ZETApress

hírportál

Vállalkozók a Palotában

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), mint a legerősebb érdekvédelmi szervezet, továbbra is a vállalkozói környezet javítását, és ezen keresztül a gazdaság megerősítését tűzi ki céljául. Ma délután a Művészetek Palotájában gyűltek össze rövid ünneplésre és eszmecserére.

Idén a VOSZ gazdasági érdekvédelmi, érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységének lehetőségeit alapvetően az határozta meg, hogy a gazdasági kormányzat nem hajtotta végre ? a szükséges elszántsággal és következetességgel ? az üzleti szféra által elengedhetetlennek tartott alapvető, strukturális és stratégiai változtatásokat. Továbbra is késik a nagy elosztó rendszerek következetes átalakítása, illetve az adó – és járulékrendszer jelentős korszerűsítése. A tavasszal meghirdetett ?bársonyos reformok? nem jelentettek kiutat az országnak, a korábban meghirdetett programok következetes végrehajtása nem történt meg.

Nehezítette a vállalkozások helyzetét a gazdasági környezet, a külső és belső piacok nagyfokú bizonytalansága. A vállalkozások költségei többnyire növekedtek ? pl. üzemanyagárak, alapanyagárak, forint árfolyam ? és általában a szkeptikus magatartás jellemezte az üzleti világ résztvevőit, ezért a vállalkozások megerősödése, a beruházások növekedése nem történhetett meg.

A hazai reálszférát ebben a helyzetben a fentieken túl váratlanul érte az ősszel begyűrűző pénzügyi és gazdasági krízis. A pénzügyi stabilizálás ugyan gyorsan megtörtént, de az üzleti szférát érintő intézkedések többsége nem dinamizálta a gazdaságot, a mindannyiunk által várt strukturális átalakítás, az érdemi adó és élőmunka-teher csökkenés nem valósult meg.

Közéletünk ugyanakkor továbbra is zajos és zaklatott, így a racionális és célratörő szándékok nehezen találnak (találtak) meghallgatásra; a legtöbb értelmes kezdeményezés ?elvérzett? a pártpolitikai csaták ?harcmezején?.

A VOSZ a Megállapodást a Jövőnkért! ? kezdeményezés alapító tagjaként valamennyi parlamenti párt vezetőjével konzultált a gazdaságot érintő legfontosabb kérdésekről. Leszögeztük, hogy csakis olyan intézkedéscsomagot tudunk támogatni, amely a vállalkozók terheinek csökkenését eredményezi, és versenyképességüket javítja. Bár a parlamenti pártok véleménye a kibontakozás lehetséges módozatairól nagyon hasonlóak – élőmunka terhek csökkentése; segély helyett munka; versenyképességet szolgáló adórendszer; olcsó és szolgáltató állam; felsőoktatás korszerűsítésére; önkormányzati rendszer reformja; nyugdíjrendszer ésszerűsítése ?, ennek ellenére nem volt és jelenleg sincs esély arra, hogy többpárti konszenzuson alapuló ? a gazdaság és a magyar társadalom érdekeit szolgáló ? törvénykezés jusson érvényre Magyarországon.

Közreműködés a jogalkotásban és a szövetségi, szervezési súlypontok

A színvonalas társadalmi párbeszéd és szakmai érdekegyeztetés hiánya ellenére a VOSZ és az érdekkörébe tartozó szakmai szövetségek néhány területen mégis jelentős eredményeket tudtak elérni. Június 25-én a VOSZ hatékony közreműködésével a Kormány és a fuvaros érdekképviseletek példaértékű megállapodást kötöttek a terület versenyképességének javítása érdekében. Az egyezség és az ezt követő jogszabályok létrejötte az iparra és kereskedelemre nézve is kedvező hatással voltak.

Nyáron a Szövetség több alkalommal felemelte hangját az üzletek nyitva tartásának tervezett korlátozása ellen, amelyet ? a kialakult, nehezedő piaci helyzetben ? a versenyképességet korlátozó és kizárólag politikai indíttatású törekvésnek ítélt. Szeptember közepén tárgyalta az Országos Érdekegyeztető Tanács a 2009. évre vonatkozó adó- és járuléktörvények tervezeteit. A vállalkozók terheinek csökkentésére nem kerülhetett sor, mivel elsősorban az ország fizető képességének megőrzése, az államháztartási hiánycélok megvalósítása, illetve a munkahelyek megtartása volt a cél.

A költségvetésről szóló törvénytervezet vitája során a Szövetség képviselői hangsúlyozták: érdemi módon kell csökkenteni az állami és önkormányzati kiadások nagyságát és az állami, illetve önkormányzati tulajdonban levő vállalatok központi dotálásának csökkentését is. A minimális bér emelésére és a 2009. évi vállalkozási szintű átlagkereset növelésre irányuló tárgyalások szeptember végétől december közepéig tartanak. A munkaadói oldal szóvivője az említett témakörben a VOSZ képviselője volt. Alapelvként kezeltük, hogy 1.) többéves, országos szintű bérmegállapodást a munkaadói szervezetek nem kötnek, 2.) a 2009. évre vonatkozóan ? tekintettel az adó- és járulékcsökkentés elmaradásra és a negatív 2009. évi GDP változásra ? kizárólag szolid irányszámok fogalmazhatók meg.

A Magyar Köztársaság Kormánya, a VOSZ és egyéb kereskedelmi érdekképviseleti szövetségek megállapodást kötöttek a tisztességes kereskedelmi gyakorlat, a piaci magatartás és a gazdasági verseny elősegítése, a fogyasztók védelme, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat visszaszorítása érdekében. A Szövetség Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciója aktívan közreműködött a megállapodás kidolgozásában és véglegesítésében. A Szövetség képviselői és munkatársai ? a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ? az OÉT plenáris ülésein kívül is aktívan részt vettek az intézményesített társadalmi párbeszéd egyéb fórumainak munkájában (Gazdasági Egyeztető Fórum, Gazdasági és Szociális Tanács, Regionális Munkaügyi Tanácsok stb.).

Az ősszel kibontakozó válság társadalmi szintű, konszenzusos kezelésére összehívott Nemzeti Csúcson határozottan képviseltük a válságkezelés prioritásait: 1.) az ország fizetőképességének fenntartása, 2.) a strukturális és stratégiai jelentőségű reformok következetes végrehajtása (mindezekkel a hosszantartó válság kiküszöbölhető, az ország gazdasági leszakadása elkerülhető, megindulhat az újbóli gazdasági növekedés). A Nemzeti Csúcsot követően, a gazdasági válságot kezelő, konkrét cselekvési program kialakításáért, a helyes lépések meghatározásáért és végrehajtásáért létrehozott Gazdasági Csúcson a Szövetség a leghatározottabban képviselte vállalkozói tagsága érdekében, az elvárt kormányzati lépéseket.

A VOSZ részvételével november 11-én megalakított Reformszövetség az eddig elmaradt, vagy határozatlanul elkezdett reformok gyors és hathatós végrehajtásáért, az időközben kirobbant pénzügyi és gazdasági válság lehető leghatékonyabb ellensúlyozásáért és kezeléséért szállt síkra és vállalt vezető szerepet. A VOSZ ? az MKIK-val, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel és a KA-VOSZ-szal közreműködve ? a Széchenyi Kártya program továbbviteleként – egy beruházás-ösztönző program megvalósítására, továbbá egy komplex vállalkozásfinanszírozási program ? a Tőke Unió Program ? elindítására tett javaslatot.

A szükséges szervezeti átalakítások elindultak, a keretek kialakítása rövidesen lezárul, a gazdasági és pénzügyi kormányzat kinyilvánította támogatását a kezdeményezésekkel kapcsolatban. A konkrét szolgáltatás-nyújtás a jövő év első negyedévében elindulhat, amely a vállalkozói finanszírozás-szűke elleni hathatós fellépést tesz lehetővé. A VOSZ törekvéseinek, véleményeinek a közzétételét a hagyományos médiákon ? sajtó, VOSZ-Hírek, ? kívül további, XXI. századi megoldásokkal bővítettük: elindítottuk ? a VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezetével közösen ? az online TV-s szereplést, a MÁRTA TV adásaiban.

Honlapjukon novembertől közzétett ?Építőipari Piactér? interaktív információs felület lehetővé teszi, hogy az építőipari vállalkozások egy helyen tájékozódhassanak az uniós forrásból megvalósuló építőipari beruházásokról, illetve az ágazat szereplői számára kiírt közbeszerzésekről és azok eredményeiről.

Kitüntetések a Művészetek Palotájában

A Vállalkozók Napján idén a kormányfő javaslatára az államfő az alábbi személyeket részesíti elismerésben: Állami kitüntetések: Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet kapnak: Dr. Bombera Géza ? Rhesus-A Orvosi Bt. tulajdonosa és Dr. Lovassy Tamás ? Prima Primissima Alapítvány titkára. Tizedik alkalommal adta át az Év Vállalkozója Díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, amely ilyen módon a sikeres vállalkozások társadalmi elismertségét kívánja erősíteni. A díjakat hagyományosan a Vállalkozók Napja rendezvényen a VOSZ vezetői adják át. Az eseményen a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium is díjazza a kiemelkedő vállalkozói teljesítményt.

Az NFGM kitüntetettjei: Magyar Gazdaságért Díjat kapnak: Illy Katalin ? a Dolgos Bt. cégvezetője, Inzsel Ottó ? a Pelikán Kft. tulajdonos ügyvezetője, Molnár Alajos ? a Mestermű Építő és Szerelő Kft. társtulajdonos ügyvezetője, Pordán Zsigmond ? a P-Metál Kft. tulajdonos ügyvezetője, Szőnye József ? a Szőnye Acélszerkezetek Gyártó Kft. többségi tulajdonos ügyvezetője, Vaski János ? a Westdoor Hungária Kft. társtulajdonosa, kereskedelmi igazgatója. Miniszteri elismerésben részesültek: Dr. Varga Józsefné ? a VOSZ KMRSZ Szolgáltató és Információs Iroda vezetője és Takács Sándorné ? a VOSZ Tolna Megyei Szolgáltató és Információs Iroda vezetője.

A Prima Primissima Díjátadó ünnepség háromnegyed 6-kor kezdődik a MÜPÁ-ban a sajtó kizárásával, az m1 kamerái előtt. A jelölteket már korábban bemutattuk. Mivel a tévéközvetítés felvételről csak fél 11-kor ér véget ? s mi akkor még valószínűleg az éjfélig tartó ünnepi fogadáson leszünk ?, a tíz kategória díjazottainak névsorát csak holnap délben közöljük.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. ZETApress » Veszprém lett a legprimább

Szóljon hozzá!