ZETApress

hírportál

TI és a bíróságok

Hatékonyabbak és átláthatóbbak lesznek a bíróságok? A Kormány megfogadta a Transparency International Magyarország igazságszolgáltatási reformjavaslatainak többségét, de a törvényjavaslat hiányosságaira is felhívja a korrupcióellenes szervezet a figyelmet.

A Transparency International Magyarország (TI) számos alkalommal felhívta a figyelmet az igazságszolgáltatási reform fontosságára és a bíróságok működésének hatékonyságát és átláthatóságát segítő konkrét javaslatokat mutatott be ? tudtuk meg Burai Petrától.

A Kormány által benyújtott törvényjavaslatban megfogalmazott változások iránya, annak megoldásai nagyobb részt összhangban vannak az általunk szükségesnek tartott jogalkotói lépésekkel, ezért a hiányosságok és a további feladatok megjelölése mellett a nemzetközi szervezet támogatja a módosításokat. Az Országgyűlés ma délután tartja a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló törvényjavaslat általános és részletes vitáját, ezért a TI állásfoglalását ? a társadalmi egyeztetés hiányában ? megküldte a tárgyban érintett parlamenti képviselőknek.

A TI a javaslatcsomag legfontosabb elemének a jogegységesítés érdekében tett lépéseket, a vezetők kiválasztásának rendszerével kapcsolatos változtatásokat, a kötelező képzés bevezetését tartja, azonban a bírák hatékony teljesítmény-értékelési rendszerének megvalósításával a javaslatcsomag adós maradt.

A TI egyetért a pályaalkalmassági vizsgálat reformjával és az objektív, pártatlan befolyásmentes felvételi eljárással kapcsolatos elképzelésekkel, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy már a felvételi eljárás során is bevezessék a szigorú összeférhetetlenségi szabályokat.

A nemzetközi szervezet állásfoglalásában hiányolja az előzetes, országosan egységes, világos, normatív és ellenőrizhető egyértelmű bírói teljesítmény-értékelési rendszert. Tekintettel arra, hogy a bírói karrier kiszámíthatósága és átláthatósága a bírák független munkavégzésének egyik garanciája, a TI átlátható előmeneteli kritériumok részletes kidolgozását javasolja.

A szervezet felhívja a figyelmet arra is, hogy a bírák egyenlő munkaterhelésének biztosításának alapvető feltétele egy egységes, súlyozott, szignálási rend bevezetése, ezért az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) által megalkotandó módszertannak a szignálási rend tekintetében országos szinten is képesnek kell lennie a bírák egyenlő munkaterhének biztosítására.

A javaslatcsomagból teljes mértékben hiányoznak a bírói etikai kódex felülvizsgálatára, panaszbejelentő rendszerek létrehozására vonatkozó, valamint a panaszok objektív kivizsgálását biztosító rendszer létrehozására irányuló intézkedések. Az ítélkezés függetlenségének biztosítása érdekében a TI továbbra is javasolja ezek figyelembe vételét. Bár a törvényjavaslat nem tér ki külön az elektronikus eljárások kialakítására, a TI fontosnak tartja a bírósági eljárások gyorsítása érdekében az elektronikus ügyintézés és az iratkezelés elektronizálásának a lehető legszélesebb körben való bevezetését.

A TI üdvözli az átláthatóság erősítésére vonatkozó törvényalkotói szándékot, azonban fontos lenne, hogy a törvényjavaslat az elektronikus információszabadságról szóló törvénnyel összhangban rendelkezzen az OIT eljárási dokumentumainak, jegyzőkönyveinek kötelező nyilvánosságra hozataláról is. A korrupcióellenes szervezet az átláthatóságot csökkentő, illetve a korrupció veszélyét növelő kockázatnak tartja, hogy nem kell határozatba foglalni a bírák összeférhetetlenségi, illetőleg az együtt-alkalmazási tilalom alól felmentését, illetve nem biztosít lehetőséget a döntés indokolásának megismerésére.

Szóljon hozzá!