ZETApress

hírportál

Nem az MFB tanácsadója volt az E&Y

Az utóbbi időben számos téves utalás jelent meg a magyar sajtóban az Ernst & Young-nak a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Ganz Transelektro Villamossági Zrt-be (továbbiakban GTV) történt befektetésében betöltött szerepével kapcsolatosan, tudtuk meg sajtóosztályuktól, ezért szeretnék ezeket a téves információkat helyreigazítani. Az alábbiakban azokat a tényszerű információikat közöljük, amelyek bemutatják, milyen szerepet töltött be az Ernst & Young a GTV-vel kapcsolatban.

Az Ernst & Young nem volt az MFB tanácsadója annak a GTV-ben 2004. évben történt részesedésszerzése során, kezdődik a híradás. Az Ernst & Young, mint a GTV bejegyzett könyvvizsgálója a GTV magyar számviteli törvény szerint készült éves beszámolóiról adott ki könyvvizsgálói jelentést. Az auditált éves beszámolók 2002, 2003. és 2004. évekre 868 millió forint, 1 246 millió forint és 1 225 millió forint mérleg szerinti veszteséget mutatattak. Elvégezték a GTV 2005. december 31-i éves beszámolójának könyvvizsgálatát is, és kibocsátották könyvvizsgálói jelentésüket a részvényesek közgyűlése részére. Az Ernst & Young teljes mértékben bizonyos abban, hogy a GTV fenti beszámolóinak könyvvizsgálatát a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végezte.

Az Ernst & Young nem nyújtott semminemű befektetés előtti tanácsadást az MFB részére, annak a GTV-ben 2004 őszén történt részesedésszerzése kapcsán. Tudomásuk szerint az MFB elvégezte a saját befektetés megszerzése előtti pénzügyi vizsgálatát, és egy másik nemzetközi könyvvizsgáló céget bízott meg a GTV-ben történt tulajdonszerzésüket megelőző pénzügyi és adóátvilágítási munkálatokkal és tanácsadással.

Nem csak, hogy az Ernst & Young nem nyújtott befektetéssel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatásokat az MFB-nek, de nem volt megbízásuk arra sem, hogy könyvvizsgálói vagy egyéb átvilágítási munkát végezzenek a fenti részesedésszerzés óta a GTV menedzsmentje által készített, és a GTV Igazgatósága számára benyújtott negyedéves pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatban. Nem kaptak meghívást, és nem is vettek részt azokon az igazgatósági üléseken, ahol ezen tájékoztatókat tárgyalták. Következésképpen, az Ernst & Young nem adott ki semmilyen audit, vagy egyéb átvilágítási jelentést és nem nyújtott egyéb biztosítékot bárkinek ezen negyedéves menedzsment információkkal kapcsolatban.

Az Ernst & Young, mint világszerte elismert, vezető könyvvizsgáló, adó- és tranzakciós tanácsadó vállalat elkötelezett amellett, hogy növelje a közvélemény bizalmát a könyvvizsgáló és a tanácsadó vállalatok, valamint a pénzügyi jelentések minősége iránt. A Föld több mint 140 ország 107 ezer dolgozója a legmagasabb fokú integrációt, minőséget és professzionalizmust képviseli, hogy ügyfeleinek a pénzügyi, üzleti és kockázatkezelési tudáson alapuló megoldásokat kínálja az Ernst & Young audit, adó és üzleti tanácsadás szolgáltatási fő tevékenységei során. A magyarországi Ernst & Young-ról további információkat a weboldalukon olvashat. A magyar Ernst & Young a globális Ernst & Young szervezetének tagja, fejeződik be közleményük.

Szóljon hozzá!