ZETApress

hírportál

Átadták a 17. Hazám-díjakat

A XXI. Század Társaság elismerését, a 17. Hazám-díjat ma délután adták át a Károlyi utcai Petőfi Irodalmi Múzeum I. emeleti Dísztermében. Köszöntőt mondott Baranyi Ferenc és Varga Gyula. Közreműködött: Galkó Balázs színművész és Balázs János zongoraművész. Előtte egy-egy szál virággal tiszteleghettünk József Attila sírjánál a Fiumei úti temetőben.

A XXI. Század Társaságot ? a történelmi jelentőségű XX. Század Társaság példáját, értékelveit és hagyományait fölelevenítve ? 2001. január 31-én alapította meg 35 tudós és közéleti személyiség. Eltökélt szándéka, hogy független társaságként aktív és innovatív fóruma legyen a gyökeresen új kérdések és kihívások elemző, megoldást ígérő megvitatásának egy igazságosabb társadalom megteremtése elkötelezett híveként.

Mindezek keretében úgy véli, hogy megkerülhetetlen újragondolni a szűkebb és tágabb értelemben vett értelmiség szerepét, hivatását, felelősségét a megváltozott világtörténelmi viszonyok között s egyben a magyar társadalomfejlődés sajátosságait hangsúlyosan figyelembe véve. E szerep és felelősség bonyolultabb, mint az elmúlt századokban volt; lényege azonban vélhetően változatlanul ugyanaz: a szellemi kezdeményezés, a lehetséges jobbító megoldások felvázolása, az igazságosságra törekvés példamutatása, az egyes ember és az egész társadalom eszméltető mozgósítása. A XXI. Század Társaság mindezek szellemében 2001. október 31-én megalapította József Attila szonettkoszorújának címéről: a Hazámról elnevezett díjat, amit az arra érdemes hét személyiségnek adományoz évente hét tagú kuratóriuma javaslatára értékőrző és értékteremtő életművük elismeréseként a magyar történelem első köztársasága kikiáltásának napján, november 16-án.

A Hazám-díj bemutatása

A Hazám-díj most 17. alkalommal került átadásra. József Attila az 1937-es halála évében írta a Hazám című, hét szonettből álló költeményét. Sem József Attila, sem fölbecsülhetetlen értékű életműve, sem a Hazám nem szorul arra, hogy magyarázzuk: miért is közkincs és mérték számunkra ? s meggyőződésünk szerint nem csupán Magyarországon, de Európában, sőt, ezen az Akár egy halom hasított fa, / hever egymáson világon is. A Hazám (más nagy versei mellett) esztétikai, szociológiai, történelmi tanúságán és tanulságán túl jelképi erejű és értékű is. A versről elnevezett díj mindazt magába sűríti és remélhetően szétsugározza, amit maga a költemény teljességében jelent.

A díjat a Hazám szonettkoszorú szellemiségét teljesítményében, értékében folytató és újrateremtő azon hét személyiségnek adományozza életművéért a XXI. Század Társaság, akiket az adott esztendőben arra érdemesnek ítél. A díj elnevezése ? a konkrét verstől eltekintve ? önmagában is jelképezi azt a személyes, bensőséges és átélten őszinte viszonyulást múltunkhoz, jelenünkhöz és jövőnkhöz, amit a haza fogalma jelent. A díj átadására a rövid életű, különböző külső és belső okok és körülmények miatt elbukott első magyar köztársaság kikiáltásának napján, november 16-án kerül sor. A díj a feledés elleni emlékezést, valamint példát adó értékeink megbecsülését szolgálja.

A Hazám-díj kuratóriumi tagjai: Vámos Tibor akadémikus, villamosmérnök, a kuratórium elnöke; Ágh Attila professor emeritus, politológus; Gönczöl Katalin professor emerita, kriminológus; Kocsis András Sándor, a XXI. Század Társaság elnöke; Romsics Ignác akadémikus, történész; Varga Gyula professor emeritus, közgazda és Tompa Andrea írónő, színikritikus, aki nem vett részt a délutáni díjátadón.

Az eddigi díjazottak

Augusztinovics Mária [+], Bacsó Péter [+], Bálint András, Bari Károly, Baranyi Ferenc, Benkő Samu [+], Berek Kati [+], Bitó László, Bodor Pál [+], Bojár Gábor, Borbándi Gyula [+], Cselótei László [+], Csengery Adrienne, Csomós Mari, Czeizel Endre [+], Domokos Géza [+], Enyedi György [+], Erdélyi Zsuzsanna [+], Erdős Tibor, Esterházy Péter [+], Fejes Endre [+], Fejtő Ferenc [+], Féner Tamás, Ferenczi Krisztina posztumusz [+], Ferge Zsuzsa, Fischer Iván, Gaál István [+], Garas Dezső [+], Grendel Lajos, Halász Judit, Hankiss Elemér [+], Haraszty István, Horn Péter, Horváth Teri [+], Hovanyecz László posztumusz [+], Hubay Miklós [+], Huszár Tibor, Ilia Mihály, Iványi Gábor, Jancsó Adrienne [+], Jancsó Miklós [+], Juhász Ferenc [+], Kaján Tibor [+], Kallós Zoltán, Kántor Lajos [+], Kass János [+], Kállai Ferenc [+], Kányádi Sándor, Keres Emil [+], Kertész Ákos, Keserű Ilona, Kocsis Zoltán [+], Kokas Ignác [+], Komoróczy Géza, Konok Tamás, Kornai János, Korniss Péter, Kosáry Domokos [t], Kósa Ferenc, Kovács András [t], Kurtág György, Láng István [ti, Makk Károly [t], Markó Béla, Marosi Ernő, Marton Éva, Maurer Dóra, Marx György [+], Máthé Erzsi, Melis György [+], Molnár Piroska, Nagy Károly [+], Novák Ferenc, Ormos Mária, Ördögh Szilveszter posztumusz [+], Pataki Ferenc [+], Perényi Miklós,Petrovics Emil [+], Pécsi Ildikó, Pogány Judit, Ranschburg Jenő [+], Rolla János, Romány Pál, Rubik Ernő, Sajdik Ferenc, Sánta Ferenc [+], Sára Sándor, Sárosi Bálint, Schéner Mihály [+], Seregi László [+], Snétberger Ferenc, Solymosi Frigyes, Somlyódy László, Sütő András [+], Szabó István, Szabó István [+], Szabó Magda [+], Szabó Zoltán, Szakcsi Lakatos Béla, Szalai Erzsébet, Szécsényi Ferenc [+], Szigeti László, Szilágyi István, Szinetár Miklós, Tokody Ilona, Tóth István [+], Törőcsik Mari, T. Sós Vera, Ujfalussy József [+], Ungvári Tamás, Vajda György, Varga Imre, Végei László, Vekerdy Tamás és Zsámbéki Gábor.

A mai díjazottak: Rakovszky Zsuzsa író, költő; Bálint György kertészmérnök; Bródy János előadóművész, zeneszerző ? aki már készül a május 17-én a Kárpátia Étteremben bejelentett 2018. február 18-ai arénabeli Fonográf-koncertjükre ?; Csányi Vilmos etológus, MTA tag; Egyed Ákos történész; Jordán Tamás színművész, rendező, színházigazgató és Vitray Tamás média személyiség. A díjátadást követően mindannyian megkaptuk László Ágnes: Értékteremtők 2017 című könyvét. A Kossuth Kiadó 184 oldalas interjúkötetében a tavalyi díjazottakat: Bojár Gábort, Csomós Marit, Esterházy Pétert, Iványi Gábort, Kocsis Zoltánt, Komoróczy Gézát és Szalai Erzsébetet mutatja be az író-szerkesztő, aki a 2014-es, ’15-ös és ’16-os Értékteremtőket is összeállította.

Szóljon hozzá!