ZETApress

hírportál

Átalakul a lakástámogatás

A válságkezelő kormány július elsejével felfüggeszti a lakástámogatások jelenlegi rendszerét. Ezzel egy időben aznap előterjesztést nyújt be egy újabb, célzottabb lakástámogatási rendszer kiépítésére ? tudatta a Kormányszóvivői Iroda.

A lakástámogatások felfüggesztésének indoka a költségvetési kiadások csökkentése. A gazdasági világválság miatt a rendelkezésre álló forrásokat takarékosabban, a válság enyhítését közvetlenül szolgáló célokra kell fordítani. Ilyen cél a munkahelyek megtartása és új munkahelyek teremtése, vagy éppen a gazdaság élénkítése. Ugyanakkor a kormány célja, hogy egy olcsóbb, célzottabb új lakástámogatási rendszert vezessen be október elsejétől.

A jelenlegi lakástámogatási rendszer július elsejétől való felfüggesztése természetesen nem vonatkozik azokra, akik június 30-ig nyújtják be az igénylésüket, vagy már jelenleg is részesülnek valamilyen típusú lakástámogatásban. Ők továbbra is meg fogják kapni a támogatást.

A lakástámogatási rendszer felfüggesztése jelentősen mérsékli a költségvetés kiadásait. Az intézkedésekkel elérhető költségvetési megtakarítás idén ? július elsejei felfüggesztéssel számolva ? 25,6 milliárd forint, jövő évben 68,6 milliárd forint, 2011-ben 78,3 milliárd forint, összesen 172,5 milliárd forint.

Új lakástámogatási rendszer

A kormány ? annak érdekében, hogy továbbra is segítséget nyújtson azoknak a fiataloknak, fiatal családoknak, amelyeknek az otthonteremtés önállóan megoldhatatlan problémát jelent ? új, célzott állami kamattámogatási formát vezet be a 35 év alatti személyek, valamint a 45 év alatti, két- vagy többgyermekes családok részére új lakás építéséhez, új lakás vásárlásához, vagy a lakás korszerűsítéséhez.

A kormány ezzel a lakástulajdonnal még nem rendelkező, új lakást építő, új lakást vásárló fiatalokat és a nagycsaládosokat kívánja támogatni úgy, hogy figyelembe veszi a területi különbségeket is. Az új kamattámogatási forma október elsejétől lesz igényelhető a hitelintézeteknél.

Igénybe veheti: aki a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 35. életévét; a két- vagy több gyermeket nevelő nagycsaládosok esetében a 45. életévét; akinek (házastársának, élettársának, gyermekének, stb.) nincs másik lakása.

Feltételek: az állami kamattámogatással nyújtott hitelt új lakás építésére vagy vásárlására, valamint korszerűsítésre lehet felhasználni; a lakás vételára nem haladhatja meg a fővárosban és a megyei jogú városokban a 25, egyéb településeken a húszmillió forintot; a hitel összege nem haladhatja meg lakás építése, új lakás vásárlása esetén a fővárosban és a megyei jogú városokban a 12,5 millió, egyéb településeken a tízmillió forintot, lakás korszerűsítése esetén az ötmillió forintot; a támogatott hitelt igénylőknek a korábban (öt éven belül) értékesített lakásuk vételárát be kell forgatniuk az új lakáscél megvalósításába; a támogatott hitelt igénylők vállalják, hogy legalább egy évig nem értékesíthetik a támogatott kölcsönből épített, vásárolt, korszerűsített lakást; legalább 50%-ot elérő tulajdoni hányadot kell szerezniük a támogatott személyeknek az építendő, vásárlandó új lakásban; a lakásban életvitelszerűen kell lakniuk.

Támogatás: egyféle, állampapírhozam-alapú kamattámogatási forma váltja fel a korábbi támogatási formákat; a kamattámogatás mértéke új lakáscél megvalósítása esetén az állampapírhozam 50%-a, lakáskorszerűsítés esetén 40%-a. A 45. életévüket be nem töltött, a két- vagy több gyermeket nevelő családoknál a kamattámogatás intenzitása, új lakás vásárlása vagy építése esetén, a gyermekek számával nő: 2 gyermek esetében 52%, 3 gyermek esetében 55%, 4 gyermek esetében 59%, 5 gyermek esetében 64%, 6 vagy több gyermek esetében 70%. A jogosultság megállapítása a családi pótlékra való jogosultságról történő automatikus adatszolgáltatás révén valósul meg; a jogosultsági feltétel változása a lehető legrövidebb időn belül, de legalább a következő naptári év első napjától érvényesíthető.

Az új rendszer célzottabb, amely a lakástulajdont önerőből szerezni nem képes családok ? elsősorban a fiatalok és a nagycsaládosok ? lakhatásának támogatására koncentrál. Célja, hogy valóban csak azok kaphassanak támogatást közös adóforintjainkból, akik lakhatásukat és nem gyarapodásukat tudják biztosítani ennek segítségével. Az új kamattámogatási rendszer költségvetési forrásigénye 2009?2011 között évente, nem kumulatívan számolva nem haladja meg a 2,5-3 milliárd forintot.

Szóljon hozzá!