ZETApress

hírportál

Gazdasági társasággá alakul a HungaroControl

Rugalmasabb gazdálkodást tesz lehetővé, ugyanakkor a repülésbiztonságot is tovább erősíti a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat átalakítása. A költségvetési szerv gazdasági társasággá alakítását elsősorban a nemzetközi légiközlekedési iparágban bekövetkezett változások indokolják.

Az európai légiforgalmi szolgáltatói környezetben mára csak elvétve található költségvetési szerv. A jelenlegi működési forma versenyhátrányt jelent a magyar légiforgalmi irányítás számára, ezért vált szükségessé a működési forma átalakítása, amelyről szerdai ülésén döntött a kormány.

A gazdasági társasági forma dinamikusabb működést, rugalmasabb gazdálkodást tesz lehetővé, valamint garantálja a repülésbiztonság további javulását, a régióban kivívott szakmai-műszaki előnyök megtartását és a beruházásokkal történő további fejlesztéseket. A költségvetési szerv megszüntetése egybeesik azzal a célkitűzéssel, hogy csökken a közszféra létszáma: az átalakulással ugyanis 651 ember kerül át a közszférából a gazdasági szférába.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a kormány határozata alapján már 2005-ben megkezdte az átalakítás előkészítését. A még idén novemberben megalakuló, 50 millió forint alaptőkéjű társaság zártkörű részvénytársaságként működik majd; 100 százalékos, kizárólagos állami tulajdonban marad, a tulajdonosi jogokat pedig továbbra is a közlekedésért felelős tárca gyakorolja. A társaság ? amely a költségvetési szerv jogutódja lesz ? a HungaroControl teljes tevékenységi körét, vagyonát és személyi állományát átveszi.

A gazdasági társaság 2007. január 1-jéig még nem végez hatósági engedélyhez kötött tevékenységet, e téren tényleges működését a szükséges engedélyek beszerzése után, 2007. január 1-jei határidővel kezdi meg. A gazdasági és közlekedési miniszter a gazdasági társaság részére ? a megszüntetett költségvetési szerv 2006. december 31-i pénzeszközállományából ? 5,350 milliárd forintot tőkeemelés formájában bocsát rendelkezésre.

Közvetítői eljárásban is rendezhetők lesznek egyes büntetőügyek

Írásbeli megállapodás is rögzítheti a jövőben, hogy az elkövetők miként rendezik az általuk okozott sérelmeket és károkat a sértettekkel. Az elkövető és a sértett a polgári eljárásoknál már alkalmazott közvetítő (mediátor) segítségével kezelheti konfliktusát. Minderről szerdai ülésén döntött a kormány.

Hazánk európai uniós tagságából fakadó kötelezettségének eleget téve döntött a kormány a közvetítői eljárás bevezetéséről. A bűncselekménnyel okozott kár jóvátételét és a terhelt jövőbeni jogkövető magatartásának elősegítését egyaránt célzó eljárás egyszerűbbé, hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a viták rendezését, ugyanakkor az igazságszolgáltatás terheit is mérsékli a későbbi perek kiváltásával.

A kizárólag az érintettek hozzájárulásával lefolytatható eljárás egyaránt szolgálja a sértett és a terhelt érdekeit. A sértett a büntető-, illetve a polgári peres eljárásnál egyszerűbb eljárásban kaphat elégtételt, a terhelttel szembeni büntetőeljárás pedig adott esetben megszüntethető, vagy enyhébb szankció szabható ki az általa teljesített jóvátétel következtében. Az eljárás alkalmas arra is, hogy az elkövető szembesüljön tettének következményeivel és ezért felelősséget vállaljon. A sértettet segítheti ugyanakkor az áldozattá válásból fakadó pszichés következmények feldolgozásában.

Az Európa csaknem minden országában alkalmazott eljárás elsősorban a kisebb súlyú vagyoni, közlekedési és személy elleni bűncselekmények esetében alkalmazható. A közvetítői eljárást a büntetőügyben eljáró bíróság, illetve ügyész székhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálat közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelője folytatja le.

Szigetvári távozik

2006. december 31-ei hatállyal közös megegyezéssel távozik posztjáról Szigetvári Viktor a Magyar Szocialista Párt kampányigazgatója. Posztját 2005 májusától töltötte be, az azóta eltelt időszakban irányította az MSZP választási felkészülését mind a parlamenti, mind pedig az önkormányzati választási kampány során. Munkája részeként felügyelte a helyi szervezetek munkáját, irányította a párt központi szervezetét, kidolgozta a párt hirdetési-, rendezvény- és mobilizációs stratégiáját, tudtuk meg a párt sajtósaitól.

Szigetvári Viktor 2001-ben került az MSZP-hez, Baja Ferenc mellett dolgozott a párt választási kampányának irányításában, később részt vett az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány megalapításában, majd Gyurcsány Ferenc munkatársaként Medgyessy Péter miniszterelnök tanácsadója lett. 2003 nyarától a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium miniszteri titkárságvezetője, augusztustól sajtófőnöke volt. 2004 júniusában Medgyessy

Péter kommunikációs vezetőjévé nevezték ki, a Miniszterelnöki Kabinet Nyilvános Kapcsolatok Titkárságának helyettes államtitkáraként. Gyurcsány Ferenc miniszterelnökké választása után ugyanezt a posztot töltötte be. Jelenleg szabadságát tölti. Később a versenyszférában kíván elhelyezkedni.

Szóljon hozzá!