ZETApress

hírportál

HANGYA-kérés a hotelben

Patay VilmosAgrár rezsicsökkentést kér a HANGYA. ? Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen! ? írta Gróf Széchenyi István. Ezzel a XIX. századi idézettel hirdetett agrár rezsicsökkentést a Benczúr Hotelben ma kora délután a HANGYA.

A magyar termelők piaci érdekérvényesítő képessége a társadalmi struktúraváltás után erőteljesen lecsökkent egyéni és nemzeti szinten egyaránt, amelynek alapvető oka, hogy a tulajdonváltással párhuzamosan nem alakult ki az új tulajdonosi szerkezetnek megfelelő nemzeti érdekvédelmi szerveződés. Ennek egyenes következménye lett, hogy jövedelem-elszívás és -kiáramlás következtében az elmúlt 23 évben drasztikusan csökkent a mezőgazdaság bruttó termék kibocsájtása.

További következmény a szervezetlenségből adódó alkupozíció hiánya miatt a hazai agrárszereplők hatékonysága és versenyképessége elmarad a legfontosabb versenytársakétól, mivel drágábban vesznek, illetve feldolgozatlanul és olcsóbban adnak el. A hazai agrártermelők részesedése a termékpályákon képződő profitból elfogadhatatlanul alacsony, ugyanakkor kockázatvállalása aránytalanul magas a fontos versenytársakéhoz, illetve a termékpálya többi szereplőjéhez képest. Az agrártermelés átalakulása erős hatással volt a vidék gazdasági eltartó képességére, a foglalkoztatás csökkenésére, amely a hátrányos térségek gyorsuló leszakadását eredményezte.

Változásra van szükség!

Nemzeti összefogás szükséges egy intézményesült szervező erőre alapozva, amely a méretkülönbségtől függetlenül érvényesíti a magyar gazdálkodók érdekeit a globális piaci viszonyok között. Ezt szolgálja a HANGYA agrár rezsicsökkentést célzó kezdeményezése, ennek érdekében hoztuk létre a HANGYA COOP Szövetkezeti Holdingot. A változáshoz növelni kell a hazai agrártermelés versenyképességét, a minőségi árualapot és ezzel együtt növelni kell a hazai termelők részesedését a hozzáadott érték előállításában.

A verseny és együttműködés édestestvérek a piacon, ezért számítunk a méltányos együttműködésre nyitott szállítók és vevők partnerségére. Közös beszerzésekkel, országosan együttes fellépéssel, el lehet érni, hogy a legkedvezőbb piaci árakon jusson hozzá minden termelő (kicsi és nagy) a szükséges input-anyagokhoz, szolgáltatásokhoz. Közös értékesítéssel, országosan együttes fellépéssel, el lehet érni, hogy a legkedvezőbb piaci árakon lehessen értékesíteni az előállított terményt, terméket, élőállatot minimális további személyes termelői ráfordítással.

Az agrár rezsicsökkentés és versenyképesség része legyen a termelői szövetkezeti szerveződések közhasznukkal arányosan méltányosabb adóztatása, szövetkezéseik támogatása. A termelői együttműködést vállaló közösségek képviselőjeként várjuk ehhez a Nemzeti Összefogáshoz a Kormányzat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és valamennyi társ-érdekképviselet teljes támogatását ? kérte Patay Vilmos, a HANGYA Szövetkezeti Együttműködés és a HANGYA-COOP elnöke.

Szóljon hozzá!