ZETApress

hírportál

Újabb nekifutás

A tavaly elindult, és februárban is bemutatott Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv (NEKIFUT) projekt két célt szolgál. Egyrészt lehetőséget teremt a hazai kutatási infrastruktúrák felmérésére és egy egységes adatbázisba foglalására. Az így létrejött kutatási infrastruktúra regiszter adatai nyilvánosan hozzáférhetőek lesznek. Ez önmagában is segíti a berendezések nagyobb kihasználását, az egyes kutatói csoportok közötti partnerkeresést. Ugyanakkor a projekt másik célja egy hosszabb távú kutatási infrastruktúra-fejlesztési stratégia kialakítása, amely megalapozza a tervezett kutatási infrastruktúra-fejlesztéseket ? tudtuk meg Sajtóosztályuktól.

A projektet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal koordinálja, de a szakmai tartalmat a kutatók széles körének aktív részvétele határozza meg. A projekt szakmai lebonyolításában a projekt Irányító Testületében, valamint a három szakterületi munkacsoportban ? Természettudományi Munkacsoport, Élettudományi Munkacsoport, Társadalom- és Humán Tudományi Munkacsoport ?, összesen 78 kutató vesz részt.

Jelenleg a kutatási infrastruktúrák első kérdőíves felmérésének értékelése folyik. A projekt irányítói a lehető legszélesebb kutatói kör megszólításával kívánnak minél teljesebb képet kapni a hazai kutatási infrastruktúrákról. A felmérés a hazai kutatók által használt külföldi berendezésekre is kiterjedt, emellett a kutatók javaslatokat tehettek a kutatási infrastruktúra-fejlesztésekre vonatkozóan. Mintegy kétezer válaszadó közel négyezer kutatási infrastruktúra bejelentést tett, illetve fejlesztési javaslattal élt. Az átfedések összevonásával ez pontosan 1721 kutatási infrastruktúrát érint. Az első felmérés az előzetes szelekciót szolgálja, melynek során, a bírálati folyamatot követően a potenciálisan stratégiai, vagy azzá fejleszthető kutatási infrastruktúrák kerülnek kiválasztásra.

A felmérés ezután egy második, sokkal részletesebb kérdőívvel folytatódik, melynek során a kiválasztott kutatási infrastruktúrák üzemeltetőit kérdezik meg. Ezzel a regiszter készítői pontos, ellenőrzött és részletes információkhoz jutnak ezekről a kutatási infrastruktúrákról. A nyilvános adatok egy Interneten elérhető regiszterben bárki számára hozzáférhetőek lesznek. A kész regisztert annak üzemeltetői természetesen rendszeresen ellenőrzik és karban tartják majd. Így el fog készülni az az eljárás is, amellyel egy kutatási infrastruktúra, bejelentés és pozitív elbírálás után, a regiszterbe kerülhet.

A fejlesztési stratégiát megalapozó helyzetkép felállításának egyik forrása szintén a felmérésekből nyert adatok. Az így kialakult képhez járulnak még hozzá az egyes szakterületi munkacsoportok által készíttetett háttértanulmányok, jövőbe mutató trendelemzések, illetve a konzultáció céljából szervezett szakmai workshopok, konzultációk eredményei is. A stratégia-alkotási folyamat egy záró-konferencián fejeződik be, ami után egy záró jelentés, maga a stratégia elkészül. A tervek szerint a kész stratégia a 2015-ig terjedő időtávra ad ajánlásokat a hazai kutatási infrastruktúra-fejlesztésre, a külföldi infrastruktúrákban való részvételre, illetve a fejlesztési források allokációjára. A programmal kapcsolatban további információk honlapjukon érhetők el.

Szóljon hozzá!