ZETApress

hírportál

TIM a bírákról

A TIM igazságszolgáltatási reformot sürget: átláthatóbb és elszámoltathatóbb bírósági rendszerre van szükség. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács rendkívüli ülésén a TIM ismertette a bírósági rendszer reformjával kapcsolatos javaslatait.

A szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy az 1998-ban létrehozott bírósági rendszer szervezeti függetlensége mellől hiányoznak az átláthatóság és a számon kérhetőség megfelelő garanciái. A Transparency International (TI) magyarországi szervezete 2007-ben indította el a bíróságok átláthatóságát és számon kérhetőségét elősegítő programját.

A program keretében nemzetközi módszertan alapján elemzés készült a hazai helyzetről, és ezt követően a TI elkészítette javaslatcsomagját a bírósági rendszer reformjára. A TI ajánlásait az utóbbi két évben különböző fórumokon mintegy ezer bíróval vitatta meg. A korrupcióellenes szervezet az Országos Igazságszolgáltatási Tanács mai ülésén mutatta be ajánlásait, melyek a bírák észrevételeit is tartalmazta.

A bírósági szervezet és a bírák tevékenységének átláthatósága iránti igényt különösen hangsúlyossá teszi az a tény, hogy a hatalommegosztás rendszerében a bírói hatalom gyakorlását a többi hatalmi ág csak nagyon szerény mértékben tudja a fékek és ellensúlyok eszközeivel befolyásolni ? mondta Alexa Noémi a TI ügyvezető igazgatója. ? Ezért a bírói hatalom igazi korlátja a nyilvánosság, és az abban rejlő elszámoltathatóság ? tette hozzá a társadalmi szervezet vezetője, és reményét fejezte ki, hogy az OIT Hivatalában készülő reformcsomag előkészítésénél figyelembe veszik a TI széleskörű szakértői egyeztetéseken alapuló javaslatait. Az ügyvezető szerint a javasolt változtatások bevezetésével nőni fog a bíróságok és a bírák tekintélye és javulhat az igazságszolgáltatásba vetett bizalom.

A TIM javaslatai a bírói kinevezésekre és előmenetelre

Országosan egységes, egyértelmű, világos, normatív, nyilvános, és ellenőrizhető követelményrendszert kell kialakítani a bírósági fogalmazók felvételénél. Objektív, pártatlan, külső befolyástól mentes felvételi eljárás biztosítása, eredmények megismerhetősége. Pszichológiai alkalmassági kritériumok felülvizsgálata, a bírói pályaalkalmasság speciális kritériumainak meghatározása és vizsgálata. Az alkalmas, jó bíró tulajdonságainak megfogalmazása.

A bírák és az igazgatási vezetők teljesítményének objektív és átlátható méréséhez szükséges eszközök (nem csak az ügyek száma alapján) megteremtése. Országosan egységes, egyértelmű, világos, normatív, nyilvános, és ellenőrizhető követelmények megfogalmazása a bíróvá váláshoz és az előmenetelhez. Olyan előmeneteli rendszer megteremtése, amely nem csak az igazgatási tevékenységben való részvételt, illetve a bírósági szintek közti előrelépést, hanem egy adott ügycsoport azonos bírósági szintjén végzett folyamatos magas színvonalú ítélkező munkát is értékeli.

Bírói munkafeltételek

Munkavégzés technikai feltételeinek megteremtése, ahol ez hiányzik. Iratkezelés elektronizálása minél szélesebb körben; Bírák egyenlő munkaterhelésének biztosítása. Országosan egységes, súlyozott, automatikus szignálási rend bevezetése, költségcsökkentő hatással. Bírák adminisztratív típusú munkaterhének csökkentése. Elegendő számú kompetens segítő személyzet biztosítása. Kötelező, kreditrendszerű képzés bevezetése. A jogi képzéseken túl etikai, korrupcióellenes és antidiszkriminációs elemekkel.

Számon kérhetőség és fegyelmi szabályok

Bírósági etikai kódex felülvizsgálata. Független panaszbejelentő rendszerek létrehozása. Panaszok kivizsgálásának biztosítása. Pártatlan és nyilvános mechanizmus kiépítése az eljárások indokolatlan elhúzódásának, és a téves ítéletekhez vezető folyamatoknak kivizsgálására. A civil és szakmai kontroll intézményesítése, a tapasztalatok felhasználása az igazgatásban.

Átláthatóság

OIT jegyzőkönyveinek nyilvánosságra hozatala. OIT tagság, megyei elnöki, elnökhelyettesi pozíciók újraválaszthatóságának korlátozása, vagy OIT tagjaiból kizárni azokat a bírósági vezetőket, akiket az OIT ellenőrizni hivatott. Törvényt alkotni az igazságügyi tájékoztatásról, amely előírja a nagyobb nyitottságot, javít a tárgyalások nyilvánosságán, a bírósági iratok kutathatóságán, és a szervezeti viszonyok átláthatóságát.

A közigazgatásban az elmúlt évtizedben bevezetett ügyfélbarát szemléletmód, és gyakorlat minél szélesebb-körű bevezetése az igazságszolgáltatásban. A bíróságok egységes ügyfél-tájékoztatási és ügyfélfogadási rendszerének kialakítása és azok folyamatos ellenőrzése. Tárgyalások nyilvánosságának biztosítása. Bírósági szóvivő intézményének bevezetése.

Eljárásrendi javaslatok

Az egyszerűsített eljárás alkalmazásának kibővítése. A büntető ügyekben az egyszerűsítést és gyorsítást eredményező külön-eljárások alkalmazását előnyben kell részesíteni. Büntető ügyekben azoknak az eljárásoknak, amelyek jelenleg még az ügyész részvétele nélkül zajlanak minél szélesebb körét egyszerűsített eljárásokkal kellene felváltani. Ugyanakkor garanciális szempontból biztosítani kell a terhelt számára a tárgyalás kérésének jogát, illetve a sértett számára is, a pótmagánvádlóként való fellépés lehetőségét.

Mind a polgári-, mind a büntető eljárási törvényekben be kell vezetni a hatóságok számára kötelező határidőket, és azok elmulasztásához jogkövetkezményt kell fűzni; meg kell oldani a sok vádlottas, nagy terjedelmű bizonyítást igénylő úgynevezett ?megaügyek? kezelését, akár a garanciákat biztosítva, speciális hatásköri és illetékességi szabályokkal, speciális eljárási rendben lefolytatandó eljárások szabályozásával.

A büntető ügyekben megfontolandó a kétszintű objektív nyomozási határidő bevezetése: a jelenlegi nyomozási határidőt fenntartják például az öt évnél súlyosabban fenyegetett ügyekre, míg az ennél kisebb súlyú ügyekben rövidebb nyomozási határidőt szabnak.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. TI és a bíróságok | ZETApress

Szóljon hozzá!