ZETApress

hírportál

Jönni kell a Viltinbe!

Viltin GalériaTibor Zsolt: Aminek jönnie kell című kiállítását nyitotta meg tegnap este Tímár Katalin a Viltin Galériában. Az április 26-án, szombatig látogatható tárlat mellett a két hete megnyitott A természeten túl című kiállítás is nyitva van április 19-én, szombatig.

A kiállítás központi vonalát Tibor Zsolt elmúlt közel egy évének nagyméretű, hagyományos anyaghasználatból kiinduló, de vegyes technikával készült, táblaképeket idéző papír és vászon rajzai adják. Tibor legújabb munkáinak tematikája megmarad a rá jellemző rétegzett asszociatív építkezésnél. Figyelmének középpontjába az időt, mint a jelen konkrétumát helyezi, majd viszonyítási kísérletet tesz, amelyben a jelen időt vizsgálja a múlt és a fiktív jövő kontextusában.

A finom értelmi foszlányok részleteiben olykor utalnak a művész korábbi rendszert, vagy rendszereket analizáló alkotásaira, amelyek most kiegészülnek további kérdésekkel, állításokkal. Mit jelent ma a látás, a játékosság ? nemcsak a művészetben ? mit jelent a hatalom a hierarchia? A képek egészét vizsgálva egy markáns változásnak lehetünk tanúi: míg korábbi munkáinál a néző tekintete a képet részleteiben tárta fel, és a művész jellemzően nem centralizálta a kompozíciót, így most a kiállításon szereplő nagyméretű rajzokon formailag megjelenik a központosított képalkotás igénye, amely társul egy megújult intenzív színhasználattal.

Tibor Zsolt egy új esztétikai nyelvet alkot. Ismeri a tér fogalmát, de nem az ismert kánon szerint alkalmazza azt. Használ akrilt, ceruzát és grafitot, de nem a megszokott módon. Gyakran látunk stencil és sablon nyomokat műveiben, de nem azt ábrázolják, amire készültek. Nagyméretű rajzai, installációi túlmutatnak a rajz hagyományos értelmezésén, a legrégebbi ismert művészeti interpretációs médiumot egy aktív kortárs képzőművészeti diskurzusba helyezi, és releváns kérdéseket vet fel a rajz és a képzőművészet jelenlegi helyzetére vonatkozóan.

Munkájába beemel projektort, ready-madeket, de maga által készített kisebb-nagyobb objekteket is. Tibor Zsolt építkezik, lázad és meditál, majd mindezt megosztja velünk. Lázad a rutin, a megszokás, a tökéletességre vágyó konformista kispolgár ellen, aki a társadalmi mechanizmusba tagozódva követi és végrehajtja annak utasításait. Lírai rajzai, egy létező világ, nem létező ideáira építő, metafizikus építészet ?tervrajzai?.

Szóljon hozzá!