ZETApress

hírportál

Ránk figyel a világ

Mától ismét a tudományos világ központja Budapest. A Magyar Tudományos Akadémia ? partnerszervezeteivel, az UNESCO-val, az ICSU-val és az AAAS-szel együttműködve ? ötödik alkalommal rendezi meg a világ egyik legnagyobb tudománydiplomáciai találkozóját, a World Science Forumot (WSF).

A fórum november 17-e, csütörtök és 19-e, szombat között ismét a tudományos világ központjává avatja Budapestet. A tudományos világrendezvényen több mint száz országból vesznek részt a legkiválóbb kutatók és a legmagasabb rangú döntéshozók, köztük Nobel-díjas tudósok, tudományügyi miniszterek, a tudománydiplomácia vezetői, a világ legnagyobb K+F befektetői, valamint a legnevesebb nemzetközi tudományos folyóiratok képviselői. Az Irányító Testület előkészítésével a résztvevők a fórum zárónyilatkozatában összegzik s így megkerülhetetlenné teszik a WSF 2011. eredményeit.

A WSF történetében idén új korszak veszi kezdetét. A rendezvény globális jellegét hangsúlyozva az Akadémia javaslatára 2011-től kétévente a világ más és más nagyvárosában kerül sor a találkozóra, a visszatérő helyszín négyévente Budapest lesz. A 2013-as tudóstalálkozónak Rio de Janeiro ad majd otthont. A budapesti világrendezvény idén a A tudomány változó világtérképe vezérgondolatát követi. A mindnyájunkat érintő globális kihívásokra ? környezetvédelem, fenntarthatóság, betegségek, éhínség ? adandó válaszok új irányokat szabnak a kutatásban, ami új tudományágak és tudományos nagyhatalmak létrejöttét vonja maga után.

A hagyományos tudományterületek és a jelenlegi központok szerepe átértékelődik. A WSF 2011. ezekről a folyamatokról ad áttekintést, összetett szempontrendszerrel, társadalmi, gazdasági hatásaik bemutatásával. Lehetőséget teremt arra a globális párbeszédre, amelyben megismerhetővé és megoszthatóvá válnak a legújabb kutatások, a legkiválóbb működési modellek és a legjobb gyakorlatok.

A holnap reggeli megnyitó ünnepségen köszöntőt mond: Pálinkás József, az MTA és a WSF elnöke; Orbán Viktor, hazánk miniszterelnöke; Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára (videoüzenet); Irina Bokova, az UNESCO főigazgatója; Yuan Tseh Lee, az ICSU elnöke; Alan I. Leshner, az AAAS vezérigazgatója; Aloizio Mercadante, Brazília tudományügyi minisztere. A fórumot az űrből a Nemzetközi Űrállomás asztronautája köszönti. A megnyitóval kezdetét veszi a WSF 2011, amely három napon át közel száz előadásban vitatja, elemzi és értékeli a tudomány világunkat formáló hatását.

A World Science Forum

A WSF a világ tudományosságának kitüntetett eseménye, a fórumok fóruma, amelyen a tudomány társadalmi érvényének, hatóerejének és jövőjének meghatározása és megvitatása kap teret. Hármas célja, hogy hangsúlyozza a tudomány jelentőségét, társadalmi érvényét, befolyását és felelősségét, megteremtse és folyamatossá tegye a tudományos közösség, a társadalom és a politikai döntéshozók közti párbeszédet, megalapozza az emberiség előtt álló világméretű kihívásokra adható hiteles válaszokat. A rendezvény a Magyar Tudományos Akadémia, a magyar tudományosság és az egész nemzet sikerének egyedülálló bizonyítéka és erősítője, s így hozzájárul a Magyarországról alkotott hiteles és pozitív kép kialakításához.

A WSF, a tudomány budapesti világfóruma egyedülálló, mert valódi világrendezvény, amely a több mint száz részt vevő országgal, számos magas rangú vendéggel, a legkiválóbb Nobel-díjas kutatók és a legbefolyásosabb döntéshozók jelenlétével az idei EU-elnökség mellett a legjelentősebb nemzetközi esemény Magyarországon; az egyetlen fórum, amely intézményesülten és nem csupán egy szakterületre fókuszálva, összetett szempontrendszerű párbeszédet folytat a társadalommal és a politikai döntéshozókkal a tudomány szerepéről, a tudományos felfedezések etikai, környezeti, gazdasági, szociális és kulturális következményeiről; az egyetlen világtalálkozó, amely a többpólusúvá váló tudományos világ változásait figyelembe véve 2011-től négyévente más-más országban valósul meg, ugyanakkor ? felértékelve a budapesti helyszín jelentőségét ? négyévente visszatér a magyar fővárosba.

WSF 2011: A tudomány átrajzolódó világtérképe

A rendezvény célja, hogy a tudomány átalakulásának földrajzi, tematikus és társadalmi vonatkozásait összefüggéseiben vizsgálja, bemutassa az új tudományos nagyhatalmakat; rámutasson az új tudományágak jelentőségére és várható eredményeire; számba vegye a mindenkit érintő globális nehézségek, a járványok, katasztrófák, éhínségek és a mindenki jövőjét befolyásoló kihívások, a környezeti-társadalmi gazdaságosság és egészségesség megoldási lehetőségeit; hangsúlyozza a tudományos eredményeken alapuló döntéshozatal szükségességét; végigvigye a közjóért felelős tudományos célok és kezdeményezések folyamatát, a tudásmegosztástól a döntés-előkészítő megfontolások kialakításáig; a fórumok fórumaként statútumával és zárónyilatkozatával intézményesítse szándékait, megkerülhetetlenné tegye eredményeit.

Az idei rendezvény főbb témacsoportjai: Új tudományos nagyhatalmak kialakulása. Új tudományterületek kialakulása. Új lehetőségek a globális kutatói együttműködésre. Új modellek, szabályozások és irányítói szándékok a tudománypolitikában és az oktatásban. A tudomány szerepe a világszintű problémák megoldásában (fertőző betegségek, éhínség, környezetvédelem). A tudományos felfedezések következményei a gazdaságban és a kultúrában. További részletek idekattintva olvashatók.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. Megállapodtak tudósaink | ZETApress

Szóljon hozzá!