ZETApress

hírportál

MVM Next célkeresztben

Versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálja a GVH az MVM Next számlázási gyakorlatát. Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/29/2024.

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. számlázási gyakorlatával kapcsolatban – tudatta a GVH Közszolgálati Kommunikációs Iroda.

A fő kérdés annak megállapítása, hogy a vállalkozás a rezsiboxban feltüntetett megtakarítás bemutatása során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően jár-e el. A versenyhatósági vizsgálat a földgáz és a villamos energia egyetemes szolgáltatással összefüggő tájékoztatásra is kiterjed.

Az MVM számlázási gyakorlatával kapcsolatban kapott bejelentést a Gazdasági Versenyhivatal 2023 őszén. A versenyhivatal vizsgálói részletesen és alaposan megvizsgálták a bejelentést, egyebekben adatokat kértek mind a bejelentőtől, mind a bejelentett vállalkozástól, figyelembe vették a beérkezett adatszolgáltatások információit, a rendelkezésre álló egyéb dokumentumokat, és értékelték a releváns tényeket. Mindezek alapján a bejelentéses eljárásban a GVH arra a megállapításra jutott, hogy a versenyfelügyeleti eljárás indításának feltételei nem álltak fenn.

A bejelentés lezárását követően a bejelentő – a jogszabályban biztosított jogorvoslati lehetőségével élve – bírósághoz fordult, azt kérve a Fővárosi Törvényszéktől, hogy helyezze hatályon kívül a GVH döntését és kötelezze versenyfelügyeleti eljárás megindításra a versenyhatóságot. A bíróság a felek meghallgatását és álláspontjuk megismerését követően helyt adott a bejelentő kereseti kérelemében foglaltaknak és versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását rendelte el az ügyben.

A bíróság ítéletében foglaltak, illetve a villamos energia kapcsán érkezett bejelentés értékelése során beszerzett adatok, továbbá saját adatgyűjtések alapján a nemzeti versenyhatóság a most indított versenyfelügyeleti eljárásban azt vizsgálja, hogy az MVM Next 2022 augusztusától kezdődően a földgáz és a villamos energia egyetemes szolgáltatása keretében kibocsátott számlákon, az ún. rezsiboxban feltüntetett megtakarítás bemutatása nem ütközik-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés(ek) bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. Az eljárási határidőkbe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nem számítanak bele az adatkérések, illetve adatközlések időszakai.

Szóljon hozzá!