ZETApress

hírportál

Bányászati koncesszió

BányaművelésMegjelentek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bányászati koncessziós pályázati felhívásai. A nemzeti fejlesztési miniszter koncessziós pályázati felhívást tett közzé a szénhidrogén-bányászat fejlesztésére és a geotermikus energia fokozottabb hasznosítására ? tudatta az NFM Kommunikáció.

A lehetséges befektetőknek Magyarország hét területén nyílik lehetőségük kizárólagos bányászati koncessziós jogok pályázati úton történő megszerzésére. A geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása céljából Jászberény, Ferencszállás és Kecskemét esetében, míg szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére a Szegedi medence délkeleti és nyugati, valamint Battonya-Pusztaföldvár északi és déli területeire vonatkozóan jelentek meg koncessziós pályázati felhívások.

A pályázati eljárásban bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény által meghatározott szervezet részt vehet. A pályázattal kapcsolatos jogi, pénzügyi, műszaki és további feltételeket és információkat tartalmazó pályázati kiírásokat a pályázók a koncessziós pályázati azonosító lap kitöltése mellett a vételár befizetésével vásárolhatják meg. A kiírások november 14-ig, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) Ügyfélszolgálati irodájában (1145 Budapest, Columbus utca 17-23.) vehetők át, munkanapokon 8-14 óráig.

Egy pályázó kizárólag egy érvényes pályázatot nyújthat be. A magyar nyelvű pályázatokat a kiírásban meghatározott módon, személyesen lehet benyújtani 2013. november 15. napján 10-12 óra között az MBFH Ügyfélszolgálati irodájában. Az eredményes koncessziós pályázat benyújtásához a pályázóknak a kiírásokban szereplő legkisebb koncessziós díjak 7%-ának megfelelő összegű pályázati biztosítékot kell letétbe helyezniük a pályázati határidő végéig, a részvételi díj (a koncessziós díjak 3%-a + ÁFA) befizetése mellett.

Az eredményhirdetés a benyújtási határidőt követő 90 napon belül megtörténik. További 60 nap áll rendelkezésre a koncessziós szerződések megkötésére, amely határidő a nemzeti fejlesztési miniszter által egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A geotermikus koncessziók időtartama a szerződés hatályba lépésétől számított 35 évre, míg a szénhidrogénekre szóló koncesszióké 20 évre szól. A szerződés időtartama mindkét esetben egy alkalommal, pályázat kiírása nélkül meghosszabbítható a jelölt idő felével.

A pályázatok kiírását, elbírálását és a koncessziós szerződések megkötését a nemzeti fejlesztési miniszter az MBFH közreműködésével végzi el a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény rendelkezései alapján. Az elbírálás részletes szempontrendszerét, a koncessziós tevékenység engedélyezési eljárására, folytatására és befejezésére vonatkozó jogszabályok megjelölését, valamint a koncessziós szerződés tervezetének szövegét a pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázati felhívások megtalálhatóak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében, két országos napilapban, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján és a kormányzati portálon, továbbá elérhetőek az Európai Unió hivatalos nyelvein is az EU Hivatalos Lapjának a C224-es lapszámában.

Szóljon hozzá!