ZETApress

hírportál

Sólyom újabb megfontolást kér

Tovább késik az új Ptk. Sólyom László köztársasági elnök nem írta alá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvényt, valamint további négy, a Ptk. hatályba lépéséhez szorosan kapcsolódó törvényt, és ezeket megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek. Az államfő döntéséről levélben tájékoztatta Katona Bélát, az Országgyűlés elnökét.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvény két lépcsőben léptetné hatályba a Polgári Törvénykönyvet. A Polgári Törvénykönyvnek a törvény alapelveiről, továbbá a személyek jogairól, cselekvőképességéről, a személyiségi jogok védelméről és a jogi személyekről szóló részei már 2010. május elsején hatályba lépnének, a további részek pedig csak 2011. január elsején.

Sólyom László az Országgyűlésnek írt levelében két kifogást fogalmazott meg evvel kapcsolatban. Egyrészt általában nem értett egyet az államfő azzal, hogy a törvényhozó hatályba léptessen egy olyan polgári törvénykönyvet, mely átgondolatlansága és ellentmondásai miatt nem alkalmas a mindennapi életben való alkalmazásra. Másrészt aggályosnak tartotta a köztársasági elnök a lépcsőzetes hatályba léptetést is, mert így a jogalkalmazóknak néhány hónapon belül kétszer is igen terjedelmes jogszabály-változásra kellene felkészülnie. Sólyom László ugyanakkor levelében leszögezte: sajnálatosnak tartja a hiányosságokat, hiszen a Polgári Törvénykönyv üdvözlendő újításokat is tartalmaz, mint például a cselekvőképesség szabályainak új alapokra helyezése.

Mindezek alapján Sólyom László arra kérte az Országgyűlést, hogy a törvényeket csak azután fogadja el, hogy a Ptk. átfogó felülvizsgálatát végrehajtotta. A köztársasági elnök álláspontja szerint a Ptk. hatályba lépésének időpontját csak ezt követően és egységesen, legkorábban 2011. január elsején lenne indokolt megállapítani. Az államfő házelnöknek szóló levele, melyben érveit részletesen kifejti, megtalálható a KEH honlapján ? tudtuk meg Sajtóosztályuktól.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. Sólyom újabb levele | ZETApress

Szóljon hozzá!