ZETApress

hírportál

Tanműhelyépítés Zuglóban

Budapest Főváros Önkormányzata tavaly júniusban pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett ? a Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés tárgyú ? felhívásra, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának elnyerésére, az Építőipari TISZK Tanműhely csarnoképületének létrehozására.

A sikeres pályázat alapján az egymilliárd 33 millió 880 ezer forintösszköltségű létesítéshez az Európai Unió és a Magyar Állam 863 millió 880 ezer forinttámogatási összeget nyújt, melyet Budapest Főváros Önkormányzata további 170 millió forinttal egészít ki. A szerződés megkötésére március 4-én került sor.

A projekt befejezési határideje 2010. szeptember 30-a. Eddig az időpontig kell megépíteni, felszerelni és berendezni a Tanműhely épületét. Az építési kivitelezési munkákra lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárásaként a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt-vel került sor a szerződés megkötésére. Az előkészítő munkákat október elsején a kivitelező megkezdte ? tudtuk meg az ünnepélyes alapkőletételen, október 20-án.

A projekt megvalósulásával a Közép-Magyarországi Régióban egyedülálló képzési- és vizsgaközpont jön létre, amely kielégíti a szakmai alapozó képzés, a 9-10. évfolyamra, valamint az érettségire épülő szakképzés, a felnőtt- és mesterképzés lebonyolításának valamennyi feltételét. Ezen kívül teljes körűen megfelel az új OKJ-ban az építőipari szakmákra vonatkozó minden szakmai és vizsgakövetelményekben előírt ? vizsgáztatási helyre vonatkozó ? követelménynek.

Az újonnan létrejövő TISZK együttműködő iskolái ? Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola, Pogány Frigyes Két-tannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium és Schulek Frigyes Két-tannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola három különböző kerületben találhatók. A szakképzésben résztvevő tanulók gyakorlati képzése célszerűbb, ha egy központi helyen történik ? a jelenleginél korszerűbb körülmények között.

A szakközépiskolai képzésben 9-12. évfolyamon továbbra is fontos szerepet játszik a szakmai alapozó tárgyak oktatása. A szakmai alapozás igényli az iskolák meglévő laboratóriumait, műhelyeit a gyakorlati óraszám megnövekedése és a szakképző évfolyamra történő egy éves beszámíthatóság miatt. A csarnok megépítésével lehetővé válik az iskolákban a fentiekben megfogalmazott gyakorlótermek és laborok bővítése a felszabaduló termek helyén.

A modulrendszerű szakképzés elméleti, elméletigényes gyakorlati és szakmai gyakorlati képzési igényeinek megfelelő építészeti kialakítással készül az új, közel 3000 m2 alapterületű háromszintes csarnok, lehetővé téve 17 gyakorlati oktatóteremben és laboratóriumban az osztálykeretek között, illetve csoportformában történő képzést egyaránt. A Közép-Magyarországi Régió építőipari hiányszakmáinak oktatását támogató korszerű képzőhely jön létre, amely hozzájárulhat az építőipari szakmák népszerűségének növekedéséhez.

A létrejövő tanműhely feltételrendszere figyelembe veszi az akadálymentes képzési helyek kialakítására vonatkozó jogszabályi előírásokat, és információs akadálymentesítést valósít meg. A képzés során az egyes szakmákban lehetőség nyílik fokozottan bevonni a nőket az építőipari szakképzésbe. Az új tanműhely technikai felszereltsége, korszerű gépi berendezései jelentősen csökkentik az építőipari munkák fizikai terhelését, így lehetőség nyílik a nők fokozott bevonására az építőipari munkák végzésénél.

Az akadálymentesítés érdekében a megépülő csarnokban lift üzemel. A felnőttképzési gyakorlóhelyek létesítésével lehetővé válik a felnőttképzési tanfolyamok számának növelése és ezzel a részképesítések oktatása. Így várhatóan növekszik a képzésből lemorzsolódott roma fiatalok ismételt oktatásba vonása. Ezzel az életminőségük és munkapiaci esélyük javul. A hátrányos helyzetű csoportok (pl. hallássérültek) korszerű körülmények közötti képzése javítja képzésük sikerességének esélyét, bekapcsolódásukat a munkaerőpiacra.

A projekt hosszú távú célja a gazdaság szereplői által megfogalmazott igények, szakmai követelmények beemelése a képzés keretei közé, hatékony részképzések, felnőttképzések, átképzések megvalósítása a gyors munkaerő-piaci elhelyezkedés érdekébe, szakmai karrierprogramok felmutatása és a technológiai fejlődés nyomon követése.

A képzési tevékenység folyamatos megújítása, a mindenkori szakmai szükségletekhez és elvárásokhoz igazítása, a hátrányos helyzetű rétegek bevonása a szakmai képzésbe, a TISZK keretei között az erőforrások koncentrált kihasználása lehetővé teszi új szakmai gyakorlati módszertani bázis kialakítását.

A projekt közvetlen célja a tanulói motiváció azonnali és hatékony javítása, a beiskolázási számok növelése és a lemorzsolódási adatok csökkentése. A tanulói gyakorlati kompetenciák erősítése, a tanulói munkatapasztalatok megszerzése a gyorsabb munkahelyi beilleszkedést segíti elő.

A projekt eredményeként a megépített gyakorlati képzőhelyek, laboratóriumok alapterülete, a helyiségek száma, az egy időben fogadható és gyakorlaton tartózkodó tanulók maximális száma, a modern (a legújabb technológiát képviselő) eszközök darabszáma jelentősen nő a korábbiakhoz képest. Mindez összhangban van a Közép-Magyarországi Régió fejlesztési stratégiájával, illetve Budapest Főváros Szakképzés-fejlesztési stratégiájával.

Egy új épület létrehozása ? amelyben korszerű oktatóközpont kezdheti meg jövő szeptemberben a működését ? mindannyiunk számára örömet jelent, és büszkeség tölt el bennünket, hogy ennek a folyamatnak a részesei lehetünk, hogy munkánkkal hozzájárulhatunk ennek megvalósításához.

Köszönjük a lehetőséget, minden erőnkkel azon leszünk, hogy az épület határidőre, jó minőségben elkészülhessen. Tudjuk, hogy idővel munkánk, és igyekezetünk feledésbe merül, de nem véletlenül választottuk ehhez a feladathoz jelmondatunkat a következők szerint, amelyből okulhat a most tanuló nemzedék is: A jól elvégzett munka egyetlen jutalma abban áll, hogy elvégezhettük. (Ralph Waldo Emerson) ? hallottuk a keddi ünnepségükön.

Szóljon hozzá!