ZETApress

hírportál

Családi csomagolás

Jana Hojstricová: Family Pack (Családi csomagolás) című kiállítása nyílt meg tegnap délután a Rákóczi úti Szlovák Intézetben. Kurátora Bohunka Koklesová. A november 29-én, péntekig látható kiállítás társrendezője a Fotográfia Közép-európai Háza, Pozsony. A kiállításának címe az áruházláncokban kínált, gazdaságosan csomagolt áru képzetét kelti.

A sokféle termék számtalan olyan dolgot jelent, amelyhez előnyös áron jutunk hozzá, azonban nem hasznosítjuk szükségleteink szerint. Ha megfigyeljük a családok szerkezetét, azt tapasztaljuk, hogy napjainkban nem beszélhetünk egyértelműen a hagyományos értelemben vett családmodellről, ellenben a család sokféle változatával találkozhatunk.

Korunk társadalmaiban nem határozhatjuk meg a család kanonizált típusát. ? E mikroközösségi forma mára átmeneti helyzetbe került ? a skála a társadalom által elismert egyetlen érvényes elvárás mentén szerveződő családmodelltől a pluralitás elvét valló modellig terjed, amely már megengedi, mi több, megkívánja az értékrendek különbözőségét ? vallja a Róbert és Rhona Rapoport. Az ilyen átalakulás nem kevés problémát okoz, különösen azokban a társadalmakba, amelyek ragaszkodnak a hagyományos családi értékekhez, és nem engedik meg a modell egyéb változatait.

Ez utóbbiak többé-kevésbé jelen vannak ugyan, ám szociális hátterük másságuk miatt bizonytalanná válik. A családmodell különbözőségei egyrészt az egyéni döntések szabadságát jelentik, másrészt nagyfokú gazdasági, és egzisztenciális nyomást az egyén számára. Személyes jogunkat, hogy saját életünkről dönthessünk, feladhatjuk magányunk, és biztonságunk elvesztése miatt. E kockázati tényezőket egyre erőteljesebben érzékeljük.

Hojstricová több éve foglalkozik célirányosan a család témakörével. Nem szentimentális felfogásról, sokkal inkább analitikus látásmódról beszélhetünk, amely konkrét szociális jelenségekre fókuszál. A kiállításon az alkotások három csoportja szerepel. Legterjedelmesebb, Családi portrék 2012 című sorozata, a szerző családtagjait ábrázolja, a fotók azonban a hagyományostól eltérően nem az arcok, hanem a testek portréi.

Jana Hojstricová többnyire semleges hátteret választ, ennek köszönhetően a kép megszabadul a további szociális jellemzőktől, a néző pedig magára a testre összpontosítja figyelmét, amely úgy szól hozzánk, bárminemű stilizáltság, patetikus felfogás nélkül, hogy végeredményben a lefotózott alak pozícióját, álláspontját közvetíti, sőt mi több, talán energiáját is. Mintha a portrék, azaz nem portrék a testek koráról, életútjáról számolnának be.

A sajátos installáció az alkotóhoz legközelebb álló személyek vizuális családfáját állítja fel, miközben szándéka inkább az, hogy felmérje a tagok kölcsönös viszonyát, a köztük lévő hierarchiát. Kissé más eszközökkel él az alkotó Hana 2012 című sorozatánál. A kiválasztott modell az alkotóhoz közel álló személy, ezért helyezi őt saját családja környezetébe. Inszcenált fotográfiák sorozatáról beszélhetünk ugyan, mégis inkább a természetes közegben lefotózott test topográfiájára, a fény általi modellálására, rögzített állapotára helyezi az alkotó a hangsúlyt. A felvételek által a test, és a tudat állapota közti szimbiózist követhetjük nyomon.

Különös aktualitással bír Hojstricová: Fáradt háztartás 2012 című sorozata. A szintén inszcenált fotográfiák a nem teljes családok helyzetéről mondanak el valamit. A családok mai állapotát részletekbe menően feltáró szociológusok véleményének szabad vizuális interpretációiról van itt szó. A sorozat létrejöttére az egyik szakemberrel folytatott beszélgetés hatott ösztönzőleg, aki kifejtette annak okát, hogy bizonyos korukat elérve miért hagyják el feleségüket a férfiak. A hagyományosan ismert okokon túl hangsúlyos szerepet játszik gyakorta a feleség megszállott igyekezete, hogy a családról, és a háztartásról gondoskodjon, akár annak árán is, hogy elveszíti önmaga személyiségét, és nem képes többé saját elképzeléseivel, megújuló gondolataival gazdagítani a család életét.

Az ilyen családokban a férj átvitt értelemben lassan azonosítani kezdi felségét a bútorokkal. A felvételeken az asszony fáradtan ül a kanapén, vagy kimerültén támaszkodik a konyhapulthoz. Magányos alak a tökéletesen tiszta lakásban. Sok nő ambíciója napjainkban, hogy szinte kizárólag a családjának szentelje életét, elhagyva szakmáját, hivatását, megfeledkezve hobbijáról. E hölgyek mentális világa beszűkül,, és a szolgáltatás, amelyet családjuk számára nyújtanak, fokozatosan veszít értékéből ? vallja Bohunka Koklesová, a kiállítás kurátora.

Szóljon hozzá!