ZETApress

hírportál

Pályáztat a Hivatal

Összesen 1,6 milliárd forint áll rendelkezésre a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által meghirdetett K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése elnevezésű pályázaton. A nagy- és középvállalatoktól elbocsátott kutatók és fejlesztőmérnökök foglalkoztatásának támogatására kis- és középvállalkozások (KKV), valamint költségvetési és non-profit kutatóhelyek pályázhatnak ? tudtuk meg a délelőtti sajtótájékoztatón.

Az innováció az egyik lehetséges kivezető út a jelenlegi gazdasági helyzetből. ? A vállalkozásoknak még ebben a helyzetben is áldozniuk kell a kutatás-fejlesztésre és az innovációra, hiszen ezáltal a válságot követően új termékekkel léphetnek ki a piacra, megőrizve versenyképességüket és gazdasági potenciáljukat. Nem szabad engedni, hogy az anyagi feltételek hiánya miatt ne tudják tovább folytatni innovációs tevékenységüket. Ehhez azonban kvalifikált munkaerőre van szükség ? mondta Kolber István kutatás-fejlesztési államtitkár, aki Csopaki Gyulával, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökével együtt ismertette a K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése című pályázat részleteit.

A pályázat célja, hogy a gazdasági válság miatt ipari közép- és nagyvállalatoktól a tavaly szeptember elseje után elbocsátott, magasan kvalifikált szakemberek tudását, tapasztalatát kis- és középvállalkozások, vagy költségvetési és non-profit kutatóhelyek alkalmazzák. A kiírás így egyszerre járul hozzá a nyertes vállalkozások és kutatóhelyek K+F humánerőforrásainak fejlesztéséhez, illetve, a leépített munkaerő újra foglalkoztatásához. A pályázat nem irányulhat a már alkalmazott munkaerő kiváltására: a pályázaton kizárólag új munkaerő felvételére lehet támogatást kapni.

Az elnyert támogatás minimum 70 százalékát kötelezően az újonnan felvett munkaerővel kapcsolatos személyi kiadásokra kell fordítani, 30 százalékát azonban a pályázatban megfogalmazott kutatási projekt dologi költségeire lehet felhasználni. A vissza nem térítendő támogatás összege pályázónként minimum tízmillió, maximum százmillió forint, amit alapkutatással, ipari kutatással, vagy kísérleti fejlesztéssel foglalkozó K+F projektek céljaira lehet felhasználni.

Nem engedhetjük, hogy a hazai kutatók-fejlesztők, valamint a műszaki vagy más területen dolgozó tudományos értelmiség külföldön keressen munkát a világgazdasági válság időszakában ? mondta el Csopaki Gyula.

Szóljon hozzá!