ZETApress

hírportál

Egy hét múlva startol a MÁV-START

A vasúti közlekedésről szóló törvény (Vtv) rendelkezései alapján a MÁV ZRt. egyidejűleg több engedélykérelmet is benyújtott a Magyar Vasúti Hivatalhoz, amely kérelmek, illetve az azokhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése, egyeztetése és belső jóváhagyása ? komplexitása miatt ? a vártnál több időt vett igénybe, tudtuk meg Sajtóosztályuktól.

A MÁV-START engedélykérelme kapcsán folyamatos az egyeztetés a MÁV és a Vasúti Hivatal között, a Hivatal által kért kiegészítéseket a vasúttársaság az egyeztetések mentén folyamatosan teljesíti, az átdolgozott kérelem alapján komoly esélyt látunk arra, hogy az új határozat megfelelő időben megszületik és a július 1-jei induláshoz a szükséges engedélyt MÁV-START Zrt. megfelelő időben megkapja.

Pályaműködtetésre vonatkozó hatósági engedélyhez a Vtv. az uniós irányelvben foglaltak alapján tevékenységalapú engedélyezési rendszert vezetett be. Az engedélyezési szabályrendszer további alapelve, hogy a működési engedélyt ? akár a vasúti pályahálózat működtetésére, akár valamely vállalkozó vasúti tevékenység végzésére vonatkozik ? egy meghatározott vasúti pályahálózat vonatkozásában adják ki.

A MÁV Zrt. engedélykérelmét benyújtotta, a jogszabályi elírások szerint önálló rendszerként. A szóban forgó tevékenység a korábban hatályos Vtv. szerint nem volt hatósági engedélyköteles.

A Vasúti Hivatal közleménye

Egyes sajtóhírekkel ellentétben a MÁV Zrt. rendelkezik a megfelelőséget tanúsító személyszállítási és áruszállítási engedéllyel. A Magyar Vasúti Hivatal feladata igazolni, hogy a 2185/2005.(IX.9.) Korm. határozatban foglalt szerkezetátalakítás után a MÁV Csoport tagjai külön-külön és egészében is megfeleljenek azoknak a szakmai minimumfeltételeknek, amelyeknek az Európai Unió minden tagországa Romániától Írországig megfelel.

Ez azt jelenti, hogy a folyamatban lévő hivatalos eljárások az áruszállítási, személyszállítási és pályavasúti tevékenységek szétválasztását semmilyen módon nem hátráltatják, vagy akadályozzák meg. Jelenleg a Magyar Vasúti Hivatalnál tizenkét olyan működési engedéllyel kapcsolatos eljárás van folyamatban, amelynek célja a korábbi magyar engedélyeknek az Európai Unió normái szerinti engedéllyel való felváltása. Az átalakuló MÁV Csoport engedélyei ezek közé tartoznak, tudjuk meg Magyar Vasúti Hivatal június 14-i közleményéből, a vasúttársaságok engedélyezéséről.

Személyi kérdések

Devecz Miklós a szolgáltatásfejlesztésre helyezte a hangsúlyt: nevéhez fűződik az ütemes menetrend kiterjesztése és üzemszerű működtetése. Ebben a vonatkozásban a szükséges, és a vállalatvezetés részéről támogatott fordulatot képviselte az átalakításban. Ugyanakkor a vasút komplex rendszer, az üzemeltetés műszaki-technológiai folyamatok bonyolult láncolata. A szolgáltatásfejlesztés és a vasútüzem biztonságos működtetése közötti összhang megteremtése nélkülözhetetlen. Az együttműködés nem volt problémamentes, így az átalakítás és a fejlesztések végrehajtásához nem tudta megszerezni a kellő támogatást.

Dr. Mosóczi László a MÁV-START július 1-jétől kinevezett vezérigazgatója az átalakítás és szemléletváltás közismerten elkötelezett képviselője. A MÁV ZRt. üzletági általános vezérigazgató-helyetteseként végzett eddigi tevékenységével szakmai felkészültségét, konszenzuskészségét és integráló képességét egyaránt bizonyította. A személyszállítás színvonalas és hatékony működéséért tenni akaró, a változások iránt elkötelezett új összetételű menedzsment révén a MÁV vezetése biztosítottnak látja a reformléptékű átalakítás zökkenőmentes továbbvitelét.

Devecz Miklós vezérigazgatói megbízatása a MÁV-START ZRt-nél június 30-ával jár le, egyidejűleg a MÁV ZRt. Személyszállítási Üzletágánál betöltött főigazgatói pozíciójából ? a pozíció megszűnésére tekintettel ? közös megegyezéssel távozik.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. ZETApress » Vonattal Ferihegyre

Szóljon hozzá!