ZETApress

hírportál

80%-os bankgarancia

Az MFB 80 százalékos garanciát nyújt az élelmiszer-feldolgozók forgóeszközhitel felvételéhez. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. bankgarancia vállalásával segíti a válság következtében nehéz helyzetbe került, de egyébként életképes élelmiszer-feldolgozóvállalkozások éven-túlilejáratú forgóeszközhitelhez jutását.

Az MFB a kereskedelmi bankok hitelezési hajlandóságának ösztönzése érdekében az általuk folyósított forgóeszközhitel tőkeösszegének 80 százalékára garanciát vállal, csökkentve ezzel a hitelintézetek ügyleti kockázatát. A forgóeszközhitel futamideje legalább egy év plusz egy nap és legfeljebb öt év lehet, a bankgarancia mértéke minimum 200 millió forint, felső értékhatára pedig legfeljebb kétmilliárd forint. A Magyar Állam az MFB Zrt. javára a Bank által vállalt bankgarancia összegének 90 százalékára készfizető kezességet nyújt.

A pénzügyi, gazdasági válság következményei mind erőteljesebben jelentkeznek a hazai élelmiszeripari ágazat egészében. Az MFB vezérigazgatója, Erős János megerősítette, hogy a kereskedelmi bankok hitelezési aktivitása érzékelhetően visszaesett, a növekvő kockázatok miatt a vállalkozások hitelhez jutásának feltételei sokkal szigorúbbá váltak, aminek következtében még az egyébként életképes gazdasági társaságok is nagyon súlyos helyzetbe kerültek. A vezérigazgató bejelentette, hogy a Magyar Fejlesztési Bank az élelmiszer-feldolgozó társaságok működőképességének javítása, versenyképességük növelése, fejlődésük elősegítése érdekében 30 milliárd forint keretösszegű Élelmiszeripari Bankgarancia Programot hirdet meg, segítve ezzel forgóeszközhitel/kölcsön felvételüket.

A Program június elsejétől lépett életbe. A MFB a bankgarancia vállalással megkönnyíti a hús- és baromfihús, burgonya, egyéb gyümölcs és zöldség feldolgozását, valamint tartósítását, továbbá a tejtermékek, a malomipari termékek, a kenyér és friss pékáru gyártását, továbbá a szőlőbor termelését végző vállalkozások hitelhez jutását, mivel a garanciavállalás csökkenti a hitelintézetek ügyleti kockázatát.

Harmincmilliárd forint keretösszegű program

A kereskedelmi bankok hitelezési hajlandóságának ösztönzése érdekében a Magyar Fejlesztési Bank az élelmiszer-feldolgozó társaságok részére folyósított forgóeszközhitel/kölcsön tőkeösszegének 80%-ára garanciát nyújt, amelynek mértéke minimum 200 millió forint, felső értékhatára pedig kétmilliárd forint lehet. Az MFB bankgaranciája olyan új, vagy már meglévő forgóeszközhitelek esetén vehető igénybe, amelyek lejárata legalább egy év plusz egy nap és nem haladják meg az öt évet. A bankgarancia folyószámlahitel, vagy rulírozó forgóeszközhitel esetében nem alkalmazható.

Az MFB által vállalt bankgarancia összege után évenként bankgarancia díjat kell fizetni, amelynek mértéke a biztosítékok és az ügyfél minősítése alapján meghatározott kockázati osztályok függvényében 0,5-6,3 százalék lehet. A Bank az előre fizetendő piaci díj mértékét a program veszteségi rátája alapján évente felülvizsgálja. A garanciát igénylő vállalkozások az MFB részére az igényelt összeg 0,2%-át kitevő egyszeri bírálati díjat fizetnek.

A garanciakérelmeket az MFB Zrt. Hitelezési Igazgatóságára kell benyújtani, majd annak elbírálását követően bankgarancia megbízási szerződés kötésére kerül sor, amely alapján az MFB bankgarancia nyilatkozatot bocsát ki a forgóeszközhitelt/kölcsönt nyújtó hitelintézet javára. Ez csak egyszer, egy összegben és csak abban az esetben váltható be, ha a hitel/kölcsönszerződés a fizetési kötelezettség legalább 30 napos elmulasztása miatt felmondásra került vagy a vállalkozás ellen jogerősen felszámolási eljárás indult. A Bankgarancia Program keretében bankgarancia szerződés megkötésére 2011. december 31-ig kerülhet sor.

A Magyar Állam az MFB Zrt. javára jogszabályi készfizető kezességet nyújt a vállalt bankgarancia összegének 90 százalékára. A Bank ezért cserébe a garanciavállalás futamidejének függvényében az egyes évekre szólóan 0,3 százaléktól 2 százalékig terjedő növekvő mértékű kezességvállalási díjat fizet. Amennyiben az MFB a kezességet beváltja, a bankgarancián alapuló tartozás a vállalkozással szemben adók módjára behajthatóvá válik, amelyről az APEH gondoskodik. Az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program részleteiről az érdeklődők a Bank honlapján tájékozódhatnak, ahonnan az igényléshez szükséges nyomtatványok és kitöltési útmutatók is letölthetők.

Szóljon hozzá!