ZETApress

hírportál

Új távvezérlő Szegeden

Szegeden délelőtt ünnepélyes keretek között átadta az ország legmodernebb vasúti távvezérlő rendszerét Hónig Péter közlekedési miniszter, Heinczinger István, a MÁV Zrt. vezérigazgatója, Sörös Ferenc, a Prolan Zrt. elnök-vezérigazgatója és Nagy Sándor, Szeged alpolgármestere. A beruházás mind műszakilag, mind a finanszírozás szempontjából újszerű megoldásokat tartalmaz.

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2006. végén indította el az Állomási berendezések korszerűsítésének és távvezérlésének tervezése és kivitelezése a vállalkozó finanszírozása mellett című kétfordulós közbeszerzési eljárását, amely a Szeged központú vasúti távvezérlő rendszer megvalósítására irányult. A pályázat 2007. augusztusában sikeresen zárult, a nyertes kivitelező a PROLAN Irányítástechnikai Zrt. lett.

A szerződésben foglaltaknak megfelelően a Prolan három rendszert épített fel: a Központi Forgalom Ellenőrzőt (KÖFE), a Központi Forgalom Irányítót (KÖFI) és a Felsővezetéki Energia Távvezérlőt (FET). A rendszer határidőre elkészült, az EU szigorú vasútbiztonsági szabványainak megfelelőségét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésautomatizálási Tanszéke tanúsította.

A műszaki megoldás

A MÁV hálózatán jelenleg 308 állomáson működik jelfogó függéses biztosítóberendezés, amely a váltók, jelzők, sorompók megfelelő állításával biztosítja a vonatforgalom biztonságos lebonyolítását. A forgalmi személyzet által kezelt berendezések működőképessége több mint 25 éves átlagéletkoruk ellenére a biztonság kívánt szintjén megfelelő, azonban a nagysebességű fővonalak (európai folyosók) rehabilitációjához kapcsolódóan szükséges a meglévő jelfogós berendezés lecserélése új, elektronikus rendszerre.

Az elektronikus rendszer legfőbb előnye a hagyományossal szemben, hogy utóbbi esetében a forgalmi személyzet egyszerre csak egy állomás forgalmát tudja irányítani és felügyelni, míg az elektronikus berendezések alkalmazása által lehetővé válik a biztosítóberendezés távfelügyelete és távvezérelhetősége, regionális és országos irányító hálózatba történő beillesztése. Ez az átalakítás lényegesen kisebb költségráfordítással valósítható meg a fővonalak kisebb állomásain és a mellékvonalakon úgy, hogy a meglévő, jelfogós biztosítóberendezés egy elektronikus ?felülvezérléssel? egészül ki.

A szegedi távvezérlő projekt során 13 vasútállomáson (Kiskundorozsma, Szatymaz, Balástya, Kistelek, Csengele, Petőfiszállás, Városföld, Galambos, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Harkakötöny, Soltvadkert, Pirtó) valósult meg az állomási biztosítóberendezések távvezérlése, épült ki távvezérlésre alkalmas utastájékoztató rendszer és automatikus váltófűtés, térvilágítás, vagyonvédelmi rendszer, valamint annak távfelügyelete. A 13 állomás vonatforgalmának irányítása a Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskőrösön kialakított csomóponti biztosítóberendezési távvezérlő központokból valósul meg.

A szegedi központban ezen kívül megvalósult további 28 vasútállomás központi forgalomellenőrzése, és további hét állomáson (Szeged-rendező, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd, Kiskunhalas, Kelebia) úgynevezett kitekintő terminál is létesült. Ennek segítségével az aktuális vasútvonal forgalmi helyzetéről lehet információt kapni.

A MÁV Zrt. hálózatán a központi forgalomirányítás széleskörű alkalmazásával jelentős hatékonyság-, valamint szolgáltatási színvonal növekedés valósítható meg. A rendszer vasútállomásokra és transzformátor állomásokra telepített elektronikus berendezéseit (moduláris ipari számítógépeket) a PROLAN Zrt. gyártotta és látta el működtető szoftverrel. A központi távvezérlő szerver számítógépek alkalmazói programjait is az irányítástechnikai cég szoftver mérnökei fejlesztették ki.

A központi forgalomirányítás kiépítésével biztosítható a forgalom ütemessége, az irányítónak közvetlen és azonnali beavatkozási lehetősége van és növekedhet a vonalszakasz átbocsátó képessége is. Az új rendszer többek között a szükséges műszaki és forgalmi naplózásokat, archiválásokat és a menetrendírást is biztosítja, valamint lényegesen növeli a mentirányítói fegyelmet. A projekt hatékonyságot növelő tulajdonsága, hogy a központban egy nagyobb vonalszakasz forgalmi és műszaki állapota tekinthető át, így egy adott szituációban optimálisabb intézkedés hozható meg. A gyors, átlátható és könnyen áttekinthető munkának köszönhetően az üzemeltetési problémák száma várhatóan jelentősen csökken, így a térségben kevesebb vonatkésésre lehet számítani.

A korszerűsítés kapcsán kiépült forgalomellenőrző és -irányító (KÖFE-KÖFI) rendszer sok további, elsősorban forgalomszervezési és forgalom-optimalizálási lehetőséget is megteremt. A MÁV Zrt. hosszú távú célja a beruházással, hogy jelentősen javuljon a vonalkapacitás kihasználása, illetve a modernizált pályán növekedjen mind a személy-, mind az áruforgalom.

Újszerű finanszírozási megoldás

A beruházás tervezési, kivitelezési és építési feladatait a vállalkozónak, azaz a PROLAN Irányítástechnikai Zrt-nek kellett megfinanszíroznia. A megvalósítás érdekében a nyertes vállalkozóval a szállítási és karbantartási szerződés mellett egy kölcsönszerződés is megkötésre került, amely részletesen szabályozza a finanszírozás feltételeit.

A konstrukció lényege, hogy a szállítói szerződés alapján a MÁV Zrt-nek fizetési kötelezettsége keletkezik a vállalkozó felé, melynek teljesítéséhez maga a vállalkozó nyújt kölcsönt a MÁV Zrt. részére. A MÁV Zrt. a továbbiakban ezzel a kölcsönösszeggel lesz adósa a vállalkozónak, amelyet a rendszer alkalmazása során keletkező megtakarításokból törleszt. Ezek alapján a MÁV Zrt. a beruházás költségét két év türelmi idővel tíz év alatt fizeti ki, míg a Prolan Zrt. az átadást követő 15 évig végzi a hibaelhárítási és karbantartási feladatokat.

Mire jó az új szerkezet?

A modern európai vasutak hatékonyságnövelésének egyik alapvető eszköze, hogy egy vasútvonal vagy vonalszakasz valamennyi állomásának és állomásközének forgalmát egy központi állomásról irányítják. A menetrendszerűséget a vasúti közlekedésben a zárt rendszeren belüli tényezők ? pálya, jármű, helyhez kötött berendezés és irányító szervezet ? nagymértékben befolyásolhatják. Az esetleges zavar mielőbbi megszüntetése megköveteli a vasúti közlekedés operatív irányítását, valamint a döntések késedelem nélküli, megbízható végrehajtását. Az operatív irányítást klasszikus módon az állomások forgalmi szolgálattevői és a velük telefonos kapcsolatban lévő menetirányítók végzik, aminek hátránya az, hogy a kis kiterjedésű rendelkezési és információszerzési hatósugár miatt az irányítás szakaszos és nem összehangolt.

A központi forgalomellenőrző berendezés (KÖFE) kiküszöböli ez utóbbi hátrányt, mert az adatok döntő többségét már ?gépi úton?, a vonalon lévő biztosítóberendezésekből valós idejűen szerzi be, és így a menetirányító készülékén folyamatosan, minden változást követve jeleníti meg.

A forgalomirányítás fejlett rendszere az, amikor egy távvezérlést megvalósító műszaki berendezés (központi forgalomirányító, rövidítve: KÖFI) felhasználásával valósítják meg a helyhez kötött berendezések központból való távműködtetését és a berendezések állapotáról, valamint a közlekedő vonatok helyzetéről való folyamatos visszajelentést. A forgalomirányító a parancsokat a kezelőkészülék nyomógombjaival vagy a számítógépnél használatos eszközökkel adja ki. A rendszer kiépítésekor a felsővezeték és az utas-tájékoztató berendezések távvezérlése is kialakításra kerül.

Szóljon hozzá!