ZETApress

hírportál

Önállósodott a CÉHálózat

Hazánk első civil szociális szolgáltatókat tömörítő érdekvédelmi szervezete már 66 szervezetet tömörít! További bővülés várható ? tudtuk meg Baráth L. Andreától.

Csak 49-77 százalékát fedezik szolgáltatásonként a civil szolgáltatók saját bevételei (térítési díj és az állami támogatás), amelyből az állami feladatokat átvállalva a nappali-, a tartós bentlakásos-, és az átmeneti ellátást biztosítják fogyatékos és pszichiátriai beteg emberek számára. A Kézenfogva Alapítvány által facilitált már 64 szervezetet tömörítő, informális szövetségként is aktív lobbi- és érdekvédelmi munkát végző Civil Érdekvédelmi Hálózat (CÉHálózat) egyik fő célkitűzése a diszkriminatív hátrány leküzdése.

Az önállósodás időszakába ért az eddig informálisan működő Civil Érdekvédelmi Hálózat (CÉHálózat) a szociális szolgáltatók civil érdekvédelmi együttműködése. CÉHálózat néven 2006 óta működik a fogyatékos embereknek országszerte szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek alulról szerveződő érdekvédelmi összefogása, amely 2010 márciusától egyesületi formát öltött. Többek között az eddig elért eredmények bemutatása, a jövőbeni feladatok meghatározása, valamint a kapacitásbővítés a célja a Hatékony összefogás ? eredményes érdekérvényesítés: a CÉHálózat önállósodása című szakmai konferenciának.

A CÉHálózat 2006 óta folyamatosan működik és sikeres érdekérvényesítési lépéseket tesz mind a fogyatékos személyek, mind a számukra szolgáltató és őket foglalkoztató civil szervezetek érdekében. 2007-ben erőteljesen fellépett a szociális ellátás terén bevezetett, a civil szolgáltatókra nézve különösen hátrányos ún. irányított területi kiegyenlítési rendszer (ITKR) eltörlése érdekében. Eredményeképpen: a minisztérium az ITKR-t eltörölte.

Ugyanebben az évben sikerült elérni, hogy a tartalékalap-képzési kötelezettséget a kormány a civilek számára eltörölje. 2008-ban a CÉHálózat Az ellátottak ennél többet érdemelnek címmel kidolgozta a civil szolgáltatók hátrányos megkülönböztetése elleni stratégiáját. Az intenzív lobbimunka után az állam elismerte, hogy a civil szolgáltatók fennmaradása, a civil értékek megőrzése és a civil szervezetek szociális szolgáltatásait igénybe vevő rászorulók ellátásának biztosítása csak kiegészítő támogatás révén biztosítható.

Ennek forrása a Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZOC-KIE-08 ? Fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére nappali és/vagy bentlakásos szociális ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatására című félmilliárd forint keretösszegű pályázat volt 2009-ben több komoly lobbi tevékenységet végzett a CÉHáló. Így a Pénzügyminisztérium által tervezett drasztikus megszorítás szerint az intézményen belüli fejlesztő-felkészítő foglalkoztatási támogatásban részesülő egyáltalán nem lett volna jogosult nappali ellátási normatívára.

A CÉHáló javasolta a fogyatékos emberek komplex rehabilitációját szolgáló nappali ellátás és szociális foglalkoztatás együttes ellátásához szükséges finanszírozási rendszer megőrzését. Eredmények: megmaradt 40%-nyi szociális normatív támogatás, ill. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány FSZF-10121 ? Fogyatékos személyek részére szociális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támogatása című pályázata keretében szétosztott 427 millió 44 ezer 408 forinttámogatás.

Emellett a CÉHálózat szakértői anyagot állított össze a 2010-es költségvetési törvény véleményezésére és egyúttal módosító javaslatokat fogalmazott meg, a javaslatok indokoltságát alátámasztó adatokkal, számításokkal. Eredmények: kiegészítő normatíva helyett pályázati konstrukcióban biztosított pluszforrások 188 millió forint keretösszeggel, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által meghirdetett 4991 ? Fogyatékos személyek részére lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók 2010. évi egyszeri kiegészítő támogatása pályázatán.

Ebben az évben a lobbi-munkának köszönhetően az autista és halmozottan fogyatékos személyek ellátásának támogatásával kapcsolatban a CÉHáló javasolta, hogy az arányaiban jóval nagyobb gondozási szükséglet kompenzációjaként a költségvetési törvényben rögzítsenek egy kötött felhasználású, kiegészítő támogatást (390 ezer forint/fő/év). Eredmény: az FSZK 4991 számú pályázati forrás differenciált szempontrendszer alapján került elosztásra.

Szóljon hozzá!