ZETApress

hírportál

Már nyáron csökkenhetnek a roaming-díjak

Csaknem egy évi előkészítést követően, május 23-án az Európai Parlament nagy többséggel megszavazta az unió területén érvényesíthető nemzetközi roaming-díjak (barangolás) szabályozását. A Magyarország által is támogatott uniós rendelet hatálybalépésével a fizetendő díjak rövidesen jelentősen csökkenhetnek, tudtuk meg a GKM Sajtóosztályától.

Az Európai Bizottság és az európai nemzeti szabályozó hatóságok szervezete (ERG), több fórumon jelezte már 2005-ben is, hogy az EU területén igénybe vehető roaming, azaz a mobilszolgáltatók ún. barangolási szolgáltatása, minden belátható indok nélkül, elfogadhatatlanul magas. Ennek okai többek között, hogy a felhasználók által fizetett (fogyasztói) díjak ? viszonylattól, ill. szolgáltatóktól függően ? igen nagy eltérést mutatnak.

Az okok között szerepel még, hogy a hálózat üzemeltetői indokolatlanul magas nagykereskedelmi árakat szabnak, a nagykereskedelmi árak közelmúltban megfigyelhető csökkenése nem jelenik meg a felhasználók szintjén, a szolgáltatást igénybe vevők tájékoztatása nem kielégítő, választási lehetőségük korlátozott, valamint a jelenlegi uniós távközlési keretszabályozás elsősorban nemzeti keretekre épül, ám a nemzetközi szintű roaming esetében a rendelkezésre álló szabályozási eszközök nem elégségesek.

Tavaly márciusban az Európai Tanács ülésén az EU állam- és kormányfői egyetértettek abban, hogy a versenyképesség érdekében csökkenteni kell a nemzetközi barangolás díját. A megújult lisszaboni stratégia is rámutat arra, hogy a gazdasági növekedés eszköze a hatékony és integrált infokommunikációs technológia, amelyet hozzáférhetővé kell tenni úgy európai, mint nemzeti szinten.

Az Európai Bizottság ? megelégelve, hogy számos szakpolitikai kezdeményezés nyomán sem történt előrelépés ? tavaly februárjában bejelentette, hogy rendelet kidolgozását tervezi az unió területén érvényesíthető roaming-díjak ésszerű csökkentése érdekében. Bár ezt követően a szolgáltatók egy része bizonyos csomagokban önkéntes díjcsökkentést hajtott végre, ám annak mértéke továbbra sem érte el az indokolt szintet. A Bizottság megállapította, hogy az egyes szolgáltatók közötti nagykereskedelmi árak csökkenése nem, vagy alig jelenik meg felhasználói szinten.

A szabályozás kidolgozásához a Bizottság 2006. tavaszán kétfordulós nyilvános konzultáción kérte ki az érintettek véleményét. A tagállamok, a szabályozó hatóságok, a fogyasztói csoportok, sőt egyes szolgáltatók is támogatták a roaming-díjak csökkentésére irányuló bizottsági célkitűzést. A szolgáltatók nagy része azonban ? a piaci versenyre és az árak csökkenésére hivatkozva ? ellenezte a tervezett szabályozást, míg néhányan további önkorlátozásra tettek javaslatot.

A rendelet bizottsági szövegtervezete júliusban elkészült. Tartalmát megvitatta ? az uniós döntéshozatali eljárásrendnek megfelelően ? a Tanács és az Európai Parlament is. A két uniós intézmény között a rendelet szövegéről folytatott egyeztetések május 15-én informális megegyezéssel zárultak. Az elért eredmény csaknem teljesen megegyezik a tárgyalások során aktívan képviselt magyar állásponttal. A nagykereskedelmi díjak a rendelet hatályba lépését követően két hónappal, míg a kiskereskedelmi (fogyasztói) árak legkésőbb három hónappal lépnek érvénybe.

A jogsértő mobilszolgáltatók szankcionálását az egyes tagállamok saját hatáskörben dolgozzák ki. A szabályozás a tervek szerint három évig lenne hatályban, de a Bizottság javaslatára tovább is érvényben tartható, ill. szükség esetén az adatszolgáltatásokra (pl. SMS, MMS) is kiterjeszthető lesz. Várhatóan június 7-én a Tanács, azaz a tagállamok döntenek a rendelet sorsáról. A hivatalos döntést követően a rendelet, az unió hivatalos lapjában való közzététellel lép hatályba, előreláthatólag júliusban.

Szóljon hozzá!