ZETApress

hírportál

Korszerű, zárt rendszerű üzemanyagtöltés

A MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. július 3-án a rákosi motorvonat műhely korszerűsített gázolajtöltő állomásánál ismertette egyik műszaki fejlesztési beruházását, amely energia-hatékonnyá és környezetbaráttá teszi a járművek tankolását, korszerű elektronikai alapokra helyezi a betöltött üzemanyagra vonatkozó könyvelési eljárásokat (üzemanyag elszámolása és számlázása), ugyanakkor ? járulékos előnyként ? megakadályozza a jogosulatlan gázolaj-vételezéseket is.

A délelőtti sajtótájékoztatón Márkus Imre, a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. vezérigazgatója, Márton Ferenc, a társaság működtetési vezérigazgató-helyettese és Rácz Imre vontatójármű menedzsment vezető mutatta be a sajtó képviselői részére a korszerű, zárt rendszerű gázolajtöltés működését, valamint a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. mozdonyfedélzeti berendezésének (MFB) üzemanyagtöltést vezérlő funkcióját. A tájékoztatót követően a médiumok munkatársai a helyszínen egy érdekes és látványos bemutatón vehettek részt, amely során az ismertetett berendezések működését a gyakorlatban is bemutatták a szakemberek.

Mozdonyfedélzeti berendezés a járművek vezetőállásán

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. korszerű mozdonyfedélzeti berendezésekkel szerelte fel mozdonyait és a MÁV-START Zrt. motorkocsijait, illetve vezérlőkocsijait. A vontatójárművek vezetőállásán elhelyezett fedélzeti számítógép ? több más műszaki és vasútüzemi előnye mellett ? lehetőséget biztosít arra is, hogy folyamatos és pontos adatokat szolgáltasson a gázolajfogyásról, így teremtve lehetőséget az energiafelhasználás hatékonyságának növelésére.

A májusban befejeződött, 1500 vontatójárművet érintő mozdonyfedélzeti beruházásnak köszönhetően ? a közúton elterjedt flottakövető megoldások mintájára ? a tényadatok folyamatos elemzése révén ? többek között ? az indokolatlan üzemanyag-felhasználások feltárására is mód van.

A járművek vezetőállására felszerelt fedélzeti berendezések által szolgáltatott információk a jövőben lehetővé teszik a jármű tartályába tankolni kívánt üzemanyag mennyiségének meghatározását. Így a járműveken lévő kijelzőn lehet majd irányítani, illetve nyomon követni, hogy a mozdony melyik oldalán lévő tartály kerüljön feltöltésre, és milyen töltöttségi szintig?

Az üzemanyagtöltést irányító és ellenőrző funkció csak az egyik, de nagyon fontos eleme a mozdonyfedélzeti berendezések fejlesztésével összefüggő komplex beruházásnak. A fedélzeti berendezés megvalósítását a teljesen zárt rendszerű üzemanyagtöltés technikai megoldása követi. Az ezzel összefüggő fejlesztési munkálatokat a tervek szerint a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. ez év végére fejezi be. A mozdonyfedélzeti berendezés és a korszerűsített üzemanyagtöltő kutak ? az alábbiakban ismertetett ún. TODO és AVR berendezéseken keresztül ? elektronikus kapcsolatban állnak egymással.

A TODO üzemanyagtöltő fej

A fej cseppmentes csatlakozást biztosít a mozdony üzemanyagtartálya és a korszerű, gázolajellátást biztosító üzemanyagtöltő berendezés tömlője között. A TODO csatlakozó olyan mechanikus szelepet tartalmaz, amely csak akkor nyit ki és ad szabad folyást a betöltendő gázolajnak, amikor a gázolajtöltő tömlő a jármű üzemanyagtartályának speciálisan kialakított betöltő nyílására megfelelően csatlakozik. A TODO fej kialakítása csak ebben az esetben biztosítja, hogy a csatlakozáson át az üzemanyag a mozdony tankjába áramoljon.

A TODO csatlakozó az üzemanyagot közvetlenül a mozdony tankjába juttatja, lehetetlenné téve, hogy a gázolaj környezetszennyező módon elcsepegjen, vagy idegen tartályba kerüljön. Az új rendszernek köszönhetően a gázolaj nem jut a környezetbe, nincs elcsepegés, így a kifolyt gázolaj tisztítására, bevizsgáltatására sincs szükség. (Korábban az esetleges visszaélésekre éppen a gázolaj ?elcsorgása?, valamint a bonyolult, nehezen kezelhető adminisztráció adhatott alkalmat.) A gázolajtöltő kutak korszerűsítése, valamint a járművek TODO berendezéssel való felszerelése ezt a problémát is megoldja.

A járművekre szerelt AVR rendszer

Az AVR (Automatic Vehicle Recognition, azaz automatikus járműfelismerő és -azonosító) rendszer egy, a vontatójárműre felszerelt berendezés, amely a korszerűsített üzemanyagtöltő kutak és a járművek tartálya között (TODO csatlakozáson keresztül) megvalósuló tankolásról szolgáltat elektronikus információkat. Az AVR egy egyéni digitális azonosítási rendszer alapján teszi lehetővé az üzemanyag vételezését, valamint a vételezés legfontosabb adatainak nyomon követését, dokumentálását.

Az üzemanyagtöltő kutak tömlőjére szerelt azonosító elemek segítségével a töltőállomásba épített számítógép felismeri a vételezéshez beállt járművet, és megszakítja a vételezést, ha a tömlő nem csatlakozik közvetlenül (azaz nem érintkezik megfelelően) a jármű üzemanyagtöltő csonkjára. Az AVR egyúttal a jármű üzemanyagtartályának túltöltését is megakadályozza.

Az üzemanyag-tankolás folyamata és ellenőrzése

Első lépésként ? miután a tankolandó jármű az üzemanyagtöltő kút mellé állt ? a mozdonyvezető a jármű vezetőállására szerelt AVR berendezés érzékelőjéhez érinti személyére szóló mágneskártyáját. Ennek hatására az AVR nem csak a járművet, de a mozdonyvezetőt is azonosítja. A mozdonyvezető kiválasztja a tankoláshoz használni kívánt oldalt (számos mozdonytípus üzemanyagtankjának két betöltőnyílása is van, az egyik a mozdony jobb, a másik a mozdony bal oldalán) és azt, hogy a tartályt milyen mértékig kívánja feltölteni.

A kútkezelő a tankoló automatán szintén azonosítja magát a saját személyes adatait tartalmazó mágnes kártyájával. Amíg az üzemanyag-kiszolgálásban (kútkezelő), illetve a vételezésben (mozdonyvezető) résztvevők nem azonosítják magukat elektronikus úton, a tankolás nem kezdhető meg. Az üzemanyag-kiszolgálás során valamennyi adat rögzítésre kerül, ami kizárja, hogy a tankolás során üzemanyag eltulajdonítás történjen.

A tankolás folyamatának digitális adatait egy informatikai hálózat követi, illetve dokumentálja, így valamennyi üzemanyagmozgás ? mind a helyszínen, mind az országos diszpécseri hálózaton ? folyamatosan nyomon követhető. Az AVR berendezések dízelmozdonyokra szerelését folyamatosan, meghatározott ütemterv szerint végzik a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vállalkozói (a Prolan Zrt. és a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. szakemberei), akik a berendezéseket a mozdonyok vizsgája, illetve szokásos üzemszerű karbantartása, javítása során telepítik a járművekre.

A rendszer kiépítésének célja, előnyei

Környezetvédelem, energiatakarékosság: Korábban a járműveken olyan töltőfejek voltak, amelyekben a tömítést egy gumigyűrű biztosította. Ha ez a tömítés sérült volt, a vételezés során a nagy nyomással a tartályba szivattyúzott üzemanyag elszivároghatott. Ez nem csak gazdaságosság szempontjából volt hátrányos, hanem környezetvédelmi szempontból is, hiszen a talajba jutó üzemanyag akár környezeti károkat is okozhatott.

A dízeljárművek tankjának töltőnyílására szerelt új TODO berendezésnek köszönhetően a pályaívekben előforduló üzemanyag-elfolyások is megszűnnek, mert a szelepet egy rúgós szerkezet cseppmentesen zárva tartja. Korábban az elcsöpögő gázolaj ? a környezeti károk mellett ? jelentős gazdasági kárt is okozott a járműveket üzemeltető vasútvállalatok számára.

Korszerű és nyomon követhető elszámolás

Az egyebek mellett a mozdony pályaszámát, a kiadott üzemanyag mennyiségét, a kútkezelő nevét és a vételezés időpontját regisztráló (ún. KUTINFÓ) rendszer, valamint a vételezések könyvelését és a jövedéki termékekre vonatkozó bizonylatok, elemzések elkészítését végző (ún. GIR) rendszer elektronikus összekapcsolása már évekkel ezelőtt megtörtént. Ezzel egy, a jövedéki termék kezelését megfelelően elvégző ? a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága által is elfogadott ? informatikai rendszert állított üzembe a vasúttársaság. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. által kiépített mozdonyfedélzeti berendezés üzemanyagtöltést vezérlő funkciója ezt a rendszert egészíti ki az üzemanyag-felhasználás még precízebb nyomon követésével.

A kúttól kapott adatok, valamint a mozdonyról származó információk (mozdonyvezető neve, mozdony pályaszáma, vételezés ideje, vételezett mennyiség stb.) egy közös adatbázisában kerülnek feldolgozásra. Így elektronikus, visszakereshető formában állnak rendelkezésre az adatok mindarról, hogy például kik vettek részt az üzemanyag vételezésben, az mettől meddig tartott, hogy a kút, illetve a mozdonyfedélzeti berendezés mérése szerint mennyi üzemanyag került a jármű tartályába. Ha a két érték között egy adott értéknél nagyobb eltérés mutatkozik, lehetővé válik a különbség okának vizsgálata.

Az indokolatlan gázolajfogyás elektronikus észlelése: Álló dízelmotor mellett fogy a gázolaj az üzemagyag tartályból (ekkor a mozdonyfedélzeti berendezés automatikus riasztást továbbít a rendszer irányíró központjába); A kút által kiadott üzemanyag mennyisége több, mint a mozdonyfedélzeti berendezés által mért (valósan a mozdonyba tankolt) mennyiség (ezek az AVR és a TODO berendezés által szolgáltatott elektronikus információk).

Az üzemanyag eltulajdonítások megakadályozása

A korábbi vételezési eljárás során ? nem általánosan ?, de megvolt a lehetősége annak, hogy különböző trükkök segítségével illetéktelenek gázolajhoz jussanak. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. azonban immár olyan kiegészítő műszaki megoldásokat is alkalmaz a járműveknél, amelyek a gázolajellátó berendezések jogosulatlan megbontását teszik megfigyelhetővé. A gázolaj eltulajdonítása szempontjából ?veszélyeztetett? szerkezeti elemekre például plombát szereltek a szakemberek, a csővezetékek megbontható csavarkötéseit pedig ún. biztonsági zsugorfóliával látták el.

Amennyiben a gázolajellátó rendszerek jogosulatlan megbontására, illetve üzemanyag eltulajdonításra utaló gyanú merül fel, a rendelkezésre álló elektronikus és egyéb információk birtokában a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. szakemberei azonnal tájékoztatják a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságát és a hatóságokat. Ők a vontatási társaságtól származó információk alapján már célzott ellenőrzéseket végezhetnek.

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. fentiekben bemutatott fejlesztési beruházásainak együttes költségei ? a felhasznált gázolaj csökkenésének köszönhetően ? várhatóan 2010-től térülnek meg. A bemutatott fejlesztésekből is látszik, a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. már jelenleg is alkalmaz olyan korszerű és hatékony technikai rendszereket, amelyekkel a gázolaj eltulajdonítással összefüggő esetek száma jelentősen csökkenthető, illetve alacsony szinten tartható.

Szóljon hozzá!