ZETApress

hírportál

Sólyom újabb levele

A közbeszerzés jogaAz államfő a Ptk. törvényhez hasonlóan a Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról szóló törvényt is visszaküldte megfontolásra az Országgyűlésnek ? tudatta Sajtóirodája.

A köztársasági elnök döntéséről és annak indokairól levélben tájékoztatta az Országgyűlést. Ebben Sólyom László hangsúlyozta, hogy elkötelezett a korrupció elleni hatékony fellépés mellett. Az államfő emlékeztetett, hogy ennek érdekében hozta létre a Bölcsek Tanácsát, amelynek egyik célja javaslatok megfogalmazása a korrupció visszaszorítására.

A visszaküldött törvénnyel kapcsolatban a köztársasági elnök több kifogást fogalmazott meg. Egyrészt a kormány által benyújtott törvényjavaslathoz országgyűlési képviselők és az Országgyűlés gazdasági bizottsága igen sok, a közbeszerzési törvény módosítására irányuló javaslatot nyújtottak be. Sólyom László szerint azonban a módosító javaslatoknak a benyújtása és elfogadása ellentétes volt a Házszabállyal.

Továbbá nem elfogadható, hogy a közbeszerzési törvényt úgy módosítja az Országgyűlés, hogy az erre irányuló javaslatokat sem a közigazgatási egyeztetésen nem tárgyalták meg, sem a közbeszerzéssel foglalkozó hatóságok nem véleményezhették. Éppen a korrupció elleni törvénynél lett volna különösen elvárható, hogy ne kerüljék meg a kormányzati egyeztetést.

A köztársasági elnök nem értett egyet azzal sem, hogy a törvény egyes rendelkezései 2009. december 31-e és 2011. január elseje között hat különböző időpontban lépnek hatályba. Sólyom László szerint a jogszabályok ilyen gyors és bonyolult változása veszélyezteti a hatékonyságot, megnehezíti a jogkövető magatartást, valamint az átlátható és ellenőrizhető jogalkalmazást.

Az államfő végül nem értett egyet azzal, hogy az újonnan felállított Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal elnökét a köztársasági elnök és a miniszterelnök közös javaslatára választja meg az Országgyűlés. A köztársasági elnök álláspontja szerint a Hivatal, mint államigazgatási szerv jellegéhez az Alkotmány szellemében az illeszkedik, ha a miniszterelnök tesz javaslatot a Hivatal elnökének személyére. A köztársasági elnök részletes indokait tartalmazó levele a KEH honlapján elolvasható.

Szóljon hozzá!