ZETApress

hírportál

Ellentételezések a védelmi iparban

A haditechnikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódó ellentételezés a magyar gazdaságfejlesztés eszköztárában fontos szerepet tölt be és eredményes volt a 2002-2006 közötti időszakban, tudtuk meg Garamvölgyi Ábel külgazdasági helyettes államtitkártól a ma délelőtti sajtótájékoztatón. A 2004-ben kidolgozott új ellentételezési politika eredményei már megjelennek a 2005 decembere óta megkötött új megállapodásokban. Ma már nemcsak a védelmi kiadások gazdasági programokkal történő kompenzálását, de a védelmi kiadások takarékos és racionális kihasználását, valamint a hazai védelmi, kettős felhasználású high-tech iparágak fejlődését is szolgálja.

A magyar ellentételezési politika és gyakorlat nemzetközi összehasonlításban is eredményes. A kialakított flexibilis, áttekinthető és teljesíthető követelményeket állító rendszert számos nemzetközi fórumon is bemutatta a GKM, ahol általánosan elismerték a magyar ellentételezési gyakorlat rugalmasságát és kreativitását. Több ország hatóságaival alakult ki kétoldalú szakmai konzultáció és tapasztalatcsere, számos, az ellentételezést most bevezető kelet-európai ország (Bulgária, Horvátország) is hasznosította a tapasztalatokat.

Az EU csatlakozással egyidejűleg 2004 májusában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kialakította az ellentételezési politika új irányelveit. Ez a gazdaságpolitikai célkitűzéseknek megfelelően a tudásalapú és a versenyképességet növelő ágazatokat (elektronika, IT, biotechnológia, védelmi ipar, megújuló energiaforrások stb.) és tevékenységeket (FDI, technológia transzfer, kutatás-fejlesztés, know-how átadás, képzés stb.) nevezte meg prioritásai között, a fenti célokhoz igazított eszközrendszere pedig jelentős mértékben kibővült.

A Gripenek is részei a projectnek

A GKM részt vett a védelmi és biztonsági célú beszerzéseket szabályozó új kormányrendelet kidolgozásában (228/2004.(VII.30.)sz. Kormány rendelet) is, amely az ellentételezési kötelezettség vállalás jogszabályi alapja. A számos tárgyaláson egyre több rutint szereztek, s ma már vérprofik módjára dolgoznak. Előfordul, hogy náluk lobbizik valaki egy harmadik piac elnyeréséért. A tárgyalásokat vezető szakemberek komoly tekintélyre tettek szert, véleményüknek, szavuknak súlya van.

A Gripen repülőgépek különböző kommunikációs és fegyverzeti rendszereinek beszerzéséhez kapcsolódóan 2005-2006-ban hat új megállapodás jött létre a hazai és külföldi szállítókkal, mondta Szabó Sándor, a magyar ellentételezési bizottság elnöke. Ezek legfontosabb közös jellemzője, hogy magas technológiai szintű projekteket tartalmaznak, amelyek tudástranszfert, high-tech kapacitások létrehozását, kutatás-fejlesztési együttműködést, képzést irányoznak elő. Emellett jól szolgálják a hazai védelmi ipar fejlődését, valamint a védelmi beszerzések hatékonyabbá tételét is. A további vállalásokról, és a részletekről precentációjukban olvashatunk.

Szóljon hozzá!