ZETApress

hírportál

Stratégiai program a vállalkozásoknak

Az Új Magyarország Vállalkozói Program összefogja mindazokat a célokat és fejlesztési forrásokat, amelyek bármely vállalkozás számára eredményt hozhatnak, mondta Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter az új kormányzati szintű kkv-fejlesztési stratégia megvalósításának egyik jelentős bázisán, a Magyar Fejlesztési Bankban tartott közös sajtótájékoztatón.

Erős János, a bank vezérigazgatója a kedvezményes finanszírozási források bankcsoport szintű rendszeréről és átláthatóságáról beszélt. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztések sikeréhez, a gazdaság dinamizálásához az Európai Unió programjaival összhangban, a mikro-, kis- és középvállalkozások aktív közreműködése is szükséges, valamint az, hogy a fejlesztéspolitikában az eddigieknél is nagyobb szerepet kapjanak ezek a cégek. Gondolkozz először kicsiben! ? kezdte tájékoztatóját a vezérigazgató, idézve az uniós kkv-programot, amelynek az MFB kkv-król szóló üzleti filozófiája és finanszírozási lehetőségei is megfelelnek.

A kkv-k ? amelyek a hazai vállalkozások döntő többségét adják ? a foglalkoztatásban alapvető fontosságúak, az értéktermelésben a magyar GDP több mint felét állítják elő, viszont a fejlődési dinamikát biztosító exportnak csak mintegy egyharmadát adják. Ezt az ellentmondást a hatékonysági és alkalmazkodási lehetőségeik elősegítésével lehet és kell feloldani. A versenyt mindenben előtérbe helyező Európai Unió a Lisszaboni Stratégiájának továbbfejlesztésében is ennek megfelelően gondolkodik. A Magyar Fejlesztési Bank ezen elvek alapján alakítja az új vállalkozói programjait.

A program fejlesztési forrásai

A kis- és középvállalkozások fejlesztésére vonatkozó kormányzati stratégia négy területet jelölt ki annak érdekében, hogy a kkv-k gazdasági teljesítménye a vállalkozók aktív közreműködésével növekedjen: támogató szabályozási környezet, finanszírozási források bővülése, vállalkozói tudás fejlődése, üzleti infrastruktúra fejlesztése. Az Új Magyarország Vállalkozói Program (ÚMVP) valamennyi mikro-, kis- és középvállalkozás számára komplex fejlesztési eszközrendszert biztosít, amelyben az MFB és Bankcsoportja a jövőben is meghatározó szerepet tölt be.

A program célja

A kis- és középvállalkozóknak olyan eredményeket hozó szolgáltatások biztosítása, amellyel sikeres jövedelemtermelés növekedést érhetnek el, biztosítva ezzel a foglalkoztatás bővülését, stabil működésüket és versenyképességük javítását. A kkv-szektor erősödése az üzleti környezet fejlesztését, a gazdaság bázisának szélesítését szolgálhatja. Az ÚMVP alapját a 2005-ben hozott kormányzati és GKM koncepciók, a tavalyi Kormányprogram, az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az idén hozott kormányhatározatok és a szaktárca koncepciói, valamint az EU kkv-kről szóló programjai adják. A Program az eddig is sokoldalú kkv-fejlesztéspolitikai forrásokat átláthatóvá teszi, a kkv-k fejlettségi szintjének megfelelő együttműködést ajánl úgy, hogy az állami beavatkozás területeit és mértékét is behatárolja.

A Program jelentős újdonsága, hogy a globalizációs feltételekkel és az uniós elvekkel összhangban a különböző állami és fejlesztéspolitikai eszközök közötti szinergiákra épít, miközben jelentősen megnöveli az államilag támogatott finanszírozási források körét. A Magyar Fejlesztési Bank új stratégiája az Új Magyarország Vállalkozói Programért. Az MFB 2007-2011-ig szóló új stratégiája már figyelembe vette a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal foglalkozó kormányzati és szaktárca szintű, valamint uniós programok célkitűzéseit, és az általános gazdasági környezeti változásokat.

A 2006-ban létrejött operatív holding szerkezetű MFB Bankcsoport már a vállalkozásfejlesztési intézményrendszer koncentrálódását tükrözi. Az MFB a megváltozott gazdasági környezetet figyelembe véve fejlesztette tovább bankcsoporti stratégiáját. Ennek célja az integrált termékpaletta kialakítása, az igényekhez igazított fejlesztési forráslehetőségek biztosítása egy rugalmas intézményrendszer hatékony működésével. Az MFB stratégiai alapelve a felzárkózásért, a versenyképességért: biztosítani az uniós és hazai források elérhetőségét és ezzel együtt a kevesebb, de hatékonyabb állami támogatás uniós elv követése, hatékony forrásfelhasználás mind a bank, mind az ügyfelei részéről.

Az Új Magyarország Vállalkozói Programban meghatározó szerepet kapnak az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramon belüli prioritások: A Projektkiegészítő Hitelprogram az uniós és hazai pályázatok önrészéhez ad hitelt, ezzel segítve a pályázatok forrásainak elérhetőségét. Egy példán érzékeltetve: ha egy pályázó húszmillió forintos beruházást akar megvalósítani, amihez hétmillió forintos támogatást kap a Gazdaságfejlesztési Operatív programból, akkor a sajáterőt, ötmillió forintot önmagának kell biztosítani. A különbözetre viszont nyolcmillió forintos kedvezményes kamatozású, 15 éves lejáratú hitelt vehet fel a Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramból.

Az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelt a közeli hetekben vezeti be az MFB azzal a céllal, hogy gyorsan és egyszerűen lehessen legfeljebb ötvenmillió forintos fejlesztési hitelhez jutni. Az MFB bankügynöki együttműködésre törekszik a takarékszövetkezetekkel, bankokkal, kamarákkal, szakmai- és érdekszövetségekkel, valamint az üzleti szektor azon képviselőivel, akik pénzügyi, műszaki tanácsadással is támogatnák a vállalkozások technológiafejlesztéséhez kapcsolódó beruházási hiteleinek megvalósítását. Első lépésben tízmilliárd forintos keretösszeggel indul a program, ami négy-ötszáz vállalkozás számára jelenthet versenyképességet javító forrást.

Decembertől a vállalkozások számára az MFB lehetőséget biztosít, hogy a Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében ne csak forint, hanem euró alapú hitelt is igénybe tudjanak venni négyezer eurótól 11 millió euróig. A Új Magyarország Forrás Áthidaló Tőkehitel lehetőséget ad arra, hogy minimálisan öt-hétéves türelmi idővel vegyenek fel hitelt amellyel részben pótolhatják a vállalkozások tőkehiányát és ezáltal jelentősen javíthatják versenyképességüket. Mikrohitel Plusz Program a jövőben is a Jeremie programok kiegészítője lesz.

A kkv-kat közvetetten is segítő egyéb új hitelek

A december végén induló, hatvanmilliárd forintos Új Magyarország Önkormányzati Kötvényfinanszírozási Program. Ez lehetővé teszi, hogy az európai uniós pályázatokhoz szükséges saját erő pótlását az önkormányzatok kötvénykibocsátással, alacsony kamat mellett tudják megvalósítani. Az Önkormányzati Hitelprogram és a Kötvényprogram együttesen olyan fejlesztési forrás-együttest jelent, ami biztosíthatja a vállalkozások helyi infrastruktúrájának és üzleti környezetének fejlődését.

A következő hónapokban néhány új fejlesztési program bevezetése is várható. Az Új Magyarország Lízing Finanszírozási Program mikro- és kisvállalkozások gép- és beruházási lízinglehetőségeit segíti. Az Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram pedig a technológiafejlesztést végrehajtó vállalkozások számára ad majd kedvezményes kamatozású, középlejáratú forgóeszközhitelt.

Összességében az MFB Rt. 417 milliárd forint 15-25 éves fejlesztési hitellehetőséggel van jelen a piacon, és minden hitelprogramjában biztosítja az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program saját erő pótló finanszírozását. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv által nem érintett területekre, gazdaságfejlesztési céllal, 2008 és 2010 közötti időszakra további 250-300 milliárd forintnyi hosszúlejáratú újabb kedvezményes hitel biztosítását teszi lehetővé a hazai fejlesztési bank.

Szóljon hozzá!