ZETApress

hírportál

Új forráslehetőségek az MFB-től

Az ÚMFT és ÚMVP pályázatok önrészének finanszírozására kibocsátott kötvények refinanszírozásában is részt vesz az MFB: hitelt és kötvényt is ajánl a KEOP derogációs projektek önrészének finanszírozására, tudtuk meg Sajtóosztályuktól.

Az MFB Zrt. Igazgatósága jóváhagyta az Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programot. A konstrukció kedvezményes, államilag támogatott forráslehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok, azok társulásai és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai által az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) operatív programjainak keretében megvalósított beruházások önrészének finanszírozásához. Az Igazgatóság döntött a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelcéljának kiegészítéséről is. Ez a KEOP pályázatainak keretében megvalósított derogációs projektek önrészének finanszírozását célzó hitel feltételeit szabályozza.

Az Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programot az MFB Zrt. az ÚMFT és az ÚMVP pályázataihoz szükséges önrész finanszírozására kibocsátott zártkörű önkormányzati kötvények refinanszírozásához hirdeti meg. Az MFB közvetlen kötvényjegyzéssel nem vesz részt a hatvanmilliárd forint keretösszegű Programban. A kötvény típusa változó kamatozású önkormányzati kötvény.

Az önkormányzatok és azok társulásai a Kötvényfinanszírozási Programból kapott összeget a fenti pályázatok keretében megvalósuló beruházások pályázati önrészének teljes körű, vagy részbeni finanszírozására bocsáthatják ki. A kötvény legkisebb egysége (névérték) tízezer forint, darabszáma nem korlátozott, lejárata legfeljebb 25 év, a tőketörlesztés kezdete legfeljebb öt év, negyedévente egyenlő tőketörlesztő részletekben. Az ÚMFT és ÚMVP pályázatainak keretében megvalósított beruházások esetén a forintban fizetendő kamat háromhavi EURIBOR+legfeljebb 2,5%/év. A kötvénykibocsátásból származó forrás tárgyi eszközökbe történő beruházáshoz, immateriális javak beszerzéséhez vagy létesítéséhez használható fel.

Az MFB Zrt. csak befejezett és számviteli dokumentummal alátámasztott beruházások, illetve beruházási szakaszok finanszírozásához nyújt refinanszírozási forrást a programban résztvevő hitelintézetek részére. A Program keretében refinanszírozási kölcsönszerződés megkötésére 2013. december 31-ig van lehetőség.

A Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 235 milliárd forintos keretösszege az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások finanszírozását szolgálja. Az ÚMFT operatív programjaiban meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrészt biztosító hitelcélok ? az Igazgatóság döntése értelmében ?június 09-től kibővültek a KEOP keretében megvalósított derogációs projektek ? elismerhető (elszámolható) költségein belül elvárt megtérülő ? önrész finanszírozását célzó hitelcéllal. A hitel felhasználható a szennyvízelvezetést és -tisztítást, az ivóvízminőség javítását, a szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek létrehozását, valamint a települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok beruházási önrészének finanszírozásához. A kamattámogatást legfeljebb ötvenmilliárd forint keretösszegig kaphatják az önkormányzatok és azok társulásai. A futamidő változatlanul legfeljebb 25 év, öt év türelmi idővel, a rendelkezésre tartási idő pedig legfeljebb négy év.

A Hitelprogramon belül más hitelcélok esetén a kedvezményes ? háromhavi EURIBOR+legfeljebb 2,5 és 3,5%/év ? forintban fizetendő kamat változatlan marad. A Hitelprogram egyetlen hiteldíja, az egyszeri projektvizsgálati díj (a hitel teljes összegének 1-1,5%-a) sem változott.

A KEOP derogációs projektek önrészének kötvényből történő finanszírozása esetén legfeljebb harmincmilliárd forint kötvényösszegig kapcsolódhat kamattámogatás. Ez esetben a kamat a tőketörlesztés megkezdéséig legfeljebb 1,5%/év, utána háromhavi EURIBOR+legfeljebb 2,5%/év. A KEOP pályázatainak esetében az elismerhető (elszámolható) költségeken belül csak az elvárt megtérülő önrész finanszírozható és kizárólag csak önálló kötvénykibocsátással.

Szóljon hozzá!