ZETApress

hírportál

Indul a klaszter akkreditáció

Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter felkérésére megalakult az a héttagú Pólus Akkreditációs Testület testület, amely a hazai klaszterek akkreditációjáért felelős. A grémium várhatóan már a holnapi alakuló ülésén dönt az első akkreditációkról ? tudtuk meg Sajtóosztályuktól.

A Pólus Program célja a komoly innovációs és exportlehetőségekkel rendelkező klaszterek támogatása, valamint a nemzetközi versenyképesség növelése a pólusvárosok vállalkozási környezetet fejlesztő beruházásainak támogatásával. A program keretében olyan alulról építkező, önszerveződő vállalati csoportok részesülhetnek támogatásban, amelyek együttműködésük során kiaknázzák a tudásuk egyesítéséből fakadó előnyöket. A klaszterhez egyetem, kutatóintézet, önkormányzat, illetve bármilyen más, a klaszter céljaihoz hozzájárulni képes szervezet is kapcsolódhat.

Az akkreditáció célja elismerni azokat a fejlődő hazai klasztereket, amelyek már több mint egy éve bizonyítottan és eredményesen együttműködnek és ezt a szakmai összefogást közös megegyezéssel intézményesítették. Fontos, hogy a Pólus Programban résztvevő klaszter magas hozzáadott értékű, exportorientált és innovatív tevékenységekre koncentráljon, stratégiával és annak végrehajtására alkalmas cselekvési tervvel rendelkezzen.

Az akkreditációs eljárásra az eddigi várakozásokat meghaladóan, 11 klaszter jelentkezett. A lehetőség jelenleg is nyitva áll, az akkreditáció folyamatosan kezdeményezhető. Az Akkreditációs Testület idén még egy alkalommal, decemberben hirdet nyerteseket.

Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím odaítélésekor a klaszterek nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban, hanem az akkreditált klaszter, illetve annak tagjai jogosultak egyes, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a klaszterek, illetve klasztertagok részére kiírt pályázatokon való kizárólagos részvételre. Továbbá a klaszterek fejlesztésével összhangban kiírt, ám nem kizárólag az akkreditált klaszterek által elnyerhető támogatások esetében a klaszter tagjai a pályázati kiírásban megjelentetett feltételek teljesítése esetén jogosultak az értékelés során többletpontok megszerzésére.

Az Akkreditációs Testület tagjai: László Géza, Vági Márton, az NFÜ elnöke, Egyed Géza, az NFGM versenyképességért felelős szakállamtitkára, Kocsis Magdolna, az NFÜ Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának főosztályvezetője, Balla Gergely, a MEH kabinetfőnöke, Siegler András, az Európai Bizottság, Kutatási Főigazgatóság igazgatója és Chikán Attila, egyetemi tanár, igazgató.

Szóljon hozzá!