ZETApress

hírportál

Innovációs tudásbázis

A tényekre alapozott innovációs szakpolitikai döntéshozatalhoz, a döntések megfelelő előkészítéséhez elengedhetetlen a jól működő, a folyamatok megértéséhez megfelelő ismereteket nyújtó információs rendszer. Ennek fontosságát az OECD magyar innovációs rendszerről szóló országtanulmánya is kiemelte.

A jelenleg működő kutatás-fejlesztési, innovációs statisztikai információs rendszer azonban csak korlátozottan képes megfelelni ennek a kihívásnak. A helyzet javítása érdekében új alapokra helyezett tudásbázis kidolgozása szükséges. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) a projekt előkészítése érdekében megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett, amelyet társadalmi vitára is bocsát.

A tanulmány azt vizsgálja, hogyan teremthetők meg a K+F+I döntésekhez szükséges tudásbázis működtetésének intézményi feltételei. Egy hatékonyan működő tudásbázishoz nem csak a megfelelően rendszerzett adatok, de az azokat ismerő és megfelelően használni képes szakemberek is hozzátartoznak. A tanulmány több nemzetközi ? német, norvég és francia ? modellről is áttekintést ad.

A szerzők megállapítják: mindenekelőtt a döntéshozói gondolkodás átformálására van szükség. Az innovációs szereplők részéről ugyanis sokszor nincs valódi igény a tényalapú döntéshozatalhoz szükséges információkra. Így, ha rendelkezésre is állnának a szükséges adatok, azok ? hacsak nem következik be a szükséges szemléletváltás ? nem hasznosulnának kellő mértékben.

Mindemellett ? a hazai kutatás-fejlesztési, innovációs statisztikai rendszer elmúlt években történt modernizációja ellenére ? a szükséges adatok sem mindig hozzáférhetőek megfelelő formában. További, igen jelentős és megoldásra váró probléma, hogy sem a tudomány- és technológiapolitika irányítási rendszerében, sem a kutatás-fejlesztési, innovációs területen nincs elegendő, megfelelően képzett szakember, akik képesek lennének az információkat döntés-előkészítésbe beépíteni.

A dokumentum letölthető az NKTH által nyitott fórumról, erről a címről. Hivatala ugyanitt várja január 30-ig a tanulmánnyal, illetve a tudásbázissal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, annak érdekében, hogy a tudásbázis kialakítása az innovációs szereplők igényeinek és véleményének maximális figyelembevételével történhessen meg.

Szóljon hozzá!