ZETApress

hírportál

Sólyom László Baranyában

Köztársasági elnökünk a héten a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szakmai körútjának keretében Pécsre és Baranya megyébe látogatott, hogy tájékozódjon Magyarország egyik legszegényebb régiójában élő gyermekek, fiatalok, valamint gyermekintézmények helyzetéről. A köztársasági elnök meglátogatta a pécsi Felső-vámház Úti Általános Iskolát, a Gyermekmentő Szolgálat pécsi irodáját és számítógépes oktatóbázisát, egy sokgyermekes családot, valamint a Magyarmecskei Iskolát és Óvodát.

Sólyom László köztársasági elnök hivatalba lépése óta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökeként részt vesz annak munkájában, felhívja a figyelmet a civil szervezetek nélkülözhetetlen társadalmi szerepvállalására, a gyermekek és fiatalok gondjaira, problémáira.

A körút első állomásaként a pécsi Felső-vámház úti Általános Iskolát látogatta meg Sólyom László. A pécsi intézményben 296 gyermeket oktatnak, akik közül közel 250-en részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben. Az intézményt 15 éve támogatja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Sólyom László elnök urat különösen érdekelte az utóbbi években több iskolából összevont intézmény sorsa, a gyermekek integrációs lehetőségei. Az elnök úr külön értékelte, hogy az iskolában az angolon kívül német és horvát nyelvet is lehet tanulni, valamint azt, hogy az iskola több országra kiterjedő nemzetközi kapcsolattal rendelkezik.

A Szolgálat pécsi számítógépes oktató- és klubtermét 2002-ben adták át. Az intézménnyel szemben felmerülő nagy igény miatt a számítógépes oktató- és klubterem az első naptól kezdve túl kicsinek bizonyult, ezért bővíteni kellett. A most befejeződött, az ERSTE Bank támogatásával megvalósult bővítéssel lehetőség nyílik 15 számítógép kényelmes elhelyezésére, aminek köszönhetően a jövőben még több rászoruló gyermek tudja megfelelő körülmények között elsajátítani az alapvető informatikai ismereteket.

Az ünnepélyes átadáson Papp Edit, az ERSTE Bank elnök-vezérigazgatója adta át a kibővített számítógépes termet Sólyom László és Edvi Péter, a Gyermekmentő Szolgálat elnökének jelenlétében. A köztársasági elnök és Papp Edit ezt követően a gyermekek számítógépes szokásai felől érdeklődött. A válaszok természetesen vegyesek voltak: volt, aki inkább csak számítógépes játékokkal foglalkozott, de voltak olyan gyerekek is, akik a házi feladatuk megoldásához vagy levelezéshez használják a számítógépet. A Gyermekmentő Szolgálat elnöksége különösen fontosnak tartja, hogy számítógépes oktatótermeiben a gyermekek lehetőségük legyen megismerni az informatikában rejlő sokoldalú tanulási lehetőséget.

Az átadást követően a köztársasági elnöklátogatás a Szolgálat által immár 14 éve támogatott 12 gyermekes családnál folytatódott. A látogatást azért is tartotta fontosnak Sólyom László, mert a nehéz körülmények ellenére a gyerekek példaértékűen tanulnak: a 12 gyermek közül 6 kitűnő vagy jeles bizonyítványt vitt haza a legutóbbi tanévben az általános iskolából vagy a gimnáziumból.

A körút utolsó állomásaként a Magyarmecskei Iskolát és Óvodát tekintette meg az államelnök és kísérete. Az Ormánságban található intézmény annak ellenére is nehéz helyzetben van, hogy tanárai és dolgozói folyamatosan fejlesztik az iskolát mind infrastrukturálisan, mind szakmailag, példát mutatva ezzel a többi nehéz helyzetben lévő iskolának.

A sikeres pályázatok ellenére a 2008/2009-es tanévre szükséges egészségügyi kötelezettségeknek az iskola ?saját forrás hiányában? csak a Gyermekmentő Szolgálat segítségével tud eleget tenni. A Szolgálat támogatása nélkül a gyermekek élelmezése is csak részben lenne megoldva. A Magyarmecskei Általános Iskolában a tanulók száma 150, az óvodásoké 80. A gyerekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya 70 százalék, gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya 90 százalék; ezen belül a nyilvántartott és veszélyeztetett gyermekek száma 66, sajátos nevelési igényű gyermekek száma 15 fő.

Sólyom László kiemelte: precedensértékű, hogy az iskola tanári kara nem nyugszik bele az intézmény rossz anyagi helyzetébe, hanem pályázatokkal, önkéntes munkával, összefogással mindent megtesznek annak érdekében, hogy az iskolájukat fejlesszék, bővítsék, javítsák. Kitűnő példa erre, hogy a tanári kar munkatársai rendszeresen ellátogatnak a gyermekek családtagjaihoz, ezzel is segítve a gyermekek tanulmányait. Néha ugyanis meg kell győzni a szülőket arról, nem elég pusztán hagyni gyermekeiket tanulni, hanem támogatni is szükséges előmenetelüket. Az iskolának sok olyan diákja van, akiknél az egészséges életmódra való nevelés nem a családon keresztül jut el az iskolába, hanem az iskolától a családba.

A körút alapvető célja, hogy felhívja a figyelmet az ország dél-dunántúli régiójának legszegényebb területeire, a gyermekek, családok és gyermekintézmények gondjaira, illetve arra, hogy közös összefogással és erőfeszítéssel ? megfelelő szakmai színvonal mellett ? a problémák nagy része enyhíthető.

Szóljon hozzá!