ZETApress

hírportál

Európai Polgár-díj az Európa Pontban

Átadták az Európai Polgár-díjat, a Polyphony Projekt a 2022-es díjazott. Az idei év magyarországi díjazottja a Both Miklós előadóművész, zeneszerző, népzenekutató alapította Polyphony Projekt, amely az ukrán falvakban ma is fellelhető zenefolklór felkutatását, megőrzését és bemutatását tűzte ki célul.

Az Európai Parlament által 2008-ban alapított Európai Polgár díjat olyan, kivételes teljesítményt nyújtó személyeknek, illetve szervezeteknek ítélik oda, akik hozzájárultak a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció, a közös megértés előmozdításához, vagy az unió értékeinek képviseletére hivatott programokat alakítottak ki – mondta Lővei Andrea, az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának vezetője megnyitó beszédében az Európa Pontban.

Az idei év magyarországi díjazottja a Both Miklós előadóművész, zeneszerző, népzenekutató alapította Polyphony Projekt, amely az ukrán falvakban ma is fellelhető zenefolklór felkutatását, megőrzését és bemutatását tűzte ki célul. A Projekt internetes archívumában a többéves gyűjtőmunka eredményeként, magas technikai színvonalon rögzített dalok részletes leírással és videófelvételekkel kiegészítve, különböző szempontok szerint rendezve találhatók meg. Az archívum a népzene iránt érdeklődő zenehallgatók és a kutatók érdeklődésére egyaránt számot tart.

A program rendkívüli módon járul hozzá Ukrajna kulturális örökségének megőrzéséhez, ami a jelenlegi, háborús körülmények között különösen fontos. A kulturális örökség megőrzése az Európai Unió legfontosabb prioritásai közé tartozik. A program tökéletes példája annak, hogyan gazdagítja a zene közös történelmünket. A nemzeti kisebbségek közös európai örökséghez való hozzájárulásának megőrzése összhangban van az Európai Polgár Díj célkitűzéseivel.

A kultúrák és a vallások párbeszéde, ennek előmozdítása szorosan kötődik napi feladataimhoz. Both Miklós munkájában is a párbeszéd fontosságát látom. Talán a mai időkben, a békére vágyakozva nem is lehet ennél sürgetőbb közös törekvésünk – mondta Hölvényi György Európai parlamenti képviselő, a projekt felterjesztője, a budapesti Európa Pontban megtartott díjátadó ünnepségen. – A díjat odaítélő kuratórium 2022 júniusában felismerte a népzenegyűjtés párbeszédet előmozdító szerepét. Ez a munka még mélyebb üzenetet hordoz az elhúzódó háború során. Az emberség, a testvériesség eszméjét hirdeti – húzta alá a képviselő.

A Polyphony Projekt sokrétű és sok célnak felel meg. Miközben a keleteurópai énekes népzene eddig kevéssé ismert rétegét tárja fel, az összegyűjtött dallamokat mindenki szamara elérhető módon teszi közzé a világhálón, és ezzel Európa, sőt a világ szellemi, kulturális örökségének rendkívül gazdag, eleven hagyományát dokumentálja és teszi közkinccsé. Mindez kiválóan illeszkedik Bartók, Kodály, Lajtha és Martin György szellemiségéhez. Az elődeinek köszönhető sok elvégzett kutatás lehetővé teszi, hogy a mai néprajzkutató nemzedék – elődeinél sokkal jobb technikai eszközök birtokában – bepótolhassa az elmaradtakat – mondta a nyertes program méltatójaként az ünnepségen Sebő Ferenc népzenekutató, dalszerző.

Both Miklós a projektet bemutatva kiemelte, hogy sok szakterületet összefogó, nemzetközi csapatmunka áll a program mögött. – Nagyon fontos népzenekutatási vonatkozása mellett a projekt attól volt nagyon izgalmas, hogy nem pusztán csak adatokat rögzítettünk, de nagyon sokat gondolkoztunk azon is, hogyan tudjuk mindezt vizuálisan is úgy megjeleníteni, olyan vizuális nyelvet létrehozni, hogy azzal újabb történeteket is el tudjunk beszélni. Film, hangtechnika, tudományos támogatás, IT- és adatbázis-fejlesztés, ezeknek a külön területeknek az összeillesztése volt a program legizgalmasabb része – mondta Both Miklós. A program során szerzett tapasztalatok tovább hasznosíthatók. – Létrejött egy olyan konstrukció, amely sokkal nagyobb rendszereket is ki tud szolgálni – zárta a program eredményeinek ismertetését.

Az Európai Polgár-díj

Az Európai Parlament minden évben odaítéli az Európai Polgár-díjat. A díjat olyan magánszemélyeknek, csoportoknak, egyesületeknek vagy szervezetek kapják, akik projektjeik révén kivételes teljesítményt mutatnak fel és/vagy kimagasló elkötelezettségről tesznek tanúbizonyságot az alábbi területeken:

a tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a szorosabb integrációt, illetve az Európai Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést elősegítő tevékenység;
az európai szellemiség megerősítéséhez hozzájáruló, hosszú távú, határokon átnyúló vagy nemzetek közötti kulturális együttműködéssel járó tevékenységek;
az aktuális európai évhez kapcsolódó projektek;
az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt értékeket konkrétan kifejező tevékenységek.

A díjra magánszemélyek, magánszemélyek csoportjai, egyesületek vagy szervezetek az általuk megvalósított projektekkel pályázhatnak, vagy egy másik magánszemélyt, csoportot, egyesületet vagy szervezetet jelölhetnek az Európai Polgár-díjra. Az Európai Parlament képviselői is jogosultak jelölést benyújtani – képviselőként évente egyet-egyet. A tagállami díjazottakat június 22-én szerdán választotta ki az Európai Polgár-díj kuratóriuma. Az idei díjazott felterjesztője Hölvényi György (Európai Néppárt) magyar EP-képviselő.

Szóljon hozzá!