ZETApress

hírportál

Októberi fogyasztásunk

Az energiafogyasztás csökkent, a földgáz tárolói készletszint tovább emelkedett tavaly októberben. Nőtt a hazai primerenergia-termelés és az energiahordozók importja is, míg a felhasználás csökkent. A földgáz belföldi felhasználása 2008 óta a legalacsonyabb október havi érték.

A megelőző évektől eltérően tavaly október hónapban tovább folytatódott a tárolói földgáz készletek növekedése, így a hónap végére 11,1 %-kal haladta meg az előző évi szintet – olvasható a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2022. október havi energiastatisztikai riportjában.

Az országos primerenergia-termelés 2022. október hónapban 37,94 PJ volt, amely 2,08 PJ-lal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az energiahordozók importja októberben 77,97 PJ volt, amely 23,4%-kal magasabb, mint az előző év azonos hónapjában. Ennek oka elsősorban a földgáz jelentős importnövekedése, amely 150,4%-kal emelkedett. Ezzel szemben a szénimport 3,3%-kal, a kőolaj és kőolajtermék import 28,0%-kal, a villamos energia behozatala 4,6%-kal és az egyéb nem megújulók importja 16,7%-kal esett vissza az előző évihez képest.

Az országos primerenergia-felhasználás 79,91 PJ volt, amely 17 PJ-lal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A megújuló energiaforrásokból származó felhasználás 0,34 PJ-lal emelkedett, míg a fosszilis energiahordozók felhasználása 17,07 PJ-lal csökkent az előző évihez képest. A földgáz belföldi felhasználása a tárgyhónapban 19.173 TJ volt – 2008 óta a legalacsonyabb október havi érték -, amely részben a magas energiaárak miatti keresletcsökkenéssel, részben pedig az enyhébb időjárás következtében felmerülő alacsonyabb fűtési igénnyel áll összefüggésben.

Október hónapban a megelőző évektől eltérően tovább folytatódott a tárolói földgáz készlet növekedése. A hazai tárolók mobil zárókészlet szintje 11,1%-kal haladta meg az előző év azonos hónapjában mért értéket. A földgáztárolók töltöttségi szintje a hónap végén 85,2%-os volt.

2022 októberében a bruttó villamosenergia-termelés 3110 GWh volt, amely 2,3%-kal magasabb az előző évinél. A hazai összes villamosenergia-felhasználás 3794 GWh volt, amely 7,1%-kal alacsonyabb a megelőző év azonos időszakához képest.

A megújuló forrásból származó bruttó villamosenergia-termelés 5,6%-kal, a nukleáris eredetű 8,3%-kal emelkedett, míg a fosszilis alapú 6,3%-kal, az egyéb forrásból származó pedig 13,1%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A földgázból termelt villamos energia mennyisége 18,6%-kal esett vissza, míg a szén és széntermékekből termelt – elsősorban a lignit alapú villamosenergia-termelés javuló rendelkezésre állása következtében – 31,2%?kal emelkedett az előző évihez képest.

A napelemmel termelt villamos energia mennyisége 14,6%-kal nőtt, míg a szélerőművek termelése 41,9%-kal esett vissza. A vízből és a biomassza forrásból termelt energia mennyisége nőtt, míg a biogáz és a megújuló kommunális hulladékból származó termelt mennyiség csökkent.

A MEKH havi rendszerességgel publikál adatokat a hazai szén- és kőolajtermékekről, valamint a villamos energia- és földgázellátásról. Az energiatermelésre, készletekre, ellátásra vonatkozó havi adatok és a primer mérleg a tárgyhónapot követő 65. napon érhetők el.  A MEKH a hivatalos statisztikai adatokat az Eurostathoz igazodva az előre meghatározott és kihirdetett tájékoztatási terv és publikációs naptár alapján teszi közzé honlapján.

Szóljon hozzá!