ZETApress

hírportál

Megduplázzuk az innovatív vállalkozások számát!

Az üzleti és innovációs központok, mint hídképző szervezetek stratégiájának középpontjában az innovatív vállalkozások létrehozása, versenyképes működésük elősegítése áll. Magyarországon jelenleg a mintegy hétszázezer működő vállalkozás közül hat-hétszáz az innovatív vállalkozások száma, ami arányait tekintve messze az EU átlaga alatt marad, tudtuk meg a délelőtti sajtótájékoztatón.

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ, a Magyarországon 1994 óta működő hídképző szervezet fő célkitűzése, hogy jelentős mértékben növelje, megduplázza a magyar innovatív vállalkozások számát és gazdasági erejét.

Ezen cél érdekében pályázta meg és nyerte el az INNOSTART az European Business Network (EBN) éves kongresszusának budapesti megszervezését, illetve kezdeményezte a négy magyarországi BIC minősítéssel rendelkező innovációs központ együttműködésének erősítése érdekében az Üzleti és Innovációs Központok Magyarországi Hálózatának létrehozását.

Június 25-e és 27-e között Budapesten kerül megrendezésre az EBN XVII. éves kongresszusa az INNOSTART szervezésében. Az EBN fogja össze azon szervezeteket, amelyek üzleti és innovációs központként (BIC minősítéssel) tevékenykednek az Európai Unió országaiban és kiemelkedő eredményeket ért el az európai innovatív vállalkozások számának és teljesítményének növelésében.

A kongresszus célja az új, tehetséges innovatív vállalkozások növekedésének elősegítése, a határokon átnyúló együttműködések erősítése, valamint a kelet-európai országokkal való szorosabb kapcsolat kialakítása. A kongresszus keretében megrendezésre kerülő rendezvények lehetővé teszik a magyar résztvevők számára a nemzetközi kapcsolatok kiépítését, fejlesztését illetve az európai országokban bevált legjobb gyakorlatok megismerését. A kongresszus alkalmat ad arra is, hogy magyar kutatás-fejlesztés, innováció kiemelkedő képviselői beszámolhassanak a hazai innováció-politika célkitűzéseiről, eredményeiről.

A hazai innovatív vállalkozások számának jelentős növelése, megduplázása, versenyképességük javítása, illetve az EBN kongresszus üzenetének megfelelően a ?legjobb gyakorlatok? alkalmazása érdekében a BIC minősítéssel rendelkező hazai EBN tagok a Magyarországi BIC Hálózat létrehozásáról döntöttek.

A sajtókonferencián aláírásra került együttműködési megállapodásban a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, az INNOSTART, a Székesfehérvári Vállalkozói Központ Közalapítvány, illetve a ValDeal Innovációs Zrt. azt tűzik ki célul, hogy tevékenységük és szolgáltatásaik összehangolásával hatékonyabban vegyenek részt a magyar vállalkozói szektor fejlesztésében, javítsák annak üzleti környezetét és innovációs kapacitását, különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozásokra. Automatikusan a hálózat tagja lehet, minden olyan hazai szervezet, mely rendelkezik uniós BIC minősítéssel. A Magyarországi BIC Hálózat létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás aláírói az alábbiak voltak:

BIC-FÓKUSZ

A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az uniós akkreditációs folyamat eredményeképp, Magyarországon másodikként, 2006. május 3-tól BIC-FÓKUSZ néven teljes jogú BIC tagsággal rendelkezik. Az Alapítvány, mint regionális BIC elsősorban a vállalkozások számára nyújt innovációs tanácsadást, illetve maga is részt vesz különböző innovációs projektekben. Ezen felül jelentős forrás kihelyezési tevékenységet végez, illetve határon átnyúló projektek révén a nemzetközi kapcsolatokban is aktív.

Az Alapítvány egyik alapító tagja az idén létrehozott Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesületnek, illetve az Alapítvány igazgatója, Dr. Kiss István egyúttal az egyesület elnöke. Az Alapítvány a BIC minősítés mellett, ISO 9001-es, illetve felnőttképzési akkreditációval is rendelkezik. A nemzetközi, illetve határon átnyúló kapcsolataik elsősorban a környező határ menti magyarlakta területeket érintik (Vajdaság, Erdély), de jó kapcsolatokat ápolnak az angliai Kent megyével, illetve a németországi Schwarzwald – Baar Járással is. Brüsszeli szakértőjüknek köszönhetően folyamatosan értesülnek a legfrissebb információkról, illetve pályázati lehetőségekről, amelynek köszönhetően több, KKV-kat érintő Interreg kezdeményezésben is részt vesznek.

Innovációs projektjeik közül az egyik legkiemelkedőbb a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont projekt, amely jelenleg, mint kiemelt projekt javaslat van a kormány előtt, és amelyet az Alapítvány kezdeményezett. A komplex projekt célja egy olyan regionális fejlesztési központ létrehozása, amelynek elsődleges feladata az innováció, a K+F tevékenység, a műszaki és alkalmazott innovációs tevékenység fejlesztése.

INNOSTART

Az Alapítvány 1994-ben alapult, az Üzleti és Innovációs Központok (BIC) mintájára az EU PHARE Programjának jelentős támogatásával. Megalakulása óta az INNOSTART teljes jogú tagja az Üzleti és Innovációs Központok Európai Hálózatának (EBN) valamint a Magyar Innovációs Szövetségnek.

Az EBN tagjaként az INNOSTART jelentős szerepet játszik a BIC know-how és módszertan hazai terjesztésében. Az INNOSTART részt vett a Közép-Magyarországi Régió innovációs stratégiájának fejlesztésében, valamint alapító tagja a Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökségnek.

Az INNOSTART az elmúlt öt évben több, mint 40 hazai és Európai Uniós pályázaton és projektben vett részt sikeresen, így több milliárd forint támogatást nyert el megbízói részére.

Az INNOSTART több mint 100 képzési programjában 2500 hallgató vett részt és vizsgázott jó eredménnyel 4 földrész 38 országából. Ezen felül 150 innovációs menedzsert, brókert képeztek ki. Az INNOSTART virtuális és tradicionális inkubációt kínál, valamint segít a támogatási források és finanszírozási lehetőségek beazonosításában, ezzel emelve a kezdő innovatív vállalkozások növekedési potenciálját. Az Üzleti Angyal klubok keretében az új innovatív projektek megvalósításához befektetők, partnerek és mentorok nyújtanak segítséget az induló vállalkozóknak ahhoz, hogy azok a jövőben az innováció, a vagyoni gyarapodás és a munkahelyteremtés előmozdítóivá válhassanak.

Az INNOSTART egyik sikeres projektje a Terrawald Kft., melynek tulajdonosa egy innovatív ötlettel (önélező, önfogazó ekevas) fordult az Alapítványhoz. Az INNOSTART munkatársai meggyőzték és hozzásegítették a feltalálót ahhoz, hogy az új technológia megvalósításához sikeresen pályázzon fejlesztési forrásokra, így időközben az ötletből egy 50 millió forint alaptőkéjű, 15 főt foglalkoztató, folyamatosan fejlődő innovatív vállalkozás jött létre.

Székesfehérvári Vállalkozói Központ Közalapítvány

A szervezetet Székesfehérvár városa 1991-ben alapította, fő feladatként az induló vállalkozások munkájának segítését, inkubátorház működtetését határozta meg. 1993 óta működő inkubátorház a kezdetekben általános vállalkozás-segítő feladatokat (oktatás, tanácsadás, iroda bérlet, egyszerű irodai szolgáltatások) látott el mindig igazodva a vállalkozók igényeihez.

Az innováció elősegítése érdekében a Közalapítvány kezdeményezésére, részvételével megalakult a Székesfehérvári Innovációs Tanács, melynek egyik célja a felsőoktatatási intézmények, vállalkozás segítő szervezetek és az innovatív vállalkozások jobb együttműködésének biztosítása. A Közalapítvány egyik alapító tagja a nemrégiben alakult Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Kft.-nek, melynek célja az innováció regionális folyamatában való aktív részvétel.

A Közalapítvány az elmúlt években számos innovációt elősegítő sikeres projektet valósított meg a régióban. Ezek egyike az un. ?Technológia pont? kialakítása, működtetése és fejlesztése, melynek révén a kis-és közepes vállalkozások számára a műszaki tervezéshez, térinformatikai és környezetmérnöki, illetve marketing célú feladatok ellátásához hardver és szoftver eszközöket biztosít a Központ. A program folyamatos működése, újabb eszközök beszerzése révén a későbbiekben egy többcélú technológiai inkubátor működtetése a cél.

ValDeal Zrt.

Bár Magyarország ötletekben, találmányokban nagyhatalom ? mégis kevés szellemi termékből lesz üzletileg is sikeres vállalkozás. A két éve létrejött ValDeal Zrt. alapítói – sokéves, részben nemzetközi – tapasztalataikra alapozva ezen változtatnak. Az alapítók, köztük Polgárné Májer Ildikó elnök-vezérigazgató a megoldást a magyarországi K+F eredmények, és az üzleti szféra összekapcsolásában látja, amire itthon, Magyarországon még nem nagyon volt példa.

A cég rövid két esztendő alatt két projektgyűjtő versenyt is hirdetett, melyre sok száz pályázat érkezett: egyetemi kutatócsoportoktól az egyéni feltalálókig igen jelentős volt az érdeklődés. Az austini Texas Egyetem IC2 Intézet szakértőinek segítségével kiválogatott, legígéretesebb találmányok közül azóta már nem egy ? mint például az intelligens sebészeti eszköz, a Jedi-kés, vagy a papírbili – valóságos nemzetközi sikertörténet.

A ValDeal a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatán 2007-ben 550 millió forint támogatást nyert céljai megvalósítására. A cég – saját anyagi ereje mellett – ezt az összeget is arra fordította-fordítja, hogy létrehozza és működtesse integrált innováció menedzsment szolgáltató központját. A ValDeal tulajdonosai sok százmillió forint magántőkét is kockáztatnak a modell kifejlesztésére: a 26 hónap alatt összesen közel másfélmilliárd forintot költöttek arra, hogy az értékes ötletből jó üzlet is legyen.

Szóljon hozzá!