ZETApress

hírportál

Jogi activity Szegeden

Mutogasd el vagy rajzold le, hogy bűnös vagy ártatlan! Az ország nyolc jogi karának hallgatói bizonyíthatják jogi problémamegoldó készségüket és kreativitásukat a Legfelsőbb Bíróság tagjai előtt a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar szervezésében megrendezésre kerülő I. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Polgári Jogi Activity Versenyen november 22-én, szombaton.

Az első ízben megrendezett országos jogesetmegoldó verseny célja, hogy a hétköznapi élet polgári jogi kihívásai iránt fogékonyságot érző joghallgatók összetett, életszerű gyakorlati feladatok megoldásával mérhessék össze jogi problémamegoldó készségüket és kreativitásukat, többek közt ? egy másik csapat legyőzésével ? játékos formában nyerjenek meg egy polgári jogi esetet.

A rövid felkészülést követően a versenyzőknek ? alperesi, vagy a felperesi pozícióból ? a Legfelsőbb Bíróság több tagja, így például Dr. Wellmann György, a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának vezetője, Dr. Csűri Éva bíró és Dr. Orosz Árpád bíró előtt kell tárgyalásszerűen előadniuk az ügy részleteit, méghozzá hagyományos talárban.

Ugyanakkor a verseny kötetlen formában a Polgári Jogi Activity Versennyel délután folytatódik, mely során az ország leendő ügyvédei és ügyészei azt is bizonyíthatják, hogy a jogi fogalmakat nem csak elméletben tudják, hanem akár el is tudják mutogatni, sőt adott esetben akár le is tudják rajzolni. A háromfős csapatok tagjainak ugyanis olyan polgári jogi fogalmakat kell körülírniuk, elmutogatniuk vagy lerajzolniuk társaiknak, mint például a ?jóhírnév védelme?, a ?cselekvőképesség?, vagy a ?rendeltetésszerű joggyakorlás?. Az ország polgári jogi tanszékeinek képviselőiből álló szakmai zsűri a pontos, időben érkezett megfejtés mellett a kreativitást, a szellemességet és a kiemelkedő megoldásokat is pontozhatja.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara a gyakorlati oktatás jelentőségét felmérve már régóta igyekszik ösztönözni hallgatóit az előadó- és érvelő-készség fejlesztésére még a diploma megszerzése előtt. A játékos verseny pedig hatékonyan segíti a résztvevők gyakorlati felkészítését, így az egyetemről kikerülő hallgató nem jön zavarba, ha az elsajátított elméleti tudást a tárgyalóteremben először kell élesben alkalmaznia, tudva, hogy teljesítményén múlik a per kimenetele ? hangsúlyozta Dr. Szabó Imre, a SZTE ÁJK dékánja. További információ itt kérhető.

Megállapodás a Kolozsvári Egyetemmel

Együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetem és a kolozsvári Babe?-Bolyai Tudományegyetem, tekintettel közös történelmi hátterükre, amely több mint 400 évvel ezelőttre nyúlig vissza, azaz a Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király és litván nagyherceg általi egyetemalapításig ? tudtuk meg sajtósaitól.

Ennek keretében folytatni, erősíteni és fejleszteni kívánják a már meglévő kapcsolataikat és együttműködéseiket, valamint azokat az akadémiai, tudományos és kulturális együttműködés valamennyi közös érdekeltségi területére ki kívánják terjeszteni kölcsönös előnyeiket szolgálva ezzel. A megállapodást Prof. Dr. Andrei MARGA, a Babe?-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár rektora és Prof. Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora írta alá a Szegedi Akadémiai Bizottság Somogyi utcai székházának elnöki tárgyalójában.

Az együttműködés céljai

A két egyetem közötti tudományos kapcsolatok megerősítése és fejlesztése különös tekintettel a Babe?-Bolyai Tudományegyetem Interdiszciplináris Kísérleti Kutatóközpontjára és a Szegedi Tudományegyetem regionális tudásközpontjaira. A két egyetem intézetei és tanszékei közötti közös kutatási tevékenységek szorgalmazása a kutatók mobilitásának támogatása és a nemzetközi kutatási programokban való közös részvétel lehetőségeinek a feltárása révén.

A hallgatók, oktatók és az adminisztratív személyzet mobilitásának támogatása és fejlesztése az EU Life-long Learning programja és egyéb meglévő nemzetközi programok (pld. CEEPUS) keretében. Közös kurzusok kidolgozása az alap- és mesterképzés szintjén. Vendégoktatók cseréje egy vagy két szemeszterre előadások tartása és új közös kurzusok kidolgozása céljából. Információk kölcsönös biztosítása a két ország doktori iskoláinak a követelményeire vonatkozóan a PhD hallgatók cseréjének fejlesztése és angol és magyar nyelven elérhető közös doktori képzési programok kidolgozása céljából.

Román ? Magyar PhD Bizottság felállítása a doktori védésekhez. A tudományos kutatáson és szakmai képzésen alapuló tudományos tudásnak rendelkezésre bocsátása a két érintett ország változó szociális környezetben működő profit és non-profit szervezetei részére. Az érintett országok gazdasági, jogi, szociális és kulturális környezetének és hagyományainak jobb megértésének elősegítése.

Szóljon hozzá!