ZETApress

hírportál

Lehetőségek válság idején

Sok vállalkozás már a válságot megelőzően belekezdett a költségek visszaszorításába és üzleti stratégiájuk átalakításába. Az Ernst & Young legújabb nemzetközi felmérése, Lehetőségek válság idején ? Opportunities in Adversity ? címmel közel 350 nemzetközi nagyvállalat közreműködésével mutatta be az üzleti szféra válságra adott válaszait a mai sajtótájékoztatón.

A megkérdezettek 35 százaléka látja iparáguk jövedelmezőségének visszaesését. Így jelen válsághelyzetben a vállalatok számára döntő szempont, hogy elegendő likvid forrással rendelkezzenek. Ennek elérése érdekében a vezetők több irányban is lépéseket tettek, egyúttal több mint 80 százalékuk kezdett már nagyobb költséghatékonysági vizsgálatba. A működő tőke jelenti az életerőt a vállalatok számára. Helyes kezelése különösen fontos válság idején, amikor a bevételek csökkennek és a források korlátozottan állnak rendelkezésre ? mondja Dezse Margaret, az Ernst & Young Tranzakciós tanácsadási szolgáltatások vezető partnere.

Költséghatékonyság és megtakarítások

Likviditásuk fenntartása érdekében a jelenlegi helyzet alternatív források keresésére kényszeríti a cégeket. Jelentős százalékuk tárgyalja újra hitelszerződéseit, valamint alvállalkozói megállapodásait és fordulnak rövidtávú finanszírozási megoldások felé. Eközben fokozott hangsúlyt fektetnek a bankokkal és más hitelintézetekkel történő hatékony és szoros kommunikációra is.

A költségcsökkentés egy szintén meghatározó terület, melyet a vállalatok is jól látnak. A megkérdezettek közel kétharmadánál indultak el a leépítések (60%), majdnem felük (44%) racionalizálja IT folyamatait és 42% ésszerűsíti alkalmazotti juttatásait. A megkérdezettek 31 százaléka gondolkozik azon, hogy kisebb költségű országokba vigye el gyártását. Mindezek mellett az eszközök eladása szintén segítheti a vállalatokat likviditásuk megőrzésében. A megkérdezettek 40 százaléka veszi fontolóra a nem alaptevékenységéhez kapcsolódó, valamint a gyengén teljesítő üzletágak eladását, amivel párhuzamosan közel egyharmaduk (31%) esetleges kiszervezésen gondolkodik. 27% gondolja úgy, hogy a jövőben növekvő mértékben fogja igénybe venni a különféle szolgáltató központok kínálta lehetőségeket.

Rövid póráz

Az üzleti környezet megingása minden téren megnövekedett kockázatokat hozott magával. A vevő oldali kockázatok minimalizálása érdekében a vállalatok 75 százaléka koncentrál jobban kulcsfontosságú vevőire, közel egyharmada felszámolja a magas rizikójú ügyfélszerződéseit és 46 százalékuk szűkítette le beszállítói körét azért, hogy kedvezőbb szerződési kondíciók kapjon.

Ezzel párhuzamosan vannak olyan cégek, amelyek a problémát más szemszögből közelítik meg. Ők azt vallják, minél több lábon állnak, annál biztosabbak lehetnek. Ezért 39% új termékeket dobott piacra és 34 százalékuk kiszélesíti ügyfélkörét az új piacokra való belépés reményében. A megkérdezettek közel fele kiszélesítette a beszállítói körét, hogy csökkentse függését az egyedüli szállító esetleges hibáitól. Ami mindkét megközelítésben közös, hogy a megkérdezettek egyaránt fordítanak fokozott figyelmet ügyfeleikre és beszállítóikra.

Útkeresés és válaszok

A fenti megoldások jól mutatják, hogy az üzleti szféra lehetőségeket is lát a jelen időszakban, és válaszaik nem kizárólag a költségcsökkentés, hanem az esetleges piaci részesedés-növelés és új megoldások irányába is mutatnak.

A megkérdezettek kétharmada állítja, a kialakult helyzet akár lehetőségeket is kínál. Hiszen 40 százalékuk szerint jelenleg kisebb az új belépők okozta fenyegetettség, míg 30 százalékuk észleli versenytársai visszahúzódását.

A válaszadók prioritási listáján első helyen szerepel a jelenlegi állapot kontrollálása (74%), de 37 százalékuk törekszik üzletmenete átalakítására, hogy megfeleljenek az új kihívásoknak, és 19 százalékuk látja a növekedés esélyét új üzleti lehetőségek teremtésében.

Jövőbeni lehetőségek

Van mód a sikeres üzletmenet folytatására, ám ahhoz egy pontosan felépített üzleti stratégia szükséges. Ennek alapja a pontos helyzetértékelés és a meglévő eszközök felmérése. Ebben az időszakban elsődleges fókusz a likvid forráson van, hiszen ez teremti meg a lehetőséget a továbblépésre. Fontos, hogy a saját helyzetünk mellett felmérjük ügyfeleink és beszállítóink és nem utolsó sorban versenytársaink állapotát is.

Az üzleti modell átalakításánál látni kell, hogy a kockázatok is azzal egy időben változnak. Ezért az állandó elemzés és mérlegelés elmaradhatatlan. Cselekedni és lépni kell, de jól átgondoltan. Több vállalatnál látszik, hogy a hirtelen döntések során nem mérlegelik a jövőt. A válság hatására a vezetők hajlamosak feláldozni hosszú távú stratégiájukat a rövid távú megoldásokért cserébe, így kezelve az éppen égető problémákat. Látni kell, hogy nem mindig a kézenfekvő megoldás a legjobb. Ebben a helyzetben azon vállalatok lesznek sikeresek, amelyek átgondolt lépéseket tesznek és leginkább képesek a kihívásokhoz alakítani stratégiájukat ? mondja Havas István, az Ernst & Young vezérigazgatója.

A fejlődés érdekében a termék és technológiai fejlesztés elmaradhatatlan részét kell képezze az üzleti stratégiának csak úgy, mint az ügyfél lojalitás megerősítése és a stratégiai együttműködések kialakítása érdekében tett lépések. Mindezek mellett a vezetőknek látni kell, hogy a hatékony döntéshozatal mellett a legfontosabb eszközük továbbra is a munkatársak maradnak. A tehetséges munkatársak megtartása, fejlesztése és támogatása kulcsfontosságú lehet a kitűzött cél elérésében még létszámleépítés idején is.

Az Ernst & Young

Egyike a vezető könyvvizsgáló, adó, tranzakciós és üzleti tanácsadási szolgáltató vállalatoknak. Világszerte 135 ezer munkatársunkat kötik össze cégünk meghatározó értékei és a minőség iránti szilárd elkötelezettségünk. Így segítjük ügyfeleinket, munkatársainkat és szélesebb környezetünket lehetőségeik teljes körű kihasználásában. További információk honlapjukon olvashatók.

Szóljon hozzá!