ZETApress

hírportál

Több milliós végkielégítések a MÁV-nál

Tömpe IstvánA sajtóban megjelent találgatások kapcsán a MÁV Zrt. szükségesnek tartja leszögezni: a vállalat vezetői a munkaviszony megszüntetésekor a Munka Törvénykönyv (Mt.), a MÁV Zrt. Kollektív Szerződés és a 2173/2003. (VII.29.) számú kormányhatározat szabályainak megfelelően, a munkaszerződésben foglaltak szerint részesülnek végkielégítésben és felmondási időre járó díjazásban ? tudtuk meg Sajtóosztályuktól.

A végkielégítés tekintetében a jogosultság feltételei és mértéke megegyezik az Mt. 95.§-ában és a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésében (KSZ) foglaltakkal. A felmondási idő az állam, illetőleg a központi és társadalombiztosítási költségvetési szervek többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más vezető állású munkavállalók javadalmazásának elveiről szóló kormányhatározat szerint, a munkaviszony időtartamától függően változik.

A vezetőket sem bánatpénz, sem titoktartási pénz, sem egyéb jogcímen nem illeti meg további juttatás, ilyenek kifizetésére nem került és nem is kerülhet sor, így a megkérdezett esetekben sem történt ilyen címeken kifizetés. A MÁV Rt. Igazgatósága még 2002-ben döntött a korszerű, munkaerőpiacon versenyképes helyzetet biztosító menedzserszerződéses rendszer alkalmazásáról. Az Igazgatóság azóta több alkalommal felülvizsgálta és a törvényi szabályozás változásainak figyelembevételével szükség szerint módosította a vezetők szerződéses rendszerét.

Konkrétumok

Szamos Alfonz pályavasúti főigazgató munkaviszonyának megszüntetésére a vezetői munkakörök összevonása és csökkentése miatt került sor. Szamos Úr több mint 38 éve állt a társaság alkalmazásában. Távozásakor a munkaszerződésében foglaltaknak megfelelő juttatásokban részesült. Felmentési időre 27 millió 854 ezer 288 forint, végkielégítés címen az Mt. szerint 31 millió 336 ezer 074 forint, továbbá a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése szerint 27 millió 854 ezer 288 forintjuttatásban részesült. Korengedményes nyugdíjazására nem került sor, öregségi nyugdíjra nem jogosult.

Csontos Endre 2004-ben határozott időre kapott forgalmi igazgatói megbízást az adott szakterület szakmai átalakítására. A határozatlan időtartamú munkaviszonyának megszüntetésére több mint 41 éves MÁV munkaviszony után került sor. Juttatásai a fenti alapelvek szerinti munkaszerződés rendelkezései szerint kerültek kifizetésre. Felmentési időre 19 millió 081 ezer 872 forint, végkielégítés címen az Mt. szerint 21 millió 467 ezer 106 forint, továbbá a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése szerint 19 millió 081 ezer 872 forintjuttatásban részesült. Korengedményes nyugdíjazására nem került sor, öregségi nyugdíjra nem jogosult.

A fenti vezető munkatársak munkaviszonyának megszüntetésére több évtizedes felelősségteljes munkavégzést követően került sor. A munkaviszony megszüntetését követően a speciális területen szerzett vasúti tapasztalataikra tekintettel méltányos elhelyezkedési lehetőségeik korlátozottak. Pótlásuk belső szakemberekkel történt.

Sipos Sándor határozatlan időtartamra szóló munkaszerződésében hat hónap felmondási időre volt jogosult. Sipos úr idén május 11-én kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését. A MÁV Zrt. Igazgatóság idén szeptember 11-től kezdődően, a felmondási időből ledolgozott négy hónapos időtartamot követően mentette fel a munkavégzési kötelezettség alól. A két hónap felmentési időre kifizetett juttatása nyolcmillió 796 ezer 290 forint, végkielégítésben nem részesült.

Tömpe István 2003. 08. 01-től 2004. 05. 15-ig stratégiai vezérigazgató-helyettesként dolgozott a MÁV Zrt-nél. Munkaviszonyának közös megegyezéssel történt megszüntetésekor nem részesült sem felmentési időre járó juttatásban, sem végkielégítésben. A MÁV Zrt-nél ismételten történő foglalkoztatására 2007. január elseje és 2007. június 30-a között tanácsadói munkakörben került sor. A személyszállítási tevékenység önálló társaságba szervezésével összefüggésben 2007. július elsejével került a MÁV-START Zrt. létszámába. A szervezeti intézkedéssel érintett munkavállalók, így Tömpe úr sem részesült végkielégítésben, vagy juttatásban. A MÁV Zrt. a fenti típusú adatok kezelésével és közlésével a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint jár el ? tudatta a MÁV Press.

Szóljon hozzá!