ZETApress

hírportál

Exhumálás és újratemetés

A II. világháború idején kényszermunkára a mai Moldávia területére hurcolt áldozatok emléke előtt tisztelegve, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, mint a Magyar-Moldáv Kormányközi Hadisírgondozó Megállapodás végrehajtásával magyar részről megbízott szervezet, 2006 október 8-11. között egy ismeretlen magyar áldozat (kényszermunkára elhurcolt, internált, munkaszolgálatos) földi maradványainak exhumálását, hazaszállítását és katonai tiszteletadással történő újratemetését hajtotta végre.

Híradás a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyesbizottság közös tagozati üléséről: A Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyesbizottság 2006. október 3-án a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban megtartotta a 7. ülését.

A magyar delegációt dr. Holló József ny. altábornagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója, az orosz delegációt Jurij Petrovics Kvjatkovszkíj altengernagy, az Orosz Föderáció Kormánya mellett működő Kulturális Központ igazgatója vezette.

A Kormányközi Vegyesbizottság foglalkozott a Budapest V. kerület Szabadság téri szovjet emlékműben okozott károkkal, meghallgatta a 2005-2006. években végzett munkákról a beszámolókat. Az ülésen a magyar Fél megerősítette azt a szándékát, hogy folytatni kívánja az Oroszország területén lévő magyar hadisírok kiépítésével kapcsolatos munkálatokat.

A Kormányközi Vegyesbizottság 2006. október 4-én megtekintette a veszprémi katonatemetőben létesített szovjet parcellát, majd Szombathelyen, a Jáki úti temető Hősi parcellájában részt vett a Körmendről exhumált II. világháborús szovjet katonák földi maradványainak katonai tiszteletadás és orosz ortodox egyházi szertartás melletti újratemetési ceremóniáján. A temetésen Szombathely és Körmend város vezetői, diplomáciai képviselők, magyar katonai és rendvédelmi szervezetek tagjai voltak jelen.

A temetést követően a Kormányközi Vegyesbizottság megkoszorúzta ? a magyar katonaáldozatokra emlékezve ? a ?Lehel kürtje? katonai emlékművet és megtekintette a temetőben felújított kápolnát, valamint Ostffyasszonyfán az I. világháborús nemzetközi hadifogoly-temetőt.

A Kormányközi Vegyesbizottság fennállásának 10 éve alatt egy igen szoros, szakmai együttműködés alakult ki a két végrehajtó szervezet, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Vojennije Memoriali Társaság között. Ez az együttműködés tette lehetővé, hogy a magyar fél kérésére az orosz fél 369 magyar katonai emlékhelyet, illetőleg két központi katonai temetőt hozott létre Oroszországban.

Szóljon hozzá!