ZETApress

hírportál

Egyetemi nap Szegeden

A Szegedi Tudományegyetem Napját holnap 10 órától ünnepelik az Ady téri József Attila Tanulmányi és Információs Központban. Az ünnepi szenátusülésen részt vesz az Odesszai Mechnikov Egyetem rektora, Valentin Andreevich Smyntyna, a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem rektor-helyettesei: Toader Nicoara és Andrei Marcus, valamint a Temesvári Egyetem rektor-helyettesei: Stefan Balint és Petru Stefea ? tudtuk meg sajtósaiktól.

Az ünnepi szenátusülés keretében díszdoktorrá avatják Thomas Frederick George-t, a Missouri Egyetem professzorát, André Séguenny-t a Strassbourgi Egyetem professzorát, Masao Noritát, a Niigata Egyetem professzorát és Fujio Mizukamit, a Sendai Egyetem professzorát. Senator Honoris Causa címet kap Giuseppe Benagiano, a Sapienza Egyetem professzora.

Idén az Egyetem Szenátusa Pro Universitate-díjat adományoz Dr. Anderle Ádám professzornak, a Bölcsészettudományi Kar Újlatin Kultúrák Intézete Hispanisztika Tanszék egyetemi tanárának, Dr. Czagány Lászlónak, a Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport egyetemi docensének, Dr. Julesz János professzornak, az Általános Orvostudományi Kar Endokrinológiai Önálló Osztály és Kutatólaboratórium osztályvezető egyetemi tanárának, Dr. Keveiné Dr. Bárány Ilona professzornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék egyetemi tanárának, valamint Vajda Attila egyetemi hallgató, olimpiai bajnoknak.

(Pro Universitate-díjat azok a személyek kaphatnak, akik az egyetemi oktatás-kutatás eredményeiért jelentőset tettek, illetve az egyetemvezetésben és annak fejlesztésében kiemelkedő érdemeket szereztek. Azok, akik a fenti kondíciók teljesítése mellett aktívan részt vettek az Egyetem hazai és nemzetközi intézményi, szakmai és gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében, a már kialakult együttműködések ápolásában vagy újak létrehozásában.)

Klebelsberg Kunó-díjjal Ruszoly József professzort (ÁJTK) és Túri Sándor professzort (ÁOK), Klebelsberg Kunó-díj emeritus fokozatával Tényi Mária professor emeritát (ÁOK) tüntette ki a Kuratórium. (A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében a kitüntetésnek két változata van. ?Klebelsberg Kunó-díj? és a ?Klebelsberg Kunó díj ? emeritus fokozata?. A Klebelsberg Kunó díjat azok kaphatják meg, akik a Szegedi Tudományegyetemen vagy egyetemükhöz kapcsolódóan a tudomány, az oktatás, a kultúra, a művészet területén jelentőset alkottak, illetve jelentős mértékben hozzájárultak a tudományos eredmények és a kulturális értékek megismertetéséhez és elfogadtatásához.)

A Kristó Gyula Alapítvány Kuratóriuma, amely 2004-ben alakult, Kristó Gyula Díjat adományoz Dr. Weisz Boglárka részére, aki a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, továbbá Dr. Kiss Gergely részére, aki a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék egyetemi adjunktusa. (Kristó Gyula Díjra pályázhatnak a középkori magyar históriában érdekelt tudományok témakörében a Szegedi Tudományegyetemnek azok a 40 év alatti, illetve a 40-ik életévüket a pályázat évében betölto fiatal oktatói, kutatói, akik legalább három éve dolgoznak egyetemükön, vagy azok az említett életkori határnak megfelelő, nem egyetemükön foglalkoztatott oktatók, kutatók, akik Szegeden végeztek medievisztika PhD-képzést.)

A Szegedi Tudományegyetem az idei tanévben Mecénás-díjat adományozott Gerbrandt Redmer de Boer úrnak, a Sole Mizo Zrt. vezérigazgatójának, aki a díjban az egyetem gyarapodását és fejlődését szolgáló támogatás köszöneteként és maradandó elismeréseként részesül. Gerbrandt Redmer de Boer úr más irányú elfoglaltsága miatt a díjat Major Varga Éva marketing és export igazgató veszi át. (A Szegedi Tudományegyetemért Mecénás-díj az egyetem gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli jelentős anyagi támogatást vagy más adományt nyújtó hazai és külföldi természetes vagy jogi személy részére adományozható.)

Szóljon hozzá!