ZETApress

hírportál

Malom a múzeumban

Az ausztrál gabonakutatás megszületésében a XIX. század végén fontos szerepet játszó magyar Ganz reklámmalomból átalakított laboratóriumi őrlőberendezés modelljét ausztráliai magyarok jóvoltából kapta meg az Öntödei Múzeum.

A Ganz és Társa Rt. az 1880-as években kezdte el világszerte bemutatni és értékesíteni újszerű termékét a világ minden táján, így Ausztráliában is. Reklámtermékként jutott el Ausztráliába a forradalmian új technológiai megoldás bemutatására készített, 7,5 cm átmérőjű és 6 cm széles kéregöntésű öntöttvas őrlőhengereket és szitaberendezést is tartalmazó úgynevezett próbamalom.

Az 1890-es évek elején az ausztrál búzanemesítő, William Farrer és a mellette dolgozó vegyész, Fredrick Guthrie jutottak először arra a gondolatra, hogy a búzanemesítés folyamatában a szelekció egyik fontos kritériuma a belőle őrölhető liszt mennyisége és minősége legyen. Guthrie-t azokban az években az Új Dél-Wales Gyarmat Mezőgazdasági Minisztériuma a világon elsőként létrehozott gabonavegyész státusz betöltésére alkalmazta.

Guthrie-nak, meglátogatván az egyik frissen épült malmot, véletlenül jutott tudomására a későbbi cikkeiben csak játékmalomnak nevezett Ganz-féle próbamalom létezése, amelyet kölcsönkapott, és ezzel elkezdte a nemesített búzafajták vizsgálatát. Így született meg a ma gabonakémiaként ismert szaktudomány, amelyben a kis Ganz-hengerszékes próbamalom volt az első laboratóriumi vizsgáló eszköz. Segítségével kiválaszthatók voltak azok a búzafajták, amelyek majd a legtöbb és a legjobb lisztet adják az őrlésnél.

A Guthrie által használt Ganz-féle próbamalom negyedére kicsinyített, az eredetivel egyébként teljesen azonos kivitelű és működésű modelljét Colin Hopkins, nyugdíjas mérnök készítette el 1990-ben, a világhírű ausztrál gabonakutató, Colin Wrigley szakmai irányítása mellett. Az egyedüli eltérés: az eredetileg gőzgép hajtotta szíjáttételeket a Hopkins-modellben villanymotor mozgatja.

2001-ig a kicsi modellmalom a Wrigley által vezetett sydney-i CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ? Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutatóhálózat) Gabonakutató Intézetében volt kiállítva, emléket állítva a 120 éves úttörő technológiának és alkalmazásának, a világhírű, XIX. századi magyar malomiparnak. Amikor az intézet beolvadt a CSIRO Növénybiológiai Intézetébe és átköltözött Canberrába, a kis modellmalom elkallódott, egy lomtárban porosodott, mígnem 2010-ben az Ausztráliában élő magyar gabonakutató, Dr. Békés Ferenc megtalálta.

A kis modell ausztráliai volt tulajdonosa, Dr. Colin Wrigley örömmel járult hozzá, hogy az méltó helyre kerüljön, és a néhai Ganz-hengerszékek történetét is bemutató budapesti szakmúzeum gyűjteményét gazdagítsa. A ma délutáni átadáson köszöntőt mondott Alex Brooking, Ausztrália nagykövete, felszólalt az adományozó és Dr. Békés Ferenc PhD, DSc, gabonakutató, ötletadó.

2011-ben a kis malommodell hazajuttatásában a canberrai Magyar Külképviselet és Bódayné Blaha Judit (Budapest) segédkezett, anyagi támogatásával pedig Dr. Békés Ferenc (Sydney), valamint a Sydney-ben működő magyar egyesület, a Deák Kör járult hozzá, hogy e muzeális technikatörténeti emlék bemutatható legyen a Ganz Öntödei Múzeumban.

Szóljon hozzá!