ZETApress

hírportál

Gazdasági Egyeztető Fórum született

A gazdaság szereplőivel folytatott többhetes egyeztetési folyamat tanulságainak ismeretében, a szakmai szövetségek és érdekképviseletek, valamint a kormányzati szervek közötti együttműködés és párbeszéd erősítése céljából a kormány mai ülésén Gazdasági Egyeztető Fórum (GEF) létrehozásáról döntött. Az új szervezet tevékenységének középpontjában az ország versenyképességének javítása és a gazdasági növekedés felgyorsításának elősegítése áll, tudtuk meg a NFGM Sajtóosztályától.

A GEF a kormány vállalkozói szférát közvetlenül érintő döntéseinek előkészítésében közreműködő konzultatív, véleményező, javaslattevő testület. Létrehozása nyomán a piaci szereplők érdemben és aktívan járulhatnak hozzá a folyamatok elemzéséhez. A gazdasági élet és a kormányzati oldal képviselői havonta, hathetente egyeztethetnek a vállalkozásokat közvetlenül érintő jogszabályokról, már az intézkedések előkészítő szakaszában.

Az új intézmény elnöke a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter. A kormány részéről tagjai a gazdaság működési feltételeinek javításában kiemelt szerepet játszó szakminiszterek: a pénzügyminiszter, a szociális és munkaügyi miniszter, az igazságügyi és rendészeti miniszter, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, a tudománypolitikai-kutatásfejlesztési tárca nélküli miniszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és a Miniszterelnöki Hivatalt irányító miniszter által kijelölt állami vezetők. Állandó meghívottként részt vesz az üléseken a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által kijelölt állami vezető.

A társelnöki funkciót a gazdasági szereplők által választott soros ügyvivő tölti be. A fórumban a gazdaság minden szektora szerephez jut: tagjai a Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének elnöke, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke, az Agrárkamara képviselője, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a kisvállalkozói szövetségek (KÉSZ) két képviselője, a Befektetői Tanács képviselője és a Magyarországon működő külföldi vegyes-kamarák képviselője.

A GEF véleményt nyilvánít a vállalkozásokat közvetlenül érintő jogszabályok, kormányzati intézkedések tervezeteiről; jogszabályok alkotását, jogszabályok módosításait és egyéb kormányzati intézkedéseket kezdeményez; intézkedéseket határoz el és vitat meg az adminisztráció csökkentése, a szabályozási és működési környezet javítása érdekében; részt vesz a jogszabályok és egyéb döntések hatásainak feltárásában; az érintett minisztereknél előzetes vagy utólagos hatásvizsgálat elvégzését kezdeményezi. Az új szervezet tevékenységéről évente jelentést készít, amelyet nyilvánosságra hoz.

A kormány a Fórum létrehozásával egyidejűleg kezdeményezi a Vállalkozásfejlesztési Tanács és a Versenyképességi Tanács megszűntetését. A GEF tevékenysége az Országos Érdekegyeztető Tanács feladat- és hatáskörét nem érinti, az ülések állandó meghívottja az OÉT munkavállalói oldalának képviselője.

Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter az elmúlt hónapokban egyeztetéseket folytatott a munkaadói szervezetek, a nemzetközi kamarák, a kis- és középvállalkozói szövetségek és a magyarországi nagybefektetők képviselőivel a gazdasági növekedés felgyorsítását elősegítő nemzeti közös nevező megtalálása érdekében. E megbeszélések nyomán jön létre a kormányzat és a piaci szereplők párbeszédének állandó színtereként a GEF, amely első ülését várhatóan augusztus végén tartja.

Szóljon hozzá!