ZETApress

hírportál

Elérjük a végpontokat

Mohácsi JánosJól halad a Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban projekt ? tudtuk meg a délelőtti sajtótájékoztatón Mohácsi János programvezetőtől Victor Hugo úti Székházukban. Több mint kétezer iskola internet kapcsolatát kiszolgáló routerek a legmodernebbekre cserélődtek a novemberi sajtótájékoztató óta eltelt hónapokban.

Az NFM Infokommunikációért Felelős Államtitkárságának felügyeletével, az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságával együttműködve a hazai oktatás és kutatás információs infrastruktúráját fejlesztő és működtető Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) nagyszabású fejlesztési Sulinet+ projekt keretében Sulinet infrastruktúra korszerűsödik. Az NIIF Intézet jól halad a TIOP-1.1.3-12/1-2013 pályázat keretében vállalt teljesítésekkel. A régi, elavult eszközeinek lecseréléséve és valamennyi érintett hazai általános és középiskola hálózati sávszélesség-növelésével az elkövetkező két év alatt, a NIIFI HBONE+ felsőoktatási kutatási hálózatára épülő Sulinet infrastruktúra európai viszonylatban is kiemelkedő minőségű informatikai szolgáltatások nyújt a köznevelési intézmények diákjai és pedagógusai számára.

Iskolák adathálózati, vagy hétköznapi nevén Internet-csatlakoztatása, korábban hosszú évek óta nem fejlődött. Az iskolák túlnyomó része 9-10 éves, elavult, gyártói-szállítói garanciával már messze nem rendelkező hálózati eszközökkel, szinte használhatatlanul alacsony sávszélességen keresztül csatlakozott a világhálózathoz. Ez a két probléma akadályozta a hatékony mindennapi munkavégzést, valamint a belső és külső informatikai erőforrások hatékony kihasználását.

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Intézet a közoktatási intézmények információs infrastruktúrájának fejlesztésére kidolgozott középtávú fejlesztésének megfelelően, első lépésként sikeresen beszerzett a TIOP-1.1.3-12/1-2013 pályázat keretében 3600 db korszerű Cisco 892FSP típusú, Gigabit Ethernet portokkal rendelkező eszközt. Az új eszközök telepítését Pest megyén kívül 2013. november eleje óta már nagy ütemben zajlik., eddig több mint 2000 iskolában történt meg ezen hálózati eszközök cseréje. Hamarosan indul a KMOP 4.6.1_E pályázat keretében Pest megyén megyén és Budapesten belül is az új hálózati eszközök nagyüzemi telepítése (napi 30-50 db iskolai végpont). Ezen két pályázat keretében az NIIF Intézet részéről mindösszesen 4500 végponton ? a teljes Sulinet ? fog korszerűsödni az Internet-csatlakoztatását biztosító hálózati eszköz az év végéig, amelyek, a gyártói garancia révén biztosítják ezeknek az eszközöknek a folyamatos működőképességét, illetve megalapozzák a várható sávszélesség bővítések megvalósításának lehetőségét is. A telepítés jól halad, köszönhetően az iskolák fogadókészségének, az alvállalkozó és az NIIF Intézet felkészültségének.

Ha a telepítés során mégis felmerülne valamilyen probléma, akkor azt a Sulinet ügyfélszolgálat hatékonyan kezeli. A két pályázattal párhuzamosan NIIF Intézet el kezdte felmérni a sávszélesség növelési lehetőségeket. A sávszélesség-emelésben érintett Sulinet kapcsolatok mennyiségét és a folyamat ütemezése az alább látható: megújítandó Sulinet kapcsolat: 4500, megújítva 2013-ban (többnyire min. 8Mbps): 1052, 2014 első felében megújul (min. 50/20 Mbps): 962, 2014 második felétől (50/100 illetve 100/40 Mbps): 2841.

Az iskolák nagyon várják a már mind az új eszközöket, mind a sávszélesség emelést. Az új Sulinet+ projektet az Európai Unió a az Új Széchenyi Terv keretében mintegy 1,3 milliárd forinttal támogatja (TIOP 1.1.3 és KMOP 4.6.1_E projektek). A fejlesztési projektet az NIIF Intézet hatja végre melynek célja hazai közoktatás központi informatikai infrastruktúrájának nagyszabású eszköz- és szolgáltatásfejlesztése, melynek keretében az iskolák az új, korszerű, nagysebességű Internet-kapcsolódást biztosító eszközöket legkésőbb 2014 végéig megkapják.

Az NIIF Intézet

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program a magyarországi kutatói hálózat fejlesztésének és működtetésének programja. A Program a teljes magyarországi kutatási, oktatási és közgyűjteményi közösség számára biztosít integrált országos számítógép-hálózati infrastruktúrát, valamint erre épülő kommunikációs, információs és kooperációs szolgáltatásokat, élvonalbeli alkalmazási környezetet, és tartalom-generálási ill. tartalomelérési hátteret. A Program központi költségvetési támogatásra támaszkodik. A fejlesztési és működtetési feladatokat az NIIF Intézet (NIIFI), mint központi költségvetési szerv fogja össze a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Államtitkársága felügyelete alatt, a Program Tanács irányítása és a Műszaki Tanács szakmai közreműködése mellett.

A Program szorosan együttműködik a felhasználói közösséget tömörítő Hungarnet Egyesülettel. Az NIIF Program ? a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően ? egyúttal élvonalbeli szerepet tölt be a legújabb hálózati technológiák magyarországi fejlesztésében és alkalmazásában is. Ily módon meghatározó szerepet játszik az informatika országos fejlődésében. Korszerű, versenyképes infrastruktúrát és szolgáltatásokat biztosít a felsőoktatás és a kutatás számára, de egyúttal követendő példával is szolgál az országszerte folyó informatikai fejlesztésekhez.

Az NIIF Program története a ’80-as évek közepéig nyúlik vissza. A Program 28 év eredményeire és tapasztalataira támaszkodik. A mára kialakult szervezeti keretek e hosszú folyamat eredményének tekinthetők. Több mint 20 évre tekintenek vissza a nemzetközi kapcsolatok is. Ezek hátterét a fejlett európai országok színvonalának megfelelő magyarországi kutatási-oktatási infrastruktúra, szolgáltatások és alkalmazások képezik. A Program a mindenkori legkorszerűbb műszaki-technikai és alkalmazási hátteret igyekszik biztosítani a több mint kétmillió főnyi hazai felhasználói közösség (kutatás, oktatás, közgyűjtemények) számára. A számítógép-hálózatokra épülő hatékony kommunikáció és kooperáció ? ezen belül elsősorban a hazai és külföldi partnerekkel való kutatási és oktatási együttműködés, valamint a kutatás és oktatás kapcsán releváns hazai és nemzetközi információkhoz való hozzáférés ? lehetősége közel 5500 intézmény számára áll rendelkezésre.

Szóljon hozzá!