ZETApress

hírportál

Elkészült a fejlesztés

A mamut nem vészel, csak átalakul… Új köntösben a Magyar Természettudományi Múzeum Lovardája, mely március elsejétől új állandó kiállítással várja a látogatókat.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 198 millió forintos támogatásával lehetővé vált, hogy az 1996 óta állandó kiállításoknak és a nagy népszerűségnek örvendő Természetbúvár-teremnek otthont adó Lovardában új kiállítások, foglalkoztató terek épüljenek. A KMOP 3.1.1/C-09-2009-0013. Kézbe vehető természet. Interaktív kiállítások, saját élmények a Föld történetéből és a Kárpát-medence természeti kincseiből a Magyar Természettudományi Múzeumban című pályázat keretében megvalósuló új állandó kiállítás címe: Sokszínű élet ? Felfedező úton Magyarország tájain. A megnyitó mi is rész vettünk.

Megújul a Lovarda

Az új állandó kiállítások a nagyközönség és a szakma által egyaránt régóta jelzett igényt teljesítenek. Ennek eredményeképpen a Lovarda Galéria szintjén egy Magyarország élővilágának változatosságát bemutató, a bárkát, a mamutrekonstrukciót és a legendás vadgazdagság című híres régi egységeket is magában foglaló interaktív állandó kiállítás nyílik március elején.

Az év vége felé nyíló Kárpát-medence dinoszauruszai című új kiállításon először lesznek láthatóak a magyar dinoleletek, életnagyságú csontváz és testrekonstrukciókkal. A kiállítás a múzeum kutatóinak tudásanyagát és a gyűjteményeink anyagát felhasználva a modern technika segítségével kalauzolja el a látogatókat a földtörténeti régmúltba.

Az év második felében egy régen várt ásványkiállítás keretében a Magyar Természettudományi Múzeum Ásvány- és Kőzettárának anyaga ? részben ? megtekinthetővé válik. Tárgyainkon keresztül bemutatjuk a Föld mélyének kincseit, az ásványok csodálatos forma- és színvilágát, mindezeknek a szigorú rendező elvét. A Lovarda földszintjén helyet kapó, mintegy 180 m2-es Természetismereti Műhelyben a látogatók maguk fedezhetik fel a természet sokféleségét.

A foglalkoztató-termekben vendégeink a természet jelenségeinek magyarázatát ismerhetik meg eredeti gyűjteményi és kézbe vehető tárgyak, mozgatható modellek, interaktív eszközök, mikroszkópok, laboratóriumi, preparáló eszközök segítségével. Külön egységet alakítunk ki vakok és gyengén-látók, valamint a 6 éven aluli korosztály számára.

Az új kiállítások

Egy törzsfából lepkék raja repül ki, gyíkok másznak elő, a bejárat kapufáján színpompás madár kapaszkodik és tekint a belépőre a Sokszínű ÉLET ? Az élet bárkája című kiállításon. Földünk jelenlegi élővilága igen gazdag, de rendkívül sérülékeny. Az élővilág változatossága, a biodiverzitas nem öncélú dolog, a földi élet továbbfejlődésének egyik záloga. Ökológiai lábnyomunk a Földön már olyan méretet öltött, hogy további növekedése önemésztő folyamattá válhat.

A természet megismerése segít abban, hogy megértsük a biodiverzitas fontosságát és a természetben zajló változásokat. Létezésünk és jövőnk elválaszthatatlan a földi élet sokszínűségétől, a többi élőlény létezésétől. A fajok millióinak milliárdnyi egyede, és az őket összekapcsoló biológiai folyamatok, táplálékláncok, az ökoszisztémák hálózata biztosítja a földi élet állandóságát és fennmaradását. A bárka Földünk jelenlegi élővilágának törékenységére, veszélyeztetettségére, saját felelősségünkre hívja fel a figyelmet. Élő, látványos attrakcióvá válik, preparátumokkal, kivetítésekkel, hangokkal, grafikus és egyéb bemutatókkal.

A bárkába állatok serege igyekszik, ki kúszva, ki mászva, némelyek repülve. A bejárat kapufáján színpompás madár kapaszkodik és tekint a belépőre. Az élővilág sokfélesége felfedezni való, izgalmas és szép. Fennmaradása létérdekünk. Óriás őscápa, mamut, mamutbébi, életnagyságú emberrekonstrukciók …és egy óriás méretű bükktuskó.

Sokszínű Élet ? Felfedező úton Magyarország tájain

A Földön élő összes lény, még az ember is MIND-MIND rokonai egymásnak. Van egy közös ősünk. Egy sejt, ami évmilliárdokkal ezelőtt jött létre az ősóceán vizében, majd szaporodásnak, fejlődésnek indult, hogy évmilliók során számtalan változatban, formában és színben szülessen újjá… Ugyanazok az evolúciós erők formálnak minket, ugyanazokból az anyagokból épülünk fel, ugyanazon az elven működünk. A természetes szelekció alakított és alakít minket, embereket is. Jelenlegi ismereteink szerint a Föld az egyetlen bolygó, amelyen kialakult az Élet. Kiállításunk az Élet sokfélesége előtt tiszteleg, amelynek köszönhetően mi emberek is kialakultunk.

A Magyar Természettudományi Múzeum, mint a biológiai sokféleség kutatásának és megőrzésének egyik intézménye a nagyközönség régi óhaját teljesítve alkotta meg a Sokszínű ÉLET című új állandó kiállítását, mely válogatást ad a Föld legváltozatosabb élőlénycsoportjaiból és bemutatja a magyarországi élőhelyek sokféleségét. A kiállításon több száz eredeti preparátum, számos életnagyságú rekonstrukció és sok-sok fénykép varázsolja a közönség elé a hazai tájak változatosságát, az élőhelyek fajgazdagságát, és egy-egy példán keresztül a fajok genetikai sokféleségét.

A magyarországi tájakon tett ?felfedezőúton? a látogató megismerheti és megértheti azokat a földtörténeti múltban lezajlott geológiai és evolúciós folyamatokat, melyek a mai Magyarország élőhelyeinek és az ott élő fajoknak kialakulásában kulcsszerepet játszottak.

A mozgalmas, izgalmas és rejtélyes felfedező utat végigjárva a látogató belebújhat a paleontológus, a botanikus, valamint a zoológus bőrébe. Tudományos vizsgálati módszerek segítségével fedezheti fel a Kárpát-medence régi és mai arcát. Utazást tehet a tudományos tények, a leletek, valamint a tudósok fantáziája alapján rekonstruált földtörténeti múltba ? az utolsó kb. 18 millió évbe ?, majd a jelenbe csöppenve ismerheti meg Magyarország élőhelyeit és azok változatosságát. Bemutatjuk az élővilág és ezzel párhuzamosan az ember fejlődését.

Az óriás őscápa behelyezése a kiállításba: A kiállításba lépve látogató feje fölött egy óriás őscápa úszik el. Tovább haladva találkozhat Gabival, a Rudapithecus életnagyságú rekonstrukciójával, részese lehet egy mamutsztyeppén zajló vadászatnak. Mamut, mamutbébi, gyapjas orrszarvú kísérik az utazása során. Ugyanitt látható egy Ősember rekonstrukció is.

A jelenbe érve a múzeumunk gyűjteményeiben található hazai állat- és növényfajokat felvonultató diverzitás falak között a Kárpát-medence jelenlegi élőhelyeit járhatjuk végig. Bemutatjuk, hogy milyen felbecsülhetetlen természeti kincseket rejt még ma is Magyarország.

Patakok, folyók, tavak élővilágát bemutató tárlók mellett elhaladva ismerhetjük meg a magyarországi vizes élőhelyeket. Rövid pihenést kínál a felújított, Magyarország élőhelyei című nagydioráma, majd egy óriás méretű bükktuskó alatt tekinthetjük meg az erdők talaját, a benne élő talajlakó állatokkal, mikroorganizmusokkal. Az ?üvegfal-erdőbe? belépve a hazai erdők jellemző növényei, kisebb-nagyobb állatai, szintjeinek tipikus élőlényei tűnnek elő.

A hegyvidékek élővilágát egy karsztbokorerdő-sziklainstalláción mutatjuk be. Interaktív számítógépes játék ismerteti, hogyan alkalmazkodtak az itt élő egyes növényfajok a szárazsághoz. Az Alföld apró részleteit madártávlatból letekintve fedezhetjük fel: rákosi vipera lapul egy kő alatt, darázspók feszíti ki hálóját, löszfalbeli odújából röppen ki a gyurgyalag, földikutya ássa járatait a gyepek élővilágát bemutató részben.

Végül eljutunk a településekig. A jelenlegi természeti sokféleség egyik elemeként megjelenik az emberi környezet. Megtudhatjuk, mely fajok alkalmazkodtak az ember életmódjához és költöztek be velünk együtt a városokba, a házakba. Válogatunk a változatos élővilág által az embernek nyújtott nyersanyagok közül (textil alapanyagok, élelmiszerek, fűszerek, gyógynövények, gyümölcsök, zöldségek, stb.).

Az egyes kiállítási egységekben hangsúlyt fektetünk az adott élőhelyhez kapcsolódó természetvédelmi programok és a múzeumban zajló biodiverzitás-kutatások bemutatására is. Kiemeljük az egyes élőhelyek veszélyeztetettségét. A kiállítás zárásaként installációkkal mutatjuk be, mit jelent a biológiai sokféleség. Elgondolkodtatjuk a látogatót, hogy ő vajon mit tesz hozzá, vagy éppen mit vesz el belőle. A természeti értékek megismerése segít abban, hogy megértsük a biodiverzitás megőrzésének fontosságát. A múzeum kedd kivételével naponta 10-től 18 óráig várja a látogatókat a Ludovika tér 2-6-ban.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. Tarkabarka élővilág | ZETApress

Szóljon hozzá!