ZETApress

hírportál

Szellem a LégTérben

A Repülés Szelleme képzőművészeti kiállítás januárit követő másodbemutatója kezdődött péntek délután az Igló utcai LégTér Galériában, melyet Lotz Károly, a házigazda HungaroControl Zrt. igazgatósági elnöke nyitott meg.

A vernissage előtt a kiállító művészek és a látogatók a házigazdák tevékenységéről kaptak egy kis ízelítőt, melyet mi is megnézhetünk ? tudatta Angyal László Aviator. A beérkezett képzőművészeti alkotások, festmények, grafikák, szobrok alkotóit az aviatika, a legtágabb értelemben vett repülés szelleme, a madarak szárnyalása, a ballonok lebegése, sárkányrepülők suhanása, a hangsebességnél gyorsabb gépek száguldása, a harci repülőgépek pusztító ereje, az égbolt végtelensége és az űr fantasztikuma ragadta magával.

Az Arany Propeller vándordíjat elnyert festőművész eredeti szakmája szerint vegyészmérnök. Jozefka Antal a festékek készítésekor felhasználja a különböző pigmentek fizikai és kémiai tulajdonságairól szóló ismereteit is. Fiatalabb éveiben a repülésbe is belekóstolt. Festményei mindinkább elszakadnak a földtől, a realisztikus ábrázolásmódtól, és elsősorban a színek kifejezőerejére épülnek.

Dobos Éva műveiben nem a látvány, sokkal inkább a gondolat az inspiráció forrása. A muzsika, az irodalom, s jelen esetben a repülés ihlette rajzai különleges egyedi technikával és látásmóddal készülnek. A tárművészetek sugallta élményt grafikái mintegy szintetikus harmóniává fokozzák.

Rohály Ágnes festőművész munkásságát, festményeit és szobrait az absztrakció konstruktivista irányzata határozza meg. A művésznő hasonló tevékenységet folytat, mint a mérnök, modellezi a jövőt, a geometrikusformákat helyezi előtérbe, s nagy előszeretettel alkalmazza a fát, formázza, megfesti.

Minő véletlen, hogy ikertestvére: Ádám Mariann is festőművész. Külső és belső élményeinek, ismereteinek összességéből kiválasztja a mű szempontjából a legfontosabbakat, a fölösleges részleteket kihagyja, absztrahál s ez által egy általánosabb érvényű gondolatot állít a középpontba.

Hemmert László igazi repülő ember, évekig sárkányrepülőket oktatott. Tehetsége, rajzkészsége, szellemes karikatúrái igazi adománynak számítanak nemcsak a repülés világában. Fehér Irén festőművészt természet szépsége, a hagyományok iránti vonzalma, tisztelete vezette művészi fejlődésében. Művészetében tükröződik kielégíthetetlen vágya a szabadságra, s úgy tartja, hogy szabadság az, amikor az ember elfogadja a Teremtő által rá mért sorsot, és tudatosan vállalja is azt.

Girnt Vilmos festőművésznek, a nyugállományú alezredesnek a sereg a fegyelmet, a festővászon pedig az érzelmek szabad szárnyalásának lehetőségét adta meg. A mindig tevékeny alkotó természetes szövetségesei a színek, s az a repülőtéri légkőr, amelyben szolgálati éveiben tevékenykedett.

Francisco José de Goya y Lucientes spanyol festő és grafikus szépunokája Goya von Gerendássy Ács György Budapesten a színházi díszletek világában alkot, de repülés szelleme őt is a végtelen égbolt felé csalta. Icare de plus Concorde című alkotása a mitológiai hős és tovaszállt, végleg a földre kényszerített szuperszonikus repülő találkozásának a pillanata.

Klement Zoltán festett vésett fémtábla világűrbe emelkedő képei izgalmas poszt-expresszionista hatásával okoznak meglepetéseket. Az úgynevezett alugráfiák a puha metál finom megmunkálásával teremtenek a néző és az elrejtett természet között kapcsolatot.

B. Mezei Éva festészetét egy olyan belső impulzitás jellemzi, mely színeinek szubjektív erejével, egyszersmind bátor, erőteljes ecsetkezelésével, a természetből merített témáit egy sajátos expresszív szín- és formavilággá alakítja.

Papp Norbert így vallott művészetéről: ? Kiragadott pillanatok, azzal a szemmel, amellyel a világra nézek. Néha úgy, ahogy valóban látom, néha úgy, ahogy csak behunyt szemmel látszik. Ezeket a látomásokat szeretném megmutatni érthető formában klasszikus és modern technikai eljárásokat felhasználva.

Sipos László festőművész a búvár merülések során szerzett élményekből, a kissé szürrealisztikus vízi élővilágból merítette képeinek témáját. Leginkább René Magritte és Salvador Dali festészete, képeinek gondolatvilága példaértékű számára. Festményeinek többsége is szürrealista jellegű, miként itt kiállított alkotása is egy űrhajóst repít az óceán fenekére.

Szabó Péter a repülés, a zene és az irodalom világából szállt át a festészet birodalmába. Stílusa, témája, Bukott angyal című képe talán Chagall-ra emlékeztet, noha ez nem tudatos nála. Fazakas Tibor festőművész Amelia Erhart tiszteletére készült munkája szellemi kollázs. A fantasztikus pilótanő portréját szimbolikus jeleiből építi körül, hangokat, élményeket, jelképeket ment át a múltból a jelenbe, egy másik világba.

A megnyitó kitűnő hangulatát fokozta Erőss János egri és a Dudovics-család tállyai borainak, a Stamag-Irex Kft. süteményeinek kóstolása, melyet a Bolyhos ágyas-pálinka ízlelése követett. A Repülés Szelleme képzőművészeti kiállítás április 4-ig tekinthető meg előzetes bejelentkezés után a HungaroControl LégTér Galériájában, a pestszentlőrinci Igló utca 33-35-ben.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. Angyal a LégTérben | ZETApress

Szóljon hozzá!