ZETApress

hírportál

Európa védelmében

Kapisztrán János és a nándorfehérvári diadal címmel nyilt kiállítás ma délután a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum földszinti termeiben. Az év végéig nyitva tartó tárlattal tisztelegnek a nándorfehérvári diadal emléke, valamint Hunyadi János és az akkor hetven esztendős Kapisztrán Szent János halálának 550. évfordulója előtt. Megrendezése a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány és a HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Szolgálati Ág közös munkáját dícséri.

Az alkotók szándéka szerint olyan ritkaságok, egyházi és magántulajdonban lévő relikviák kerültek a látogatók elé, amelyek eddig kevéssé ismertek voltak, vagy még egyáltalán nem publikálták őket. Különös figyelmet érdemel közülük az az 1380. körüli kéziratos kódex, amely eredetileg Harassi Herzan Ferenc koronabíboros tulajdonában volt. A kódex 1948-ban vásárlással került a múzeum gyűjteményébe. Másik figyelemre méltó ereklye egy eredeti 15. századi fa ivóalkalmatosság – az ún. Kapisztrán-csésze a magyar ferences rendtől ?, amely nagyközönség előtt eddig sehol nem volt kiállítva. Marchiai Szent Jakab széke a legrégibb (XV. századi) magyar ülőbútor a Nagytétényi Kastélymúzeumból érkezett, míg az utolsó belgrádi pasa nyerge a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből származik. Abdi Ahmed Arnaut pasa Koránja a HM HIM gyűjteményének darabja, mely restaurálva most először látható. Pádár Gyula páncélverő mester több éves munkával alkotott egy 38 kilogrammos, így nem a legkönnyebben viselhető teljes gótikus páncélzatot. Az ereklyetartók, szakrális tárgyak a legkülönbözőbb egyházi gyűjteményekből valók.

A bevezetőben a tárlat hangulat és korképet igyekszik festeni Hunyadi és Kapisztrán Szent János életéről, a XV. század elejéről. Két előkelő, jó családból származó fiatalemberrel ismerkedhetünk meg személyükben, akik jó neveltetés után állami, illetve katonai pályán indultak el. Az 1386 június 24-én az olaszországi Aquila melletti Capesztránóban született János Perugia bírói majd kormányzói székét elhagyva az egyház irányába fordult, ferences szerzetes lett. A nándorfehérvári diadal másik hőse Sebijanszki Jankból Hunyadi János néven európai hírű kiváló katonává vált.

Mit mutatnak a tárlatok?

Az első teremben Nándorfehérvár nemcsak mint Európa védőbástyája jelenik meg, hanem e két híres egyéniség találkozási pontjaként is. Fegyverzetek, páncélok, zászlók, ásatási anyagok találhatók a nándorfehérvári ostromra utalóan, és dokumentumok, tárgyi anyagok a két életpályához kapcsolódóan. A terem másik felében magát az ostromot ismerhetjük meg. A győzelmet és annak hírét, a tragédiákat hozó pestisjárványt, majd a két hős halálát láthatjuk. Hunyadi a július 22-ei győzelem után alig három héttel, míg Kapisztán János október 23-án hunyja örök álomra szemét. S mily furcsa fintora a sorsnak, hogy épp ötszáz évvel később tört ki az 1956-os forradalom. Mi ez, ha nem sorsszerűség? Kapisztrán tragédiája után fél évezreddel az ország is jókora vérveszteséget szenvedett.

A második teremben Belgrád történetét ismerhetjük meg 1456-tól 1918-ig. Különleges földrajzi helyzete még a 20. században is kiemeli stratégiai szerepét. A vár történetén keresztül mutakozik be a két hős kultusza. Kiemelkedő helyet foglalnak el az ereklyetartó szakrális tárgyak, az 1690-es szentté avatásról szóló régi nyomatok, krónikák. A kultusz és hagyományőrzés önálló blokkjaként jelenik meg a Kapisztrán téri volt helyőrségi templom, a Damkó József által 1922-ben felállított Kapisztrán szobor és Hunyadi János szobra. A bemutatott gyűjteményi anyag mellett kiemelkedő helyet foglalnak el a korabeli térképmetszetek is.

A második terem központi helyén két Pannonhalmáról származó, Lotz Károly festette Kapisztrán- és Hunyadi-ábrázolás látható. Figyelmet érdemelnek a kiállított zászlók, egy Hunyadi hadilobogó-rekonstrukció és egy magyar királyi hadilobogó másolat. Számos oklevelet is bemutatnak, melyek valamennyien ferences levéltárból származnak. A festmények nagy része az esztergomi Keresztény Múzeumból és több ferences templomból származik, de több kép érkezett a kiállításra magántulajdonból is. Úgy alkotóművészek, mind leszármazottaik szívesen segítettek. Számos emlékérmet és plakettet állítottak ki az alkotók a HM HIM numizmatikai gyűjteményéből, és igazi kuriózum a HM tábori püspökség által erre az alkalomra veretett emlékplakett is. Tudósításomhoz mellékelt fotókért köszönet illeti a HM HIM Sajtófőosztályát.

Szóljon hozzá!