ZETApress

hírportál

Az ötlettől a piacig

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. bicskei autópálya mérnökségén zajlik annak az integrált biztonsági rendszernek a tesztüzeme, amelyet a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai kara a Kürt Zrt-vel közösen fejlesztett ki az elmúlt években. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Jedlik Ányos pályázatán a Pannon Egyetem valamint a KÜRT Zrt. 300 millió forinttámogatást nyert el 2005-ben. A pályázat az elkülönülten működő biztonsági rendszerek integrációját célozta, lehetővé téve azok hatékonyabb működtetését és magas szintű összehangolását.

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara valamint a KÜRT Zrt. kutatásai olyan rendszer kifejlesztését célozták, amely az egyes biztonsági berendezések ? pl. füstjelzők, mozgásérzékelők, beléptető-kapuk, videó-megfigyelő rendszerek, informatikai biztonsági rendszerek ? adatainak intelligens kiértékelésével önállóan, kevesebb emberi beavatkozás mellett képes döntéseket hozni. Így például lehetővé válik az egyes riasztási események értékelése (minél több berendezés adatainak összevetésével) és a téves riasztások kiszűrése. A rendszernek köszönhetően megelőzhető a többi között, hogy feleslegesen kelljen az épületeket hosszabb időre kiüríteni. Ugyanakkor az ilyen módon integrált rendszer sokkal komplexebb biztonsági szabályokat is képes értelmezni, mint a szigetszerűen működő rendszerek ? mi több, akár a veszélyhelyzetek előrejelzésére is alkalmas lehet. Az integrált rendszerek működtetése adott esetben kevesebb költséggel is járhat, mint a különálló, ezért gyakran redundáns rendszereké.

Sikeres együttműködések

Az NKTH kiírása szerint: a Módszertan kidolgozása logikai, fizikai és humán biztonsági technológiák integrálására intelligens ágenseken alapuló eszközök alkalmazásával címet viselő program az NKTH egyik stratégiai kutatásokat célzó programja volt. Olyan középtávú, felhasználás- és hasznosítás-orientált projektjavaslatok kaphattak támogatást, amelyek vállalatok és kutató-fejlesztői műhelyek együttműködésében valósultak meg, illetve amelyek jelentős társadalmi és gazdasági hatással rendelkeztek.

A KÜRT Zrt. és a Pannon Egyetem közös projektje jól példázza, hogy az NKTH milyen célokat kíván a stratégiai kutatások támogatásával megvalósítani. A KÜRT olyan, nemzetközi szinten is újdonságot jelentő termék kifejlesztését vállalta, amely a cég innovatív munkahelyein, csúcstechnológiák felhasználásával valósulhatott meg. A Pannon Egyetem és a KÜRT Zrt. együttműködése követendő példája lehet a hazai kutatás-fejlesztési programok sikeres megvalósulásának.

Az NKTH 2008 óta a Nemzeti Technológia Program keretében támogatja a stratégiai kutatási és fejlesztési projekteket. A program célja az erőforrások még nagyobb mértékű koncentrációja volt: 2008-ban az eredetileg tervezett 20 milliárd forinthoz képest (részben a gazdasági válságra való tekintettel) összesen 30 milliárd forinttal támogatta a releváns projektjavaslatokat. A programot az NKTH ? az előzetes terveknek megfelelően ? 2009-ben is kiírta. Az első forduló pályázatainak értékelése várhatóan a következő hetekben befejeződik ? tudatta a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Kommunikációja.

Szóljon hozzá!