. világháborús-, továbbá a Hmelnickij területien lévő Horodok településen, valamint az Ivano-Frankivszki megyei Tatarivban épített I. Világháborús magyar?osztrák hősi emlékmű létesítése és felújítása.

A HM HIM legutóbbi sikeres ukrajnai hadisírgondozó munkálatainak gyümölcse a beregszászi magyar katonai parcella elmúlt évben végrehajtott felújítása. A város-görög katolikus temetőjében, a korábban elhanyagolt állapotú területen lévő parcellában, a II. Világháború idején, a vasútállomás bombázása során életét vesztett 92 magyar honvéd sírhelyén kerültek elhelyezésre a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum hősi sírkeresztjei. Az elmúlt évek során elért eredmények, valamint Ukrajna Magyarországi Nagykövetségével (személy szerint Dmytro Tkach nagykövet úrral) kialakított kiváló munkakapcsolat alapján a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum összeállította az elkövetkező évekre tervezett ukrajnai hadisírgondozó programját.

A tervben kiemelt helyen szerepel az Ukrajnai Magyar Központi Katonai Temető létrehozása a kárpátaljai Dercen településen, melynek területén ? az oroszországi Rudkinoban lévő magyar központi hősi temető mintájára ? végső áthelyezésre kerülnének a bajtársak, vagy helyi lakosság által ideiglenesen elhantolt honvédáldozatok földi maradványainak ezrei.

A közeljövő feladatai között szerepel a kijevi magyar hősi temető felújítása, az ivano-frankivszki és lembergi hősi emlékmű megépítése. Kiemelten fontos a m. kir. honvéd hegyidandár 123 hősi halált halt áldozata emlékére építendő emlékmű megépítése Szrednij Berezovban.

Ezeket a kezdeményezéseket és több más nagy volumenű kegyeleti tevékenységet is rendkívüli odaadással támogat Dmytro Tkach úr, Ukrajna Budapesti Nagykövetségének rendkívüli és maghatalmazott nagykövete. Nevéhez kötődik többek között a Közös Európa ? közös emlékezet nevű ukrán-magyar nyilatkozat, melyben Magyarország elnöke és Ukrajna elnöke felszólítja a világ nemzeteit, hogy egyesítsék erőfeszítéseiket a második világháború áldozatai emlékének megörökítése érdekében.

Szóljon hozzá!