ZETApress

hírportál

SAP oktatás az RTF-en

Az SAP Hungary Kft. és a Rendőrtiszti Főiskola támogatási szerződést kötöttek, mely szerint a szoftvercég féléves, ingyenes kurzust biztosít a főként gazdasági nyomozóknak készülő hallgatók számára ? tudtuk meg kommunikátoraiktól.

A március 24-én, szerdán 13 hallgató részvételével elindult kísérleti oktatás keretében az SAP szakemberei két témában adják át a legkorszerűbb üzleti informatikai ismereteket. Az első blokkban a vállalatirányitási rendszerek az üzleti szervezetek működésében betöltött szerepéről tanulhatnak, míg a második blokkban az államigazgatásban működő IT támogatás szerepével, lehetőségeivel ismerkedhetnek a hallgatók. A tapasztalatok együttes kiértékelésétől függően a főiskola tervezi, hogy közös tananyagot fejleszt az SAP-val, valamint a következő szemeszterekben is meghirdeti a kurzust.

Sárkány István professzor, nyugállományú rendőr vezérőrnagy, a Rendőrtiszti Főiskola rektora kiemelte: ? Intézményünk oktatási anyagát folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy hallgatóink az elérhető legjobb, és legmodernebb tudással felvértezve tegyenek majd eleget hivatásuknak. Örömmel fogadjuk az SAP szoftvercég támogatását.

Az SAP nemcsak az üzleti szektorban, hanem az államigazgatás területén is jelentős nemzetközi szereplő. A mostani együttműködés keretében olyan tudást kívánuk átadni, mely hozzásegítik a bűnüldöző szerveket feladataik jövőbeli ellátásához, valamint megmutatjuk a hallgatóknak, miként segíthetik a legmodernebb informatikai megoldások a nyomozói munkát ? mondta Ablonczy Balázs, az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. Az SAP emellett 100-100 ezer forint pénzjutalommal ismerte el az ITDK (Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia) két kiemelkedő pályamunkáját.

SAP oktatás felsőoktatási intézményekben

A megállapodás kiszélesíti az SAP együttműködését a felsőoktatási intézményekkel. Jelenleg számos egyetemen, főiskolán érhető el SAP oktatás, mind SAP Business Suite nagyrendszer, mind kisvállalati (SAP Business One) tematikában.

A Rendőrtiszti Főiskola

Az RTF négy évtizede végzi a rendészeti ágazat számára a tisztképzést. Ennek során az oktató-és nevelőmunka célját és alapját az a pedagógiai meggyőződés és felelősségtudat adja, mely szerint az intézménynek a felvetélt nyert fiatalokat az általuk választott rendészeti pályára magas szinten és sokoldalúan kell képeznie.

A főiskola mára az állami felsőoktatás ismert és elismert intézményévé vált, s a jelentkezők körében nagyon népszerű lett. Az ezredforduló óta tartósan többszörös túljelentkezés az egyes szakokra és szakirányokra. Három évvel ezelőtt megkezdődött az oktatás a biztonsági szakirányon is, amelynek befejeztével a végzettek a magánbiztonsági szférában helyezkedhetnek el.

A változatos és egyre szélesedő képzési lehetőségekkel az intézmény hatékonyan kielégíti a rendészeti szervek és a civil biztonsági szféra felsőfokú szakemberigényét. A rendőri és nem rendőri alapszakok mellett szakirányú továbbképzési szakokat, emelt szintű képzést, felsőfokú szakképzést ls számos szaktanfolyamot szervez az intézmény. A hallgatók a 2006-2007-es tanévet a felsőoktatási alapképzésben (BA) kezdték meg, majd 2008-tól megindult a mesterképzés (MA) is.

Szóljon hozzá!