ZETApress

hírportál

Múzeumi évindító

Csók Márta, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közművelődési Főosztály projektmenedzser főosztályvezetője pénteken az évindító sajtótájékoztatón a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) programjuk zárásakor örömmel adott hírt eredményeikről.

A TÁMOP-3.2.8/O8/B/KMR-2009-0020. Mezőgazdaság: minden, ami éltet projekt 2009. novemberben kezdődött és 2010. decemberben 5 negyedéves ciklusban valósult meg. A megvalósítás során a múzeum hatmillió-ötven forintos támogatásban részesült ? tudta meg Lantai József a Vajdahunyadvár nagytanácstermében, a Jáki Kápolna melletti kerengő közelében.

A pályázat megvalósításának feltételei

A tárgyi feltételek között különösen fontos volt az Internet-hozzáférés, a múzeum weboldala, a korszerűen felszerelt konferencia terem, a foglalkoztató terem kisebb csoportok és a vetítőterem több csoport együttes foglalkoztatására. A személyi feltételek szintén adottak voltak: közművelők és muzeológusok, akik programgazdákként vagy a program lebonyolítóiként vettek részt a megvalósításban. Múzeumunkban több évtizedes gyakorlattal rendelkező múzeumpedagógus és drámapedagógus is dolgozik. Muzeológusaink változatos szakterületekkel rendelkeznek (régész, történész, néprajzos, archeobotanikus), illetve sokan közülük tanár szakos végzettséggel is bírnak.

A többi országos gyűjtőkörű, fővárosi múzeummal összehasonítva plusz erősségünk az, hogy épületünk, a Vajdahunyadvár az épített és természetes környezet összhangjára, együttesére kiváló példa, szívesen látogatott színhely. A programok, múzeum- és drámapedagógiai foglalkozások, az agrártörténet, az agrárgazdaság, a történelem, a néprajz tudományterületeiről meríthették témáikat.

A pályázat megvalósításával általános célunk volt, hogy a Múzeumok Mindenkinek Program célkitűzéseinek megfelelően a már évekkel ezelőtt megkezdett tevékenységeket továbbvihessük, tartalmilag, módszertanilag csiszoltabb és változatosabb formában valósítsuk meg. Azaz: elősegítsük az élethosszig való tanulás helyszínének, terepének megerősítését és tartalmának gazdagodását (a közönség számára ajánlott programok, foglalkozások, rendezvények kínálata bővüljön, s váljon hozzáférhetővé mindenki számára).

A programok mindegyikét ingyenesen vehették igénybe a látogatók. A fejlesztés konkrét célja: célzott közönségrétegek megtalálása, meglévő tevékenységünk magasabb szintre emelése (gyűjtemények bemutatása muzeológusok által), a rendszeres múzeumlátogatás meghonosítása (tíz részes speciális foglalkozások). Célunk volt továbbá az is, hogy a pedagógusokban kialakítsuk az egymásra épülő foglalkozások iránti igényt, hiszen így hatékony és termékeny a gyermekek számára a múzeumi foglalkozásokon való részvétel.

Vállalt tevékenység-típusok voltak: múzeumi órák, tematikus foglalkozások, szünidei foglalkoztató napok, speciális foglalkozások, drámapedagógiai műhelymunka, szabadegyetemi órák, családi napok. A tematikus és kronologikus kiállításainkat múzeumpedagógiai módszerekkel dolgoztuk fel (pl. a magyar mezőgazdaság története, a növények története, a halászat története, a vadászat története), a speciális foglalkozásokat drámapedagógiai módszerekkel valósítottuk meg. A szünidei foglalkoztató napok minden napján más-más téma került előtérbe, a sokféle, érdekes, változatos és különleges manuális tevékenység a kiállítások részletes megismeréséhez kapcsolódtak.

A szakemberek a nap során folyamatosan elérhetőek voltak a szülők, kísérők és elsősorban a gyerekek számára, velük konzultálni lehetett. Múzeumunk két főosztályának, a Gyűjteményi és Közművelődési Főosztály munkatársainak igazi, komoly csapatmunkájaként valósult meg a projekt. Az így kapott anyagi támogatás, az ingyenesség a múzeum izgalmas, érdekes megismeréséhez segítette a szociálisan hátrányos helyzetű iskolás és tanulócsoportokat. A tematikus foglalkozások, múzeumi órák lehetőséget adtak gyűjtemények megismerésére, a muzeológusok által kiemelt tárgyak, tárgy-együttesek közvetlen tanulmányozására.

A kommunikációról: a múzeum kommunikációs csatornái segítségével széles körből kerültek ki az érdeklődők. A projekt kapcsán értesítettük a mezőgazdasági szakoktatás intézményeit, a főváros általános- és középiskoláit, illetve egy-egy esemény alkalmával a teljes látogatói kört. A pályázat révén érkezett csoportoknak érthetően nagyon fontos szempont volt a földrajzi közelség, a könnyű elérhetőség. A tíz alkalommal hozzánk múzeumi órára látogató gyerekek a közeli Liszt Ferenc Általános Iskolából érkeztek, velük együttműködési szerződést kötöttünk. A pályázat bizonyította azt is, hogy az iskola- és múzeumpedagógus tudatos egymás felé nyitása hozhatja csak meg a kívánt eredményt. Az, ha a pedagógus is tudatosan keresi a tanórákhoz kapcsolódó foglalkozásokat, egyéb kínálati elemeket.

Eredmények

A fenntarthatóság, amely pályázati kötelezettség is, biztosítja, hogy a múzeum a pályázat által megkívánt és megvalósított programot részben vagy egészben megtartsa és további közművelődési kínálatának részévé tegye. Idén a múzeumi órák fenntartására törekszünk hat alkalommal, továbbá három alkalommal gasztronapokat is szerveztünk, szervezünk: családi gabona nap január 29. nyári gabona nap augusztus, burgonya-hagyma nap november.

Bővült a megvalósított programok miatt a múzeumpedagógiai kínálatuk. Amúzeumi órák, tematikus foglalkozások kínálatunk részeivé váltak, így bővül a programkínálatunk is (több rendezvényünk válik stabil részévé a kínálatunknak, pl. gasztro-napok, szünidei programok), szélesedett a fogyatékkal élők számára nyújtott programkínálat (speciális foglalkozások).

Rengeteg tapasztalattal lettek gazdagabbak, látják, mi az igény, mit keresnek az emberek, a szünidei foglalkoztató napok programját pedig módszertanilag még tovább tudják csiszolni. A projekt megvalósításával ismertebbé váltak a kiállítások és a gyűjtemények. Létrejött honlapjuk akadálymentes változata.

Folyamatos partnerség alakult ki az iskolákkal a múzeumpedagógiai foglalkozások révén, hiszen kínálatunk egyéni pedagógiai igények szerint bármikor módosítható, változtatható. Új oktatási segédanyagokat alkalmaztunk: speciális, ebből az alkalomból készíttetett vagy vásárolt oktatási segédanyagokat (puzzle-k, oktató kártyák, viseletek, öltözetek, kártya a halfajtákról, halas játékkészlet, műtárgymásolatok), amelyek elősegítették, hogy új ismeretekhez újszerű módon jussanak a résztvevők.

A TÁMOP pályázat keretében résztvevők létszáma

Két sorozat múzeumi óra: kb. 240 fő, két sorozat tematikus foglalkozás: kb. 400 fő, egy sorozat szabadegyetem: kb. 200 fő, egy sorozat drámapedagógiai műhelymunka: kb. 200 fő, egy sorozat speciális foglalkozás: kb. 200 fő, három családi nap (Tök-nap, Gabona-nap, Burgonya-nap): kb. 400 fő, két sorozat szünidei gyermekfoglalkoztató nap: kb. 300 fő. Összesen: 1940 fő vett részt a foglalkozásokon, családi napokon, szünidei gyermekfoglalkoztató napokon.

Szóljon hozzá!