ZETApress

hírportál

Alkotmánybíróság a felsőoktatásról

Sólyom László köztársasági elnök véleményezésre megküldte az Alkotmánybíróságnak a felsőoktatási törvény módosításáról szóló törvényt, mivel álláspontja szerint annak egy rendelkezése sérti a felsőoktatási intézmények autonómiáját, tudtuk meg sajtóirodájától.

A kifogásolt szabály értelmében a jövőben a felsőoktatási intézmény rektora csak az intézményben működő gazdasági tanács egyetértésével nyújthatna be a szenátus részére az intézmény autonómiáját alapvetően érintő döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztéseket. Ezzel a gazdasági tanács olyan fontos döntések meghozatalát akadályozhatná meg, mint például a felsőoktatási intézmény fejlesztési tervének az elfogadása, a szervezeti tagozódás megállapítása, vagy a költségvetés és az annak teljesítésére vonatkozó beszámoló elfogadása. Az államfő szerint a gazdasági tanács nem tekinthető a felsőoktatási intézmény önkormányzati szervének, ezért a számára biztosítani kívánt vétójog alkotmányellenesen korlátozza a felsőoktatási intézmények autonómiáját, és így ellentétes a tudományos élet szabadságával, a tanszabadsággal és a művelődéshez való joggal.

Változatlan marad a mentelmi jog?

Az államfő ugyancsak a mai napon megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényt, mert Sólyom László szerint a jogszabály számos hiányosságban szenved. Ennek oka részben az, hogy az Országgyűlés a kétharmados többséget igénylő rendelkezéseket ? a benyújtott javaslat túlnyomó részét ? nem fogadta el, ezért az új mentelmi jogi rendelkezések nagy része csak az ügyészekre vonatkozna. Ezzel a törvényjavaslatnak az az alapvető célja nem teljesül, hogy egységes szabályozás vonatkozzon minden érintettre.

Mivel a törvény elfogadása során több szavazás-technikai hiba is történt – aminek következtében például a törvényből hiányzik a hatályba léptető rendelkezés -, így a törvény teljes egészében alkalmazhatatlan. Ezen felül következetlen és ellentmondásos módon minősítette az Országgyűlés a szavazás során kétharmadosnak vagy egyszerű többséget igénylőnek az egyes rendelkezéseket. Ezek a kifogások miatt a köztársasági elnök visszaküldte a törvényt az Országgyűlésnek újratárgyalásra, illetve a hiányosságok kiküszöbölésére, fejeződik be a közlemény.

Az Alkotmánybíróságnak írt indítvány, valamint az Országgyűlésnek írt levél a KEH honlapján olvasható, melyekben az államfő részletesen kifejti indokait.

Szóljon hozzá!