ZETApress

hírportál

Levél az alkotmánybíráknak

Alkotmánybírósághoz fordul az MSZP. Mesterházy Attila, az MSZP elnöke sürgős eljárást kérve indítvánnyal fordult tegnap a taláros testülethez ? tudtuk meg sajtósaitól.

A pártelnök a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény alkotmányellenességének megállapítását, és a törvény kihirdetése napjára visszamenőleges megsemmisítését kezdeményezi.

A törvénnyel kapcsolatban az egyik legnagyobb hiányosság a kellő felkészülési idő hiánya. A törvény ugyanis a nyugdíjrendszer szerkezetét gyökeresen átalakítja. Az új rendszerre való áttérésnek a jogbiztonsággal összefüggő alkotmányos követelménye megkívánta volna az érintettek számára olyan felkészülési idő biztosítását, amely szükséges a megváltozott rendelkezésekhez való alkalmazkodáshoz, és különösen ahhoz, hogy a saját és a családjuk gazdálkodását az új feltételekhez igazítva szervezzék meg.

Az MSZP szerint legalább három ponton sérül az Alkotmány: A törvény egyes rendelkezései ellentétesek az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében rögzített, a személyes adatok védelmére vonatkozó követelményekkel. A magánnyugdíjpénztárban maradók személyes nyilatkozattételre kötelezése sérti az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében elismert emberi méltósághoz való jogot. Az Országgyűlés kormánypárti többségének szavazatával elfogadott törvény sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből levezethető, a jogalkotói hatalommal való visszaélésnek a demokratikus jogállamokban általánosan elfogadott tilalmát is.

A Magyar Szocialista Párt továbbra is bízik abban, hogy az Alkotmánybíróság él az Alkotmány védelmében rá rótt felelősséggel, és eddigi gyakorlatának megfelelően megsemmisíti azt a törvényt, amely ellentétes a Magyar Köztársaság hatályos Alkotmányának szabályaival.

Felkérem az Alkotmánybíróságot, hogy késedelem nélkül vizsgálja meg a beadványt, mivel a magán-nyugdíjpénztári tagoknak január 31-ig meg kell hozniuk döntésüket ? kéri Mesterházy Attila, az MSZP elnöke.

Levél az államfőnek

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! Az Országgyűlés december 20-i ülésén, heves záró vita után elfogadta a T/1747. számú A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat súlyos alkotmányossági problémáit és aggályait nem csak az ellenzéki pártok, hanem jelentős nemzetközi és hazai intézetek, komoly szakmai tekintélynek örvendő alkotmányjogászok is többszörösen kifejtették nyilvános fórumokon. A mai napon a nemzetközi tiltakozás elérte tetőpontját. Az európai sajtó meghatározó orgánumai mellett szokatlan élességgel bírálta a kormány terveit a német kancellár és a luxemburgi külügyminiszter. A médián keresztül ezek a tudományosan megalapozott álláspontok, az Ön számára is közismerté váltak.

Mindezek alapján arra kérjük a tisztelt Köztársasági Elnök Urat, hogy az alkotmányban biztosított jogkörével élve, a törvény aláírása előtt kérje az Alkotmánybíróság előzetes normakontrollját. Meggyőződésünk, hogy a normakontroll kérése nem csak egy jog és lehetőség, amivel ön élhet az aláírás előtt, hogy biztos legyen abban, hogy olyan jogszabályt szentesít, ami megfelel az Alkotmány előírásainak, hanem ilyen erejű és súlyos alkotmányossági problémák tömeges felvetése esetén kötelessége is.

Bízunk abban, hogy a Köztársasági Elnök Úr is érzi a felelősségét és megteszi, ami az adott helyzetben a köztársaság elnökétől elvárható, és Alkotmánybírósághoz fordul előzetes normakontrollért. Ezt várja a szűkebb és tágabb közvélemény Öntől, aki az alkotmányban foglaltak szerint őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Boldog karácsonyi ünnepeket és újesztendőt kívánva, tisztelettel: Lendvai Ildikó és Mandur László, országgyűlési képviselők.

Szóljon hozzá!